Download
ovisnosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OVISNOSTI PowerPoint Presentation

OVISNOSTI

879 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OVISNOSTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MODUL JAVNO ZDRAVSTVO OVISNOSTI Prim. dr. sc. Veljko Đorđević

 2. Ovisnost je kompleksna bolest …sa biološkim, socijalnimi psihološkimkomponentama

 3. POVIJEST OVISNOSTI • Prisutna od početaka civilizacije • Kulturološko civilizacijski fenomen • Profesionalni rizici • Suvremena životna filozofija: ugoda • Moda

 4. ŠTO JE DROGA • Droga je svaka prirodna, sintetska ili polusintetska supstancija koju osoba uzima s ciljem da izazove promjenu u svojoj fiziološkoj ili psihološkoj funkciji i ponašanju bez preporuke i privole svog liječnika, na način koji se smatra zdravstveno štetnim i društveno neprihvatljivim!

 5. Priroda ovisnosti • Gubitak kontrole • Štetne posljedice • Nastavak zlorabe unatoč posljedicama

 6. Tri “K’ ovisnosti • Kontrola • Rana zloraba • Postupni gubitak kontrole • Kognitivna distorzija (“poricanje”) • Kompulzija • Potraga za drogom • Uporaba unatoč posljedicama • Kroničnost • Brojni relapsi • Relaps i nakon više godina apstinencije

 7. Faktori rizika za razvoj ovisnosti • Genetika • Početak u mlađoj životnoj dobi • Trauma u djetinjstvu (seks, nasilje) • Smetnje ponašanja i učenja (ADD/ADHD) • Mentalni poremećaji • Depresija • Bipolarni afektivni poremećaj • Psihoze

 8. Ovisnost je bolest mozga Prolongirana upotreba mijenja mozak zauvijek!!! “Mozak ovisan o kokainu” “Zdravmozak ”

 9. Kako droga djeluje • Interakcija sa neurokemijom • Rezultat: - Osjećam se dobro – Euforija/nagrada - Osjećam se bolje – Umanjeni negativni osjećaji

 10. Prirodna ugoda • Hrana • Seks • Uzbuđenje • Komfor

 11. Dopamin u službi ugode Otpuštanje Ponovna pohrana Aktivacija

 12. Putovi ugode

 13. Aktivacija ugode

 14. Biološka osnova • različita sredstva ovisnosti mozgovni sustav ugode aktiviraju na različite načine Lacković,2001.

 15. Amygdalaneaktivirana Amygdalaaktivirana Zdravi pojedinac Kokainski ovisnik Koliko dugo se mozak prisjeća…

 16. Ovisnost = Poput psa i kosti • Nikad ne pušta. • Gnjavi dok ne dobije što hoće. • Nikad ne zaboravlja da je vrijeme da dobije kost.

 17. POJMOVI • Akutna intoksikacija je prolazno stanje što slijedi nakon uzimanja psihoaktivne supstancije i izaziva promjene u načinu fizioloških, psiholoških i ponašajnih funkcija i odgovora. • Štetna uporaba je takav način upotreba droge koji izaziva štetu za zdravlje, koja može biti fizička ili mentalna. • Tolerancija je izmijenjeno stanje reagiranje organizma na drogu, karakterizirano sve slabijim učinkom droge pri ponovljenom uzimanju. To pak, s druge strane znači da se za postizanje istog učinka mora povećavati doza.

 18. OVISNOST • se definira kao skup fizioloških, ponašajnih i kognitivnih fenomena gdje nabavka i korištenje droge ima značajno veći prioritetod svega što je ranije imalo veću vrijednost. Tolerancija može i ne mora biti prisutna. • može biti psihološka, fizička ili miješena. • Psihološka ovisnostje stanje u kojem droga izaziva osjećaj zadovoljstva i psihološki poriv koji nameće periodično ili kontinuirano uzimanje kako bi se izazvalo zadovoljstvo (užitak) ili izbjegla nelagoda (npr. anksioznost ili depresija) u slučaju neuzimanja droge.

 19. OVISNOST • Fizička ovisnost •  je adaptivno stanje organizma nastalo zbog trajnijeg uzimanja droge i karakterizirano je snažnim fizičkim i psihičkim smetnjamau slučaju prekida uzimanja droge. Postoji snažna želja za uzimanjem supstancije kako bi se izbjegli simptomi oduke. • skupinu fizičkih i psiholoških simptoma što se javljaju pri totalnom ili relativnom prekidu uzimanja droge, a nakon prolongiranog uzimanja veće doze droge. • Sindrom oduke je karakterističan za pojedine skupine droga. Iskazuje se kao tzv. "rebound" fenomen, što znači da će svi simptomi i funkcije koje su bile prigušenedjelovanjem droge nakon njena prekida javiti se u pojačanom obliku.

 20. Motivi za ovisnostviše podjela • farmakološki • nefarmakološki • habitualni • adiktivni • relaksacijski • stimulativni

 21. Ljudi se ne rađaju kao ovisnici, ovisnost je naučeno ponašanje Najčešće se navode četiri stadija ovisnosti: 1.Stadij pripreme 2.Stadij eksperimentiranja 3.Stadij navikavanja (habituacija) 4.Stadij ovisnosti (adikcija)

 22. Sredstva ovisnosti • Ilegalne supstance • Narkotici • Legalne supstance • Alkohol • Cigarete • Medikamenti (sedativi/hipnotici/analgetici)

 23. Najčešća sredstva ovisnosti Alkohol Vrsta Droge: Sedativi-Hipnotici Povezani problemi: • Suicidi/Homicidi • Politoksikomanija • Zakonodavstvo (0,5) • Detoksifikacija • Fetal AlcoholSyndrome (FAS) • Gubitak prosuđivanja

 24. Najčešća sredstva ovisnosti Marihuana Vrsta Droge: Halucinogeni Povezani problemi: • Kasna detekcija • Legalizacija • Medicinska uporaba • Zdravstveni problemi • Zaustavljen razvoj • Problemi pamćenjea/učenja

 25. Najčešća sredstva ovisnosti Kokain/Crack Vrsta Droge: Stimulanti Povezani problemi: • Potencijal za relaps • Euforija – Agitacija - Paranoja –Potreba • Opsesivnirituali • Rizik odtrajne paranoje • Nema antidota

 26. Najčešća sredstva ovisnosti Methamphetamini Vrsta Droge: Stimulanti Povezani problemi: • Visoka energija • Ponavljano ponašanje • Inkoherentne misli i konfuzija • Slušne halucinacije i paranoja • Nekontrolirano uzimanje • Dugo trajanje(do 12 sati)

 27. Najčešća sredstva ovisnosti Heroin Vrsta Droge: Opijati Povezani problemi: • Detoksifikacija • Euforija • Potreba • Simptomi oduke • Fizička bol

 28. Najčešća sredstva ovisnosti “Nove Droge” Klubske Droge • Popularne kod mladih • Značajan zdravstveni rizik: Destrukcija Neurona (Ecstasy) • Korisnici ne vjeruju da su ugroženi – POGREŠNO! • Dostupnost se povećava

 29. VRSTE NARKOTIKA 1.Droge anksiolitičko-sedativnog djelovanja 2.Stimulansi SŽS-a 3.Opijati 4.Kanabis i kanabinoidi 5.Halucinogeni 6.Hlapiva otapala

 30. Droge anksiolitičko-sedativnog djelovanja • Glavni pripadnici skupine Barbiturati, benzodiazepini •  Tolerancija Da • Psihička ovisnost Da • Fizička ovisnost Da • Simptomi oduke Mučnina, povraćanje, nemir, nesanica, tahikardija, tremor ruku,jezika, kapaka, anksioznost, iritabilnost, grčevi u mišićima, epileptičke atake, delirij. Smirenje, opuštanje, anskioliza (smanjivanje tjeskobe), protiv nesanice

 31. Pospanost • Mučninu/Vrtoglavicu • Smanjenje osjeta • pomanjkanje motivacije • Smanjenje seksualnog nagona • Neredovitu menstruaciju • Vrtoglavicu • Komu • Smrt Benzodiazepini • BENZODIAZEPINI se najčešće koriste za smirenje. • BENZODIAZEPINI mogu uzrokovati:

 32. Stimulatori SŽS-a • Glavni pripadnici skupine Kokain, amfetamin •  Tolerancija Da • Psihička ovisnost Vrlo jaka •  Fizička ovisnost Diskutabilna • Simptomi oduke Apatija, disforija, iritabilnost, anksioznost, umor,paranoidnost, depresija, suicidalnost Euforično raspoloženje, hiperaktivnost, osjećaj energije

 33. Kokain • Kokain je gorka, bijela, kristalna droga bez mirisa. • Kokain jeSŽS stimulans. • Kokain se izvlači i prerađuje iz biljke Koke, koja najviše raste u području Anda u Južnoj Americi.

 34. 3.Opijati • Glavni pripadnici skupine Opijum, heroin • Tolerancija Snažna • Psihička ovisnost Izuzetno jaka •  Fizička ovisnost Jaka • Simptomi oduke Mučnina, povraćanje, lakrimacija, midrijaza, rinoreja, groznica, piloerekcija ("cold turkey"),nemir, nesanica, grčevi u mišićima, abdominalne kolike, proljev. Sedacija, analgezija, Osjećaj ugode i opuštenosti

 35. Opijati • Opijati su sredstva ovisnosti koja potječu iz biljke maka. Također su i depresori SŽS-a. • Najčešći opijati su: • Opijum • Heroin • Morfij • Kodein

 36. NAČIN KONZUMACIJE Ušmrkavanjem– Zbog visoke potentnosti, sve više ovisnika ušmrkava droge. Injektiranjem– Injektiranje opijata, posebno heroina, je glavna metoda Mnogi ovisnici odabiru ovaj način unosa droge zbog brzog početka i snažnog djelovanja. Pušenjem – Metoda izbora za opijum je pušenje te supstance koja nalikuje katranu. Drugi se opijati puše uz marihuanu. OralnoSvi se opijati mogu konzumirati oralno. Mnogi analgetici su opijati.

 37. 4.Kanabis i kanabinoidi • Glavni pripadnici skupine Marihuana, hašiš • Tolerancija Ne •  Psihička ovisnost Vrlo blaga •  Fizička ovisnost Ne •  Simptomi oduke Blagi, nespecifični

 38. Marihuana • Marihuana – Radi se od lišća, cvijeća ili stabljikekonoplje. • Haš/Hašiš – Koncentrirana forma marihuane koja se dobiva tako da se kompresira smola marihuane u male komade, • Haš Ulje – Dobiva se tako da se marihuana namoči u kemijsku otopinu (kao alkohol) i zatim otopina isparava tako da se dobije koncentrat ulja.

 39. 5.Halucinogeni •  Glavni pripadnici skupine LSD, meskalin, psilocibin, fenciklidin •  Tolerancija Ne • Psihička ovisnost Ne •  Fizička ovisnost  Ne • Simptomi oduke Nema

 40. 6.Hlapiva otapala •  Glavni pripadnici skupine  Razređivači, boje, benzin, neka sredstva za čišćenje •  Tolerancija Ne • Psihička ovisnost Da •  Fizička ovisnost Ne • Simptomi oduke Ne

 41. Hrvatska • Do 70-tih godina halucinogeni • Subkulturni fenomeni (djeca cvijeća...) • Istraživanje promjena stanja svijesti (Poe, Huxley, Castaneda) • Od 70-tih godina depresori (heroin...) • brahijalna struktura, sekundarna kriminogenost • Terapijske zajedinice u zatvorenim sustavima (Lepoglava)

 42. Liječenje ovisnosti •  Bolničko-detoksikacija • Van-bolničko • Komune • Terapijske zajednice

 43. Detoksifikacija Prvi korak liječenja ovisnosti, sama po sebi malo doprinosi promjeni dugotrajne navike. • Visoki postotak relapsa • Nije izlječenje! • Uvod u dalje liječenje

 44. Liječenje Lijekovi su važan element tretmana naročito u kombinaciji sa savjetovanjem i drugim behavioralnim terapijama. • Alkohol: Naltrexone, Disulfiram, Acamprosate, Odansetron • Opijati: Naltrexone, Methadone, Buprenorphine • Nikotin: Nikotinske zamjene (žvakaće gume, flasteri, spray), bupropion • Stimulansi:[Ne postoje]

 45. Terapija održavanja Suplementacija u kriznim situacijama (npr. operacije, trudnoća...) Socijalna kontrola ovisnosti Prevencija HIV, Hepatitis... Legalno drogiranje Zloraba Preprodaja Letalnost ??? Metadon

 46. Metadon • U Hrvatskoj od kraja 80-tih • Kontroverze i sukobi koji traju • Metadonski vs. Drug free program • Održavanje vs. Legalno drogiranje • Nacionalna strategija prevencije i liječenja ovisnost

 47. Primjena metadona u ovisnosti •  Ublažavanje apstinencijske krize a. Trudnice ovisnice b. Teški tjelesni bolesnici

 48. Program održavanja na metadonu • Terapijski ugovor; ne smije uzimati nikakvu uličnu drogu!!!!! • Metadon davati rastopljen u soku • Nikada ne davati ovisniku ni obitelji u ruke ni metadon, ni recept!!!!!! • Uzimanje kod svog liječnika, osim za nasilne ovisnike, za njih odrediti posebno mjesto.