Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cieto riekstu vācelīte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cieto riekstu vācelīte

Cieto riekstu vācelīte

214 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Cieto riekstu vācelīte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cieto riekstu vācelīte Atbildes Jānis Liepiņš 17/12/2005

  2. 1 2 3 4 6000 3000 2000 1500 700 250 1 1 – HincII 2 – BglI 3 – DraI 4 - BamHI Kuras no kolonnām atbilst dotās plazmīdas šķelšanai ar dotajām restriktāzēm (katrā kolonnā plazmīda šķelta tikai ar vienu enzīmu)?

  3. cat 1 1 2 2 3 3 4 4 6000 6000 3000 3000 2000 2000 1500 1500 700 700 250 250 pBR329 + inserts pBR329 2 Kādā no pBR329 daļām tika ievietots inserts (papildus DNS fragments) ar garumu 1000bp; tika veikta tāda pati restrikcija, kā iepriekšējā uzdevumā un iegūta elektroforēzes aina. Kur atrodas inserts (starp kurām restrikcijas vietām), ja zināms, ka inserts bloķē cat gēnu? Atbilde: inserts ir starp DraI 80 un BamHI saitiem, jeb starp cat sākumu un DraI 80 saitu

  4. 3 Dota maizes rauga metabolītu un biomasas izmaiņu grafiki kultivēšanas bez piebarošanas laikā, uzzīmējiet lūdzu, kādas Izskatīsies grafika līknes laikā no 25 līdz 35 stundai.

  5. B A B A 20% 40% x y x + y = 60 C C 30% 0,2x + 0,4y = 18 60 4 Dots: A un B metabolītu plūsmas, kas ir x un y vienības lielas veido produktu C ar 60 vienību lielu plūsmu. Radioaktīvi ir iezīmēti 20% no A un 30% no B, kā rezultātā C ir 30% iezīmēts. Cik vienību lielas ir A un B plūsmas? x = 30 y = 30

  6. Paldies par uzmanību!