Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I nformatieavond 10 november 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
I nformatieavond 10 november 2011

I nformatieavond 10 november 2011

291 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

I nformatieavond 10 november 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatieavond10 november 2011 Euh…, hoe gaat dat eigenlijk met het VO en die adviezen...?

 2. Doel • Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? • Hoe komen wij samen, leerlingen, leerkrachten en ouders tot de definitieve aanmelding?

 3. enkele brugklassen & dakpanbrugklassen  LWOO

 4. VO in Apeldoorn

 5. Vmbo basisberoepsgericht t/m atheneum • Veluws College (verschillende locaties) • Jacobus Fruytier Scholengemeenschap • Edisoncollege • Mavo/Vmbo theoretisch t/m atheneum • KSG • Heemgaard • Christelijk Lyceum • Vmbo • Sprengeloo • AOC Oost Twello • OSCAR (vmbo tot havo) • Praktijkschool Apeldoorn • Praktijkschool De Boog http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=107381

 6. Hoe kom je tot een keuze? school Kiezen is overleggen kinderen ouders

 7. Hoe kom je tot een keuze? • De kinderen Oriënteren: • brugspiekdag • opendagen • werkboek ‘Kiezen in groep 8’ • vriendjes en vriendinnetjes

 8. 2. De school • overleg met collega’s, LVS, rapporten, werkhouding • onderwijskundig rapport • gegevens schoolloopbaan • globale weergave resultaten basisschool • overige informatie leerling (bijv. leerstoornis) • advies • uitdraai Cito Leerling Volg Systeem • apeldoornse vragenlijst (AVL) • adviesgesprekken begin januari

 9. 3. De ouders Oriënteren: • kind • informatiemarkt • advies • open dagen • cito Kiezen is overleg  beslissen uiteindelijk

 10. Cito Eindtoets • Oefenen in december en januari • 7, 8 en 9 februari 2012 • Onderdelen: rekenen-wiskunde, taal, studievaardigheden, wereldoriëntatie • Ontvangst uitslag ongeveer drie weken na de afnamedatum. • Doel: • - extra informatie • - controle • - voor toelating tot Vwo en Havo is een toets wettelijk • voorgeschreven

 11. Aanmelding • Ouders en leerling maken een keuze • Zij vullen een aanmeldingsformulier in. • De school: aanmeldingspakket • onderwijskundig rapport • aanmeldingsformulier • uitslag Cito Eindtoets • De Gong stuurt het • aanmeldingspakket naar de school • voor voortgezet onderwijs. • VO-scholen; advies  Cito

 12. Tijdstraject November • brugspiekdag 3 november • onderwijsmarkt 23 november Januari • verschijnen onderwijsgids • de adviesgesprekken vinden plaats op school • open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs Februari • 7, 8 en 9 februari: Cito Eindtoets • half februari: u levert de aanmeldingsformulieren in op onze school

 13. Maart • de uitslag van de Cito Eindtoets • half maart: wij sturen het aanmeldingspakket op naar de school voor voortgezet onderwijs April • begin april: de instaptoets voortgezet onderwijs (IVO-toets) • vergaderingen van de toelatingscommissies Mei • in geval van twijfel of van afwijzing neemt de school voor voortgezet onderwijs contact met ons op • eind mei: definitief bericht over de toelating Juni • ontvangst van de nieuwe brugklasleerlingen

 14. Websites • www.onderwijsinspectie.nl • http://www.makkelijklezenplein.nl/ouders/voortgezet-onderwijs/vo-keuze • http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=107381

 15. Vragen ?

 16. Informatieavond10 november 2011 Ooh…, zo gaat dat met de adviezen voor de middelbare school!