1 / 39

Papp Imre ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízió

-JEL KEDVEZŐ ÁRON A termékek tulajdonságainak vizsgálata, első típusvizsgálat. Papp Imre ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízió Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium. Régi követelmény szabványokat felváltó termékszabvány homlokzati szerkezeteknél.

ace
Télécharger la présentation

Papp Imre ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízió

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. -JEL KEDVEZŐ ÁRON A termékek tulajdonságainak vizsgálata, első típusvizsgálat Papp Imre ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízió Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium

 2. Régi követelmény szabványokat felváltó termékszabvány homlokzati szerkezeteknél • MSZ 9384-2:1988 Ablakok és erkélyajtók. Műszaki követelmények • MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki követelményei • MSZ 9384-9:1989 Fa ablakok és erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei • MSZ-04-803:17:1990 … Épületasztalos szerkezetek követelményei • --------------------------------------------------------------------- • MSZ EN 14351-1:2006 – Ablakok és ajtók. –Termék szabvány, teljesítőképességi jellemzők– 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk.

 3. Új szabványok a termékkörben • Alapanyag :MSZ EN 14220:2007 Külső ablakok, külső ajtólapok és tokok faanyagai és faalapú anyagai. Követelmények, előírások MSZ EN 14221:2007 Belső ablakok, belső ajtólapok és tokok faanyagai és faalapú anyagai. Követelmények, előírások • Akusztikai jellemzők MSZ 15601-1:2007 Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények MSZ 15601-2:2007 Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményei .

 4. Az ablakok és külső bejárati ajtók európai termékszabványa • 2006 szeptemberben honosított (MSZ EN jelzet) • 2007 februárjában harmonizált státuszú lett • 2010 február 1-től használata • kötelező • Első eleme a termékkör szabványsorozatának …

 5. A termékszabvány 23 jellemzőt sorol fel

 6. Az első típusvizsgálat keretében kötelezően elvégzendő alapvizsgálatok a következők: • légzárás, • vízzárás, • szélállóság, • akusztikai teljesítőképesség, • hőátbocsátás, • biztonsági eszközök teherviselő képessége, • működtető erők (csak gépi működtetésű ajtók esetén)

 7. Légáteresztés Vizsgálat az MSZ EN 1026:2001 szerint

 8. Légáteresztés Vizsgálat az MSZ EN 1026:2001 szerint

 9. Teljesítményfokozatok az MSZ EN 12207:2001 szerint 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály

 10. Vízzárás Vizsgálat az MSZ EN 1027:2001 szerint

 11. Vizsgálat az MSZ EN 1027:2001 szerint

 12. Teljesítményfokozatok az MSZ EN 12208:2001 szerint

 13. Szélállóság Vizsgálat az MSZ EN 12211:2001 szerint

 14. Szélállóság Vizsgálat az MSZ EN 12211:2001 szerint

 15. Szélteher osztálya Osztály Ablaksík relatív behajlása P1 P2a) P3 0 nem vizsgált A (<1/150) B (< 1/200) C (< 1/300) 1 400 200 600 1 2 3 4 5 Exxxx A1 A2 A3 A4 A5 AExxxx B1 B2 B3 B4 B5 BExxxx 2 800 400 1200 3 1200 600 1800 4 1600 800 2400 5 2000 1000 3000 E xxxxb) xxxx a) Ez a nyomás 50-szer van megismételve. b) Az 5-ös osztály feletti szélterhelés esetén a próbatestet Exxxx osztályba kell sorolni. C1 C2 C3 C4 C5 CExxxx Vizsgálat az MSZ EN 12211:2001 szerint

 16. Szélállóság vizsgálat – maximális méretű szerkezeten

 17. Hőszigetelés A legszembetűnőbb változás, hogy a jól ismert„k-értéket” felváltják az ’U’-val jelölt, egész ablakra (w), üvegezésre (g) és keretre (f) vonatkozó jellemzők. Uw, Ug, Uf A szabvány szerint három lehetőség vana szükséges „U” értékek meghatározására: -táblázatból vett érték, - számítás (egyszerű, részletes) vagy - mérés.

 18. MSZ EN 12567-1 Ablakok és ajtók hőteljesítménye – A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással – 1. rész: Teljes ablakok és ajtók A próbatest mért, teljes hőátbocsátási tényezője, UW, W/m2K-ben kifejezve és az alábbi egyenlettel számítható: q Uw = --------- 

 19. Üveg 4 mm d g I = Üvegperem hossza g Y g A = Tokfelület A = Üvegfelület f g U U f g MSZ EN ISO 10077-1 Ablakok, ajtók és kiegészítő szerkezetek hőátbocsátása. Számításos módszer

 20. Hangszigetelés Vizsgálat: MSZ EN ISO 140-3:2001 Teljesítményfokozatok: deklarált érték (RW-dB)

 21. Mechanikai vizsgálatok

 22. Az osztályozási kategóriák változása

 23. A légzárási kategóriák összehasonlítása:

 24. 1. táblázat : Osztályozás A vízzárási kategóriák összehasonlítása:

 25. A szélállósági kategóriák összehasonlítása:

 26. Jelölés elhelyezési példa

 27. A terméken történő változtatások esetén • A változtatott elem függvényében az azokkal összefüggésbe hozható tulajdonságokat újból vizsgálattal kell igazolni

 28. Kérdések ?

 29. Köszönöm a figyelmet ! További kérdésekkel a következő címen és telefonszámon vagyok elérhető : Papp Imre vizsgáló mérnök Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Épületszerkezeti és Energetikai Divízió 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon : (1) 372-6100/6536 mellék Fax: (1) 372-6132 e-mail: ipapp@emi.hu

 30. Az alkalmazandó megfelelőség igazolási módozatok

More Related