Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bogowie PowerPoint Presentation

bogowie

258 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

bogowie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Click to Edit Title Click to Edit Title Click to Edit Sub Title BOGOWIE GRECCY

  2. Drzewo genealogiczne bogów greckich

  3. ZEUS Zeus był najważniejszym bogiem w mitologii greckiej. Jego imię (czasem podawane jako Dzeus) pojawiło się po raz pierwszy na tabliczkach z pismem linearnym typu B z okresu mykeńskiego. Jednak kult Zeusa jest zapewne o wiele starszy i jako jeden z niewielu miał czysto greckie korzenie. Zeus był przede wszystkim Ojcem Niebios, panem piorunów i błyskawic, a także innych, mniej spektakularnych zjawisk atmosferycznych. Gromadził chmury, zsyłał deszcze, huragany, śnieżyce. W Iliadzie Homera Zeus zesłał na swoich wrogów burzę. Jednak istotniejsza jest rola Zeusa jako "ojca bogów i ludzi" (Homer), stojącego na straży porządku na świecie. A określenie to można też traktować dosłownie, zważywszy na owoce jego wielu małżeństw i romansów z boginiami i ziemskimi kobietami. Miał kolejno kilka żon: Metydę, Temidę, Eurynomę, Demeter, Dianę, Leto. Ostatnią i najważniejszą jego żoną została Hera. Zeus miał mnóstwo dzieci z boginiami i trochę z kobietami ziemskimi - m.in. Helenę Trojańska czy król Minosa. Wyobrażenie jakie Grecy mieli o Zeusie zmieniało się wraz z rozwojem cywilizacji. Dla wczesnych, barbarzyńskich plemion najważniejsza była jego siła i moc niszczenia. Z czasem jednak opisywano go jako dobrego i łagodnego opiekuna bogów i ludzi, stojącego na straży sprawiedliwości i przestrzegania zasad moralnych. Był też patronem królów i państwa.

  4. POSEJDON Posejdon bóg morza syn Kronosa i Rei przedstawiany jako mężczyzna o silnej budowie ciała. Do pobrudzonej mułem brody miał przyczepione muszle. Po urodzeniu został połknięty przez ojca, (Kronosa), który usłyszał z przepowiedni, że jego własne dziecko pozbawi go władzy. Dopiero Zeus, szóste dziecko za sprawą sprytu Rei uratował się i gdy dorósł stanął do wojny przeciw Kronosowi. Rea podała mężu środek wymiotny, dzięki któremu zwrócił Posejdona i jego czwórkę rodzeństwa: Herę, Demeter, Hadesa i Hestię. Razem pokonali tytanów w tytanomachii i objęli władzę. Posejdon, Hades i Zeus losowali władzę nad światem. Posejdon dostał królestwo oceanów, jednak nie wystarczało mu to. Awanturował się, tak, że Zeus, który wylosował niebo musiał zamknąć przed nim bramy Olimpu i postraszyć go piorunem.

  5. HERA Hera (mit. grecka) – bogini małżeństw, zamężnych kobiet, wdów. Jest córką Kronosa i Rei oraz trzecią żoną Zeusa. Rankiem jeździ w swoim rydwanie zaprzężonym w pawie, a woźnicą jest skrzydlata bogini tęczy Iris . Hera razem ze swoim rodzeństwem walczyła z tytanami podczas tytanomachii, po tym jak została zwrócona przez swojego ojca, który wcześniej ją połknął. Olimpijczycy pod wodzą Zeusa wygrali wojnę. Hera poślubiła króla niebios i została królową bogów z czołowym miejscem na Olimpie. Według tradycji Hera została wychowana przez Okeanosa i Tetydę.

  6. HADES Hades rządził krainą zmarłych - Podziemiami. Nie należał do bogów olimpijskich, odszedł do swojego królestwa podziemnego. Hades tak jak inni bogowie na Olimpie miał swój pałac - piękny, choć czarny i mroczny. Hades brał udział w tytanomachii. Został połknięty przez ojca, Kronosa, którego (według przepowiedni) władzy miał pozbawić syn. Rea dzięki swojemu sprytowi ukryła Zeusa, najmłodszego syna, a potem, gdy dorósł podała mężowi środek na wymioty. Zwrócone rodzeństwo Hadesa stanęło do walki i wygrało

  7. HESTIA Hestia mit.Grecka - bogini domowego ogniska, patronka gospodyń domowych. Hestia była najstarszą córką Kronosa i Rei, siostrą Zeusa, Hery, Posejdona, Demeter i Hadesa. Po urodzeniu została połknięta przez ojca, który usłyszał z przepowiedni, że jego własne dziecko pozbawi go władzy. Dopiero Zeus, szóste dziecko za sprawą sprytu Rei uratował się i gdy dorósł stanął do wojny przeciw Kronosowi. Rea podała mężowi środek wymiotny, dzięki któremu zwrócił Hestię i jej czwórkę rodzeństwa. Razem pokonali tytanów w tytanomachii i objęli władzę. Odrzuciła zaloty Posejdona i Apollina i poprosiła Zeusa o pozwolenie na zachowanie czystości. Ten się zgodził i Hestia została wieczną dziewicą. W późniejszym czasie zrezygnowała z miejsca w gronie dwunastki olimpijskiej na rzecz Dionizosa

  8. DEMETER DEMETER Demeter (mit. grecka) – bogini urodzaju, macierz Ziemi, jedna z dwunastu bogów olimpijskich, córka Kronosa i Rei. Czasami utożsamiana jest z Gają, Reą i Kybele. W młodości została połknięta przez ojca, który bał się, że dziecko pozbawi go władzy. Uwolniona przez brata Zeusa wraz z Posejdonem, Hadesem, Hestią i Herą walczyła w tytanomachi. Po dziesięciu latach ciężkich walk udało się wygrać wojnę. Small text

  9. OPRACOWAŁ Igor Olczak kl. IV a