Teplo - PowerPoint PPT Presentation

teplo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teplo PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 20
Teplo
366 Views
Download Presentation
acacia
Download Presentation

Teplo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teplo

 2. Vnitřní energie Vnitřní energie se skládá: • Z pohybové energie částic • Z polohové energie částic • U=1 kJ

 3. Změna vnitřní energie • konání práce • tepelná výměna

 4. Konání práce • Tření dlaní o sebe • Rozklepávání nýtů • Pilování kovů • Řezání kovů • Rozdělání ohně

 5. Tepelná výměna • Tepelná výměna je jev, kdy se jedno těleso ochladí a jiné se ohřeje. Částice teplejšího tělesa předaly část své pohybové energie částicím chladnějšího tělesa.

 6. Teplo • Teplo je část vnitřní energie,která přechází při tepelné výměně z teplejšího tělesa na studenější těleso. • Q=1J

 7. Na čem závisí teplo • H • M • O • T • N • O • S • T

 8. Na čem závisí teplo • L • Á • T • K • A

 9. Na čem závisí teplo • T • E • P • L • O • T • A

 10. Na čem závisí teplo Q … teplo m … hmotnost t1 … počáteční teplota t2 … výsledná teplota

 11. Měrná tepelná kapacita • Udává jaké teplo přijme 1 kg látky, aby se teplota zvýšila o 1 °C • c = 4,2 kJ/kg°C • voda v topení, chladiči, podnebí

 12. Kalorimetrická rovnice

 13. Šíření tepla • Vedení tepla • Proudění tepla • Tepelné záření

 14. Vedení tepla • Částice v teplejším místě předávají část své energie částicím v místě s nižší teplotou. Teplo se šíří postupně celým tělesem.

 15. Vedení tepla • Tepelné vodiče - dobře vedou teplo (kovy) • Tepelné izolanty – špatně vedou teplo ( textil, peří, srst zvířat, polystyrén)

 16. Vedení tepla • opékání párků • peřina • kožich • rozmrazování kuřete • chlazení čaje • spaní ve sněhu • termoska

 17. Proudění tepla • Zahřátá kapalina má menší hustotu a proto stoupá vzhůru, na původní místo se dostává chladnější kapalina z horních vrstev.

 18. Proudění tepla • Ústřední topení • Zahřívání zkumavky • Kouření komínu • Létání –rogalo, orel • Kotelna na půdě

 19. Tepelné záření • Tepelné záření vydává každé zahřáté těleso, šíří se ve vakuu i ve vzduchu. Pohlcením tepelného záření se těleso zahřívá.

 20. Tepelné záření • Černá a bílá • Kolektor • Termoska • Sníh • Kamery • Hasiči azbest