html5-img
1 / 12

Předmět: OV Ročník: 3. Téma: Česká státnost – Vypracoval: Mgr. Burkovcová

Obor: 65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník. Předmět: OV Ročník: 3. Téma: Česká státnost – Vypracoval: Mgr. Burkovcová Materiál: VY_32_INOVACE_35 Datum: 5.3.2013 Anotace: 17. listopad 1989. Obsahuje výklad a obrazovou dokumentaci k 17. listopadu 1989.

abla
Télécharger la présentation

Předmět: OV Ročník: 3. Téma: Česká státnost – Vypracoval: Mgr. Burkovcová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Obor: 65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník Předmět: OV Ročník: 3. Téma: Česká státnost – Vypracoval: Mgr. Burkovcová Materiál: VY_32_INOVACE_35 Datum: 5.3.2013 Anotace: 17. listopad 1989. Obsahuje výklad a obrazovou dokumentaci k 17. listopadu 1989.

 2. 17. Listopad – počátek sametové revoluce • v průběhu 80. let se v Praze konaly demonstrace komunistickou stranou povolené, ale i demonstrace neorganizované a tudíž nelegální • většinou u příležitosti výročí 21. srpna 1968, výročí vzniku republiky 28. října 1918 nebo výročí Palachova činu. • po Praze se na počátku listopadu 1989 šířil leták s pozvánkou na demonstraci PŘINESTE KVĚTINU

 3. studenti se sešli v 16:00 na Albertově v areálu UK došli na Vyšehrad, položili květiny na hrob Jana Opletala vydali se do centra Prahy – až na Národní třídu ALBERTOV - http://www.totalita.cz/1989/1989_1117_dem_06.php

 4. Hesla studentů • Kdo, ne-li my? Kdy, ne-li teď? • Studenti! Už nikdy o nás bez nás • Dialog se nedá vést na ulici • Respektujte akademické svobody • Přestaňte bít studenty • Lží už bylo dost http://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce

 5. zde na ně čekal Pohotovostní pluk VB a přehradil jim cestu • studenti byli obklíčeni, dávali najevo, že chtějí být v klidu, sedli si na zem, zapálili svíčky • volali na SNB: Vy nás máte chránit a Máme holé ruce. • dívky policistům za plexisklové štíty dávaly květiny • Studenti zpívali hymnu http://www.totalita.cz/1989/1989_11.php http://www.totalita.cz/1989/1989_1118.php

 6. oddíl SNB stojící za zády studentů začal pomalu dav stlačovat, hrozilo ušlapání policie brutálním způsobem vytahovala jednotlivce z davu a zavírala je do připravených autobusů

 7. uličkami v policejním kordonu byli demonstranti pouštěni ven. Byli při tom biti obušky • zavládl zmatek, propukla panika a hysterie, někteří v důsledku fyzického a psychického vypětí omdleli • několik studentů se schovalo v bytech cizích lidí • ve 21:10 byl prostor vylidněn http://www.totalita.cz/1989/1989_1117_dem_05.php

 8. na zemi zůstaly ztracené boty, části oděvů i rozbité brýle • leželo zde i bezvládné tělo mladého člověka (později se ukázalo, že to byl důstojník Státní bezpečnosti Ludvík Zifčák, alias nezávislý student Milan Růžička). NÁRODNÍ TŘÍDA http://www.totalita.cz/gallery/gall_020_17_08.php

 9. NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:17listopadu89_pomnik_(detail).JPG

 10. SVědectví • Alfréd Tutko, student všeobecného lékařství UK: • „Asi nejhorší byl okamžik, kdy se lidi domluvili, že už to nemá význam a půjdeme domů - a v tu chvíli nebylo kudy.“ • „V jednu chvíli jsem se ocitl vpředu, první řady se spontánně chytily za ruce. Roztrhli nás. Vždycky někoho vytáhli a zbili - i ty, co už leželi na zemi, bez výběru. To jsem pocítil strach. • „Hrozný strach z bolesti, ale přišly horší věci. Kousek ode mne dostala paní infarkt, desítky lidí zůstaly přiskřípnuty mezi zaparkovaná auta, ta se začala rozjíždět.“ http://www.totalita.cz/1989/1989_1117_svedek.php

 11. zdroje • www.wikipedia.cz • www.totalita.cz

 12. Hezký den!

More Related