1 / 15

Kung Karl ledarpärm

Kung Karl ledarpärm. Kungsäters IF Karl Gustavs BK 2008 www.kungkarl.com. Klubbfakta. Kung Karl Adress Intagsvägen 17 51992 Kungsäter Telefon 0320-81457    Fax 0340-333 66 www.kungkarl.com Kungsäters IF Adress Klubbhuset 51992 Kungsäter Telefon 0320-813 60 Fax 0320-813 60

abla
Télécharger la présentation

Kung Karl ledarpärm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kung Karlledarpärm Kungsäters IF Karl Gustavs BK 2008 www.kungkarl.com

 2. Klubbfakta • Kung Karl • Adress Intagsvägen 17 51992 Kungsäter • Telefon 0320-81457    • Fax 0340-333 66 • www.kungkarl.com • Kungsäters IF • Adress Klubbhuset 51992 Kungsäter • Telefon 0320-813 60 • Fax 0320-813 60 • www.kungsaters if.se • Karl Gustavs BK • Adress Torsvalla IP, Karl Gustav , 430 20 Veddige • Telefon 0340-331 43

 3. Styrelsen 2008Kung Karl BK • Ordförande Frank Andersson 0320-81376 070-3974855 • Sekreterare Göran Palmkvist 0320-81426 • Kassör Lennart Johansson 0340-33322 • Ledamot Kjell Arnesson 0340-33054 • Ledamot Bernt-Göran Reinholdsson 0320-81457 • Suppleant Birgitta Andersson 0340-34057 0733-939923 • Suppleant Tove Thuresson 0340-33090 0703-992440

 4. Styrelsen 2008Kungsäters IF • Ordförande Hans-Olof Rödlund winnen@swipnet.se0320-81592 0705-891592 • Kassör Tina Alfredsson 0340-33323 • Sekr. Curt Larsson 0320-81354 • Ledamot Eddy Andersson eddy@kungsater.se0320-81349 0733-996757 • Ledamot Daniel Johansson 0340-35047 • Ledamot Arnold Larsson 0320-81375 • Ledamot Lennart Alfredsson 0320-81573 0706-918323 • Suppleant Patrik Johansson 0320-81960 • Suppleant Magnus Arvidsson 0320-81388 0708-682803

 5. Styrelsen 2008 Karl Gustavs BK • Ordförande Jan Andersson 0340-33360 0702-702909 • Vice ordf. Ove Andersson 0340-33002 • Sekreterare Stefan Johansson 0340-33384, 070-6161701 • Kassör Elin Andersson 0340-33002 oveelin@hotmail.com • Ledamot Hans-Peter Karlsson 0340-33230 • Ledamot Birgitta Andersson 0340-34057 • Ledamot Andreas Andersson 0340-84421

 6. Ledare 2008 • Herrar Tränare: Thord Axelsson 0340-673436 073-7449255 Ledare: Bengt Wennerström 0320-81492 0705-780311 Ledare: Tommy Andersson 0340-34057 0705-179907 P 16 Ledare: Michael Svenson 0320-81300 0708-893883 Mail: michaels@kungsater.se Ledare:Lennart Alfredsson 0320-81573 Tränare: Gert-Ove Johansson 0320-81108 0708-114617 Mail: p15g-o@kungsater.se P 14 Kontaktman: Mikael Sjögren 0320-81634 070 3366814 P 12 Kontaktman: Yngve Ivarsson 0320-81590 070-3181598 Damer Tränare: Carina Emilsson 0340-33062 0738-228336 Mail: cemilsson@brikks.com Ledare: Tove thuresson 0340-33090 0703-992440 F 13-16 Anneli Johansson 0320-81454 Susanne Persson 0320-81225 Birgitta Andersson 0340-34057 U 9 Rebecka Alfredsson 0709-788911 Hanna Larsson 070-3307637 Mail: larsson-hanna@hotmail.com Victor Larsson 0730-383812 www.varbergsfotbollsallians.se

 7. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Kung Karl har tillkommit för att långsiktigt verka för ett hållbart ekonomiskt och resultatmässigt samarbete mellan KGBK och KIF. • Den övergripande målsättningen är att skapa en meningsfull och kul sysselsättning för ungdomar, flickor och pojkar, i trakten samt att förbereda dessa för spel i de olika lag som Kung Karl håller i respektive serier. • Detta för att klubbarna KGBK och KIF skall verka i ett sportsmannamässigt och respekterat utförande av såväl tävlings- som träningsmatcher. • I den övergripande verksamhetsplanen ligger att rekrytera och utbilda ledare för såväl ungdoms- som seniorfotbollen för att stödja och utveckla de långsiktiga målen.

 8. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Övriga mål 2008 • Bra arrangemang runt matcherna, hålla kvar publiksnittet från 2007 • Upprustning på Torsvalla och Kungsäter IP, ex. nya läktare. • Utveckling av lotterier och sponsorspaket • Utveckla programblad och matchvärdskap • Utveckla ledarskapet inom Kung Karl

 9. Mål och riktlinjer för våra ledare • Ge våra ungdomar en meningsfull fritid. • Fostra till ett korrekt uppträdande såväl vid sidan som på fotbollsplanen. • Sträva efter att erbjuda våra ungdomar sysselsättning även under vintern. • Uppmana våra ungdomar att prova andra sporter under vinterhalvåret. • Fostra duktiga spelare och kamrater till våra seniorlag. • Ungdomsfotboll är utbildning, alla spelare skall spela minst 1/3 av matcherna.

 10. Föreningens mål och riktlinjer för ledare • Ge våra ledare möjlighet till utbildning i sin roll som ledare. • Kick Off med alla ledare i februari/mars. • Seniortränarna • Ta del av de äldre pojklagens utveckling samt bistå med träning och • råd för en bra övergång till seniorveksamhat. • Tränarutbildning • Med andra närliggande klubbar på hemmaplan. Bjuda in intern eller extern tränare/ledare.

 11. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Mål seniorlag 2008 • Ha kul på träning och matcher • Förbättra enskilda spelare liksom lagmässiga detaljer ex. teknik, spelsystem, fasta situationer m.m. • Hamna så bra till som möjligt efter de förutsättningar som finns.

 12. Verksamhetsplaner och målsättningar på kort och lång sikt • Mål ungdomslag 2008 • Ha kul på träning och matcher • Utbilda och förbereda ungdomar för spel i seniorlagen • Utbilda och rekrytera ledare för ungdomslagen • Få så många ungdomar/barn som möjligt att delta i vår verksamhet. • Få alla att känna delaktighet i framgångar oavsett eget kunnande och även få alla att klara motgångar. • Arrangera fotbollsskola under sommaren 2007 • Delta i cuper • www.varbergsfotbollsallians.se

 13. Utbildning av våra ungdomar • Fotbollslekis • Prov på och lära sig de första grunderna. • Spela på liten plan, med många små mål. • 8-10 år • Fortsätta med grunderna i fotboll. • Mycket spel med små lag. • Öva på passningsteknik och behandling av bollen. • Enkel organisation av olika positioner och olika arbetsområden. • Öva – nöta – våga. Öva – nöta – våga. • 11-13 år • Jobba vidare med tekniska grunder och öka svårighetsgraden. • Spelförståelse utvecklas: Skapa yta, göra sig spelbar och markera. • Individuell utbildning – spel på olika platser. • Koordinationsträning. • Öva – nöta – våga. • 14-16 år • Större krav på matcher och träning • Övningar i matchtempo • Taktisk utbildning • Uppmana till fysisk träning året om • Målvaktsträning och domarutbildning ska erbjudas • Träningsläger • Cupdeltagande

 14. Material - Svenska Fotbollsförbundet • www.svenskfotboll.se • Spela, lek och lär • Teknikmärket • Landslagets fotbollsskola • Övningsbanken (för alla åldrar)

 15. KungKarls ledstjärnor • Att alltid vara en god lagspelare och följa ledares uppmaningar under träning och match. • Att vårda utrustning och anläggningar som KungKarl använder för sin verksamhet . Det är alla medlemmars ägodel. • Att man är ombytt i god tid till träning o match. • Att man i god tid anmäler förhinder till match. • Att alltid vara en bra kamrat och föredöme som spelare, ledare och medlem. • Att alla former av mobbing, bråk och dåligt uppförande är absolut förbjudet och kan leda till uteslutning ur klubben. • Du som är spelare, ledare eller förälder i KungKarl är vår bästa tillgång, Vårda alltid KungKarls rykte.

More Related