Download
bakterofagu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAKTEROFAGU PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAKTEROFAGU

BAKTEROFAGU

1112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BAKTEROFAGU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAKTEROFAGU

 2. Bakterofagu(fagu) • Përkufizimi – parazit obligativ brendaqelizor që shumëzohet në brendi të baktereve duke shfrytëzuar makinerinë biosintetike të strehuesit • Roli • Model për virusët e qelizave animale • Transferi gjenetik te bakteret • Përdorimi në mjekësi • Identifikimi i baktereve- fagotipizimi • Trajtimi dhe profilaksia???

 3. Aplikimi i fagjeve në mjekësi • “Besoj thellë se fagu mund të bëhet një mjet efektiv kundër baktereve” - Carl Merril, Drejtor i laboratoreve për biokiminë gjenetike, National Institute of Mental Health, NIH • “Mund të jetë një spango tjetër në hark. Nëse dështojnë antibiotikët e zakonshëm, do te ketë një rast për përdorimin e tyre. Por nuk do te jenë shkopinj magjik.” - Joshua Lederberg, Sackler Foundation Scholar at The Rockefeller University Reassessment of Medicinal Phage Spurs Companies to Study Therapeutic Uses American Society for Microbiology News 64:620-623, 1998

 4. Aplikimet mjekësore të fagut • Bioterapia eksponenciale (Rockville, MD) • Enterococcus facium dhe Streptococcus pneumoniae rezistent ndaj vankomicinës • Trajtimi me fagje (Bothell, WA) • Staphylococcus aureus dhe Staphylococcus epidermidis • Intralytix, Inc. (Baltimore, MD) • Salmonella në mish dhe shpezë • Biopharm Ltd. (Tblisi, Georgia) • Infeksionet e shoqëruara me djegie • University of Idaho • Escherichia coli O157:H7 tek gjedhet Reassessment of Medicinal Phage Spurs Companies to Study Therapeutic Uses. American Society for Microbiology News 64:620-623, 1998. Phages eyed as agents to protect against harmful E. coli. American Society for Microbiology News 65:666-667, 1999.

 5. Bakterofagu • T4 • Llambda (λ)

 6. Koka/kapsida Këllëfi kontraktil Bishti Fibrat e bishtit Pllaka mbështetëse Përbërja dhe struktura • Përbërja • Acid nukleik • Madhësia e gjenomit • Bazat e modifikuara • Proteina • Mbrojtje • Infeksion • Struktura (T4) • Madhësia • Koka ose kapsida • Bishti

 7. Infeksioni i qelizës strehuese • Ngjitja ireversibile • Adsorbimi • LPS për T4 • Kontraksioni i këllëfit • Injektimi i acidit nukleik

 8. Llojet e bakterofagut • Litik ose virulent: Fagu që mund të shumëzohet vetëm në brendi të baktereve dhe shkatërron atë me anë të lizës (p.sh. T4)

 9. Fagu total Fagu ekstracelular Numri i grimcave infektive Liza Faza e akumulimit brendaqelizor Eklipsa Koha pas infeksionit Cikli i shumëzimit të fagut litik • Eklipsa • Gjenet e hershme • Sinteza e ADN-së së fagut • Gjenet e vonshme • Akumulimi brendaqelizor • Liza dhe lirimi

 10. Analiza e fagut litik Fagu • Analiza e pllakut • Metoda • Njësitë pllak-formuese (pfu) • I mat thërmizat infektive Bakteret + Fagu

 11. Llojet e bakterofagjeve • Fagu lizogjen ose i butë është fagu që mund të shumohet gjatë ciklit litik ose të futet në gjendje qetësie në qelizë (p.sh.,λ) • Shkakton represion të shumicës së gjeneve të fagut • Profag • Lizogjen

 12. Skajet kohezive Ligaza Vargu linear i dyfishtë Qarku i mbyllur Qarku i hapur Ngjarjet që qojnë në lizogjeni • Cirkularizimi i kromosomit të fagut • Skajet kohezive

 13. bio gal gal bio bio gal Ngjarjet që qojnë në lizogjeni • Rekombinimi vend-specifik • Enzimi i koduar nga fagu • Represionii gjenomit të fagut • Proteina represore • Specifike • Imuniteti ndaj superinfeksionit

 14. gal bio bio bio gal gal bio gal Përfundimi i lizogjenisë • Indukimi • Kushtet e pavolitshme • Roli i proteazave • Proteina recA • Shkatërrimi i represorit • ekspresioni i gjeneve • heqja • rritja litike

 15. Cikli litik ndaj atij lizogjen ? • Rolii represorit • Roliicro (prodhim i gjenit) • Rolii proteazës

 16. Roli i lizogjenisë • Model i transformimit të virusëve animal • Konversioni lizogjenik • përkufizimi: ndërrim në fenotipin e e qelizës bakterore si pasojë e lizogjenisë • Modifikimi i antigjenit O tëSalmonellës • Prodhimi i toksinës nga Corynebacterium diphtheriae