1 / 40

حضرت علی (علیه السلام) هر گاه خداوند بنده ای را خوار نمايد

حضرت علی (علیه السلام) هر گاه خداوند بنده ای را خوار نمايد او را از فرا گرفتن علم و دانش محروم می نمايد. رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات. بهار 1390. فهرست. راههای دسترسی به اینترنت وایمکس چیست سیستم وایمکس دو راه دسترسی به شبکه وایمکس وایمکس چگونه کار میکند چند نوع وایمکس داریم

ace
Télécharger la présentation

حضرت علی (علیه السلام) هر گاه خداوند بنده ای را خوار نمايد

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.prozhe.com

 2. حضرت علی (علیه السلام) هر گاه خداوند بنده ای را خوار نمايد او را از فرا گرفتن علم و دانش محروم می نمايد www.prozhe.com

 3. www.prozhe.com

 4. رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات بهار 1390 www.prozhe.com

 5. فهرست • راههای دسترسی به اینترنت • وایمکس چیست • سیستم وایمکس • دو راه دسترسی به شبکه وایمکس • وایمکس چگونه کار میکند • چند نوع وایمکس داریم • تفاوت وایمکس با WI-FI • پیاده سازی وایمکس • مشکلات وایمکس • پیدایش وایمکس • مزایای وایمکس • وایمکس • ویژگی های وایمکس • کاربردها و عملکردهای فناوری وایمکس • کیفیت خدماتی وایمکس • افزایش خطوط وایمکس • وایمکس در ایران • کاربرای نهایی... • REFERENCES www.prozhe.com

 6. برای دسترسی به اینترنت سه راه وجود دارد دسترسی باند پهن (Broad Band) دسترسی WiFi  خط تلفن (Dial up)- که در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد حال فرض كنید دانشمندان توانسته باشند روشی را برای دسترسی به اینترنت فراهم كنند كه مزایای تمام روش های پیشین را داشته باشد و هیچ كدام از نقایص آنها را هم نداشته باشد! این ایده هیجان انگیز و رویایی اكنون جامه عمل پوشیده و با نام WiMAX در دنیای تكنولوژی حضور دارد. www.prozhe.com

 7. WiMAX چیستWiMAXیك روش بی سیم فوق العاده سودمند و انقلابی در زمینه دسترسی تمامی كاربران (در هر سطحی) به اینترنت است. این نام از حروف اول كلمات: Worldwide Intero Perability for Microwave Access گرفته شده و همان گونه كه از نام آن پیدا است، راه حلی برای دسترسی به اینترنت از طریق امواج مایكروویو است. طراحان و مهندسان این روش بر آن هستند تا در آینده ای نزدیك ، دسترسی بی حد و مرز به اینترنت را برای تمامی كاربران تا حد دسترسی به تلفن همراه آسان كنند و همانگونه كه اكنون در اغلب كشورهای جهان، داشتن و استفاده ازیك تلفن قابل حمل،به پدیده ای معمولی مبدل شده است، دسترسی آسان و نامحدود به مكان به اینترنت، برای همگان حاصل شود. وای مكس در آینده بسیار نزدیك، اینترنت را در كنار شبكه مخابراتی قرار خواهد داد و چنان انقلابی را در این زمینه به وجود خواهد آورد كه روشن كردن اكثر كامپیوترهای قابل حمل،خانگی و یا خاص، مساوی با اتصال آنها به اینترنت باشد. این استاندارد از طرف IEEE معتبر شناخته شده و كد ۸۰۲.۱۶ از طرف این سازمان به آن اختصاص یافته است. www.prozhe.com

 8. سیستم WiMAX شامل دو بخش است: -1ایستگاه اصلی (Base Station) -2گیرنده WIMAX ایستگاه اصلی (base station) دکل WiMAX  تجهیزات الکترونیک داخلی www.prozhe.com

 9. گیرنده WIMAX آنتنWiMAX گیرنده WIMAX www.prozhe.com

 10. گروه 802.16 موسسه IEEE دو راه دسترسي را براي شبكه وايمكس تعريف كرده است. • ثابت (IEEE802.16TM2004) • در روش ثابت، دسترسي بوسيله يك آنتن مانند ايستگاه تلوزيوني ماهواره ايجاد مي شود. • سیار ( IEEE 802.16eTM) • در روش سیار، ايستگاه مشترك (كاربر) بسيار شبيه ايستگاه هاي IEEE 802.11 فناوري wi-fiمي باشد. www.prozhe.com

 11. وایمکس (وای مکس)WIMAX چطور کار می کند؟ WIMAX براساس همان قاعده WIFI کار میکند . WIMAX داده ها را به وسیله امواج رادیویی بیـــــن کامپیوترها منتقل می کند.یک کامپیوتر که به تجهیزات WIMAX مجهز شده است،داده ها را از یک فرستنده WIMAX دریافت می کند.ممکن است داده های ارسال شده جهت امنیت بالا و جلوگیری از دسترسی سایرین رمز شده باشد . سریعترین ارتباط WIFI سرعت 54Mbps را فراهم می کند.این درحالی است که WIMAX می تواند پهنای باند 70Mbps را فراهم کند که این پهنای باند بین کاربران مختلف که از این سرویس استفاده میکنند تقسیم می شود طوری که سرعت برای کاربر انتهایی تقریبا مانند سرعت ADSL است . www.prozhe.com

 12. WIMAX می تواند دو نوع متفاوت از سرویس بی سیم را ارائه دهد: • سرويس خارج از خط ديد ( (NLOS • اين نوعي از سرويس wi-fi ميباشد كه در آن يك آنتن كوچك روي رايانه مشترك به برج متصل است. در اين سرويس، وايمكس از فركانس پايين تري مشابه wi-fi استفاده مي كند.اين فركانس بين 2 GHz و 11 GHz مي باشد. بدليل استفاده از طول موج كوتاه سرويس NLOS مي تواند از موانع عبور كند. • سرويس روی خط ديد (LOS) • در اين نوع سرويس يك آنتن بشقابي بر روي سقف يا نقاط قطب يك برج وايمكس نصب مي شود. اين نوع ارتباط پر قدرت تر و پايدارتر ميباشد و ميتواند حجم بزرگي از اطلاعات را باخطاي كمتربفرستد. اين نوع ارتباط از فركانس بالاتري تا حد 66 GHz استفاده مي كند. در فركانس هاي بالا تداخل كمتر است و پهناي باند زيادتري در دسترس مي باشد. www.prozhe.com

 13. تفاوت WIMAXبا WI-FI تفاوت وای مکس با وای فای دسترسی « اینترنت بی سیم » هم اكنون از طریق تكنولوژی وای فای میسر است و ممكن است این سوال بنظر برسد كه چه لزومی به ابداع یك تكنولوژی دیگر دراین زمینه است.آیا اگر فقط مشكل برخی از اشكالات سیستم وای فای است،نمی توان با بهسازی این سیستم به همان چیزی كه وای مكس مدعی آن است دست یافت؟ نگاهی به تفاوتهای وای مكس و وای فای نشان می دهد كه به رغم تشابه این دو روش در استـفاده از امواج مایكروویو برای تامین دسترسی اینترنت برای كاربران، وای مكس و وای فای دو سیستم جداگانه هستند وای فای اتصـــال بی سیم را بابردی كوتاه،حداكثر درحد محوطه یك فرودگاه، نمایشگاه یا كافی شاپ (نهایتاً در سطح ۶۵ كیلومتر مربع) برقرار می سازد. در حالی كه در وای مكس صحبت از اتصال بـــی سیم دست كم در حد یك شهركوچك است (چیزی در حدود هشت هزار كیلومتر مربع). گذشته از این حداكثر سرعتی كه تكنولوژی وای فای بــرای كاربران فراهم میكند،سرعت دانلود پنج مگابایت در ثانیه است واین درحالی است كه كاربران تكنولوژی وای- مكس باسرعت شگفت انگیز ۵۰ تا ۱۰۰ مگابایت خواهند توانست داده ها را از اینترنت دانلودكنند (باین ترتیب امكان تماشای یك فیلم با كیفیت بالا از اینترنت{كه سرعتی حداقل برابر با ۱۰مگابایت درثانیه نیاز دارد} برای كاربری كه در حال حركت با یك لپ تاپ است به راحتی ممكن خواهد بود) تفاوت عمده دیگر وای مكس با وای فای و نیز روش های دسترسی با پهنای باند بالا، ارزان بودن آن است كـه هرچند تا رسیدن به این مولفه به شدت مهم راه زیادی مانده است ولی یكی از اهداف طراحان آن است.«ارزان بودن» یا حتی « زیاد گران نبودن » چیزی است كه برآورده شدن آن می تواند تمام تكنولوژی های رقیب وای-مكس را از میدان به در كند. www.prozhe.com

 14. پیاده سازی WIMAX درپیاده سازی WIMAX معمولا کل یک شهر تحت پوشش سرویس اینترنت آن قرار نمی گیرد.چرا که هزینه استفاده از سرویسهای بی سیم به نسبت سایر سرویسهای موجود بسیار بالاتر است . اما استفاده یک ایستگاه WIMAX در یک شهر بسیار قابل قبول تر از راه اندازی ایستگاههای فراوان WIFI جهت استفاده کاربران سیار میباشد . اما دربرخی از شهرها که راه اندازی سرویسها بر روی کابل هزینه های بالایی را می طلبد ، شرکتهای ارائه دهنده به استفاده از این تکنولوژی روی آورده اند . تکنولوژی WIMAX این امکان را به کاربران میدهد که از اینترنت خود بصورت سیار استفاده کنند . عـلاوه بر این در برنامه های آینده این تکنولوژی استفاده از سرویس هایی همچون VOIP. نیز گنجانده شده است کـه ممکن است این تکنولوژی را به یکی از رقبای سیستم موبایل کلاسیک تبدیل کند . viop (Voice Over IP) ، انتقال اطلاعات صوتی از طریق شبکه رایانه ای است. اتصال دو دستگاه تلفن سنتی به شبکه رایانه ای روشی پرطرفدار برای صرفه جویی در هزینه مکالمه تلفنی در مسافت های طولانی است. www.prozhe.com

 15. پیاده سازی یک شبکه WIMAX www.prozhe.com

 16. دو مشکل WIMAX امنیت دولتها را به خطر می اندازد هزینه زیاد WIMAX www.prozhe.com

 17. وای مكس در دو جا با مشكل روبه رو است. اول آن كه این سیستم بی حد و مرز می تواند امنیت دولت ها را به خطر اندازد و به همین خاطر از هم اكنون یك تهدید امنیتی برای حكومت ها به شمار می رود. از این رو، به موازات تامین لوازم تكنیكی آن مسائل حقوقی وای مكس نیز احتیاج به حل دارند. مسئله دوم تامین هزینه وای مكس است كه برای آن راهكار منسجم و مشخصی ارائه نشده است. آیا باید مانند تلفن همراه با آن برخورد كرد و از مشتركان هزینه اتصال را برحسب مدت دریافت كرد و یا همچون ISP های بیشتر كشورها، هزینه اشتراك ثابت از مشتری اخذ كرد؟ یا... پاسخ هرچه باشد از نظر كاربران زیاد مهم نیست. اگر «ارزان بودن» تامین شود! www.prozhe.com

 18. پيدايش WIMAX • در سال 2001 از اتحاديه برگرفته از همين نام موسوم به Wimax Froum متولد شد.هدف از آن ايجاد زمينه رشد و توسعه و همگرا كردن فعاليتها جهت راه اندازي شبكه هاي بي سيم گسترده شهري(WMAN)،بر مبناي استاندارد IEEE802.16 بود.استانداردي كه آن را پيشتر و در سال 1999،كميته استاندارد سازي IEEEتدوين كرده بود. www.prozhe.com

 19. اما استفاده يك ايستگاه WIMAX در يك شهر بسيار قابل قبول تر از راه اندازي ايستگاه هاي فراوان WIFI جهت استفاده كاربران سيار مي باشد. تكنولوژي WIMAX اين امكان را به كاربران مي دهد كه از اينترنت خود به صورت سيار استفاده كند. www.prozhe.com

 20. www.prozhe.com

 21. مزاياي WIMAX نسبت به فن آوريهاي موجود • حذف كابل كشي هاي طولاني • صرفه جويي در هزينه هاي توسعه و نگهداري شبكه • قابليت اتصال به خطوط كابلي ،DSL و T1/E1 • قابليت ايجاد ارتباط با كاربران متحرك • سريعترين ارتباط WIFI سرعت 54Mbps را فراهم مي كند.اين در حالي است كه wimax مي تواند پهناي باند 70Mbps را فراهم كند كه اين پهناي باند بين كاربران مختلف كه از اين سرويس استفاده مي كنند تقسيم مي شود طوري كه سرعت براي كاربر انتهايي تقريبا مانند سرعت ADSL است. www.prozhe.com

 22. ويژگي هاو مزاياي فنيWIMAX رنج فركانسي:از2GHz تا 66GHz نرخ تبادل اطلاعات:70Mbps تحت پوشش قرار دادن محدوده اي به شعاع 50Km تبادل اطلاعات بين فرستنده و گيرنده به صورت NLOSو LOS امكان اتصال به لينك هاي كابلي ،DSL و T1/E1 قابليت سازگاري با تكنولوژي هايي مانندWIFI پشتيباني از توپولوژي هاي تحت استاندارد IEEEمانندTokin ring www.prozhe.com

 23. مزاياي WIMAX  عدم وجود محدوديت مكاني: وایمکس می‌تواند ورودی‌ای باشد که به کاربران اجازه ‌دهد بدون محدودیت در سراسر منطقه تحت پوشش اپراتور از سرويس خود استفاده کنند. با این ویژگی، اینترنت قابل جابجایی و حمل و نقل خواهد شد که این امر سرعت روآوردن صاحبان کسب و کار به استفاده از مزیت‌هایی که اینترنت برای آن‌ها فراهم می‌کند را، بیشتر از پیش خواهد نمود. www.prozhe.com

 24. مهم‌ترین خصوصیت و برتری WiMAX که باید عنوان گردد همان قابلیت سیار بودن آن است که موجب می‌شود که این تکنولوژی را وارد لپ تاپ‌ها، کامپیوترهای دستی و در نهایت گوشی‌های تلفن‌های همراه سازد و این امکان را به آن‌ها می‌دهد که دیگر کاربران برای استفاده از اینترنت پر سرعت نیاز به استقرار در یک مکان خاص و یا محدودهٔ بسیار محدود نداشته باشند و بتوانند در هر حال و حتی در حال حرکت نیز با سرعت‌های بالا از این امکان بهره مند گردند. www.prozhe.com

 25. امنیت بالا • WIMAX پشتیبانی می کند از: • AES • 3 DES • به وسیله رمزگذاری اتصالات بینBS وSS،برای مشتریان یک حالت امنیتی و مخفیانه برای • مقابله با استراق سمع از طریق واسط های بی سیم پهن باند فراهم می کند www.prozhe.com

 26. قابلیت امنیت بالای داده‌هایی که در این شبکه وجود دارد موجب می‌شود تا داده‌ها به صورت رمز گذاری شده منتقل شوند و دسترسی به داده‌ها فقط با داشتن مجوز مربوطه (به صورت username و password) امکان پذیر باشد و کاربران و علی الخصوص کاربران سیار بتوانند در هر نقطه‌ای با داشتن چنین اجازه‌ای به این شبکه متصل شده و از امکانات ویژهٔ آن برخوردار گردند. www.prozhe.com

 27. خصوصیت interoperability • بدین معناست که کاربر می‌تواند هر محصول مورد علاقهٔ خود را خریداری کند (با ویژگی‌های مورد نظرش) و مطمئن باشد که این محصول با سایر محصولات مورد تایید مشابهش هماهنگی و سازگاری خواهد داشت که این امر رقابت بین شرکت‌ها، بهتر شدن کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. www.prozhe.com

 28. کیفیت خدمات سرویس(QUALITY OF SERVICE)QOS Wimax به صورت پویا ترافیک را بهینه می کند تا نرخ ارسال اطلاعات را تضمین کند4نوع سرویس پشتیبانی می شود: www.prozhe.com

 29. کاربردها و عملکردهای فناوری WIMAX • دسترسی به اینترنت پرسرعت جایگزین مناسب ADSL • ایجاد شبکه های VPN شهری با امنیت بالا • ایجاد شبکه های مجزا VLAN • تماس تلفنی سازگار با پروتکل VOIP • نظارت امنیتی و تصویری با استفاده از دوربین های مبتنی بر ip (IP CAMERA) • ایجاد بستری مناسب جهت بازی های رایانه(GAME NET) • ارائه سرویسهای تلویزیونی IP TV • بهترین روش جهت مناطق روستائی جهت ارائه همه سرویس های فوق الذکر در یک مجموعه www.prozhe.com

 30. Mobile Wimax • IEEE 802.16e-2005 استاندارد پهن باند سیار می باشد در این استاندارد موردی که اضافه شده است قابلیت حرکت می باشد.این استاندارد انعطاف بیشتری دارد واستفاده موثرتری از کانال های رادیویی از طریق ترکیب پیشرفته ی شمای OFDM با تکنیک OFDMA می کند. www.prozhe.com

 31. Laptop, PDA, MP3 player ، تلفن های همراه، PC های متحرک، دستگاههای بازی، همگی از مشتریان M-WiMAX هستند و قابل اتصال به شبکه M-WiMAX می‌باشند. ساختار شبکه مبتنی بر IP، قابلیت اتصال این وسایل متنوع را به شبکه ایجاد می‌کند. که از پی آمد های آن می‌توان به موارد زیز اشاره کرد. • کاهش هزینه ارائه سرویس به صورت نقطه به نقطه • ارائه سرویس های متنوع در یک شبکه یکپارچه واحد • کاهش خطای ارائه سرویس به علت عدم نیاز به شبکه‌های گوناگون www.prozhe.com

 32. تضمین ارائه سرویس در حین حرکت • فن آوری M-WiMAX با انجام جا به جایی های یکپارچه و بدون وقفه ما بین سلول ها در شبکه حتی در حالیکه کاربر سرعتیkm/hr 120 دارد موجب حفظ برقراری ارتباط دائمی کاربر در حین حرکت شده و کیفیت سرویس و عدم قطع سرویس را تضمین کرده و زمینه لازم برای ارائه سرویس های real time مانند VoIP را فراهم کرده است. www.prozhe.com

 33. افزایش 560 هزار مشترک در 3ماهه دوم امسال • درسه ماهه دوم سال 2009 ميلادي 560000 مشترک جديد به جمع مشتريان وایمکس اضافه شده که اين رقم، رشدي معادل 16.5 درصد نسبت به سه ماهه اول و رشد 74 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  را داشته است و اين در حاليست که در  بين اپراتورهاي وایمکس، اپراتور Clearwire آمريکا همچنان به پيشتازي خود در اين بازار از لحاظ تعداد مشترکين ادامه مي‌دهد. www.prozhe.com

 34. وايمكس در ايران تشريفات مزايده وايمكس از آغاز سال ٨٧ رقم خورد، سرانجام مزايده وايمكس بر گذار و نتايج مزايده با بازگشايي پاكات پيشنهادي براي 30 استان كشور، آبان ماه سال گذشته مشخص شد و كنسرسيوم مبين پايا در 30 استان، ايرانسل در استان هاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي،فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رايانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان اين مزايده اعلام شدند. www.prozhe.com

 35. تاكنون تهران تحت پوشش كامل اينترنت پرسرعت بي سيم قرار گرفته است، اينترنت پرسرعت بي سيم «واي مكس » (WiMAX) در حال حاضر براي كاربران خانگي ايراني صرفه اقتصادي ندارد. • هزينه اينترنت پرسرعت و بي سيم «واي مكس» 5/2 تا ۳ برابر خطوط اينترنت پرسرعت (ADSL) بوده و ماهيانه حدود ۴۵هزار تومان هزينه دارد، همچنين بايد كاربر آنتني را خريداري كند كه قيمت آن حدود100هزار تومان است.  در صورت درخواست كاربر خانگي براي استفاده از اين روش براي اتصال به اينترنت بيشتر از ۱۲۸كيلو بيت پهناي باند ارائه نمي شود. www.prozhe.com

 36. کاربران، برنده نهایی.. یک نکته کلیدی وجود دارد که شاید تاکنون به آن توجه چندانی نشده باشد و آن اینکه هر چه رقابت بین WiMax و سایر داغتر شود موجب تلاش متولیان و فعالان هر دو فناوری برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت محصولات و سرویس هایشان خواهد شد و این مساله یعنی منتفع شدن بیشتر کاربران. پس در یک جمله می‌توانیم بگوییم:کاربران برنده نهایی و اصلی این میدان خواهند بود. www.prozhe.com

 37. www.prozhe.com

 38. www.prozhe.com

 39. References • Mobile WiMAX • Wikipedia • Wimaxarchitectur • ماهنامه شبکه شماره 50 و 56 • wimax.blogfa.com ( Iran WiMAX) • www.gorgancsg.ir www.prozhe.com

 40. The end www.prozhe.com

More Related