Download
gwers 23 9 13 uned 17 trafod y dyfodol discussing the future n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gwers 23/9/13 Uned 17 Trafod Y Dyfodol /Discussing The Future PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gwers 23/9/13 Uned 17 Trafod Y Dyfodol /Discussing The Future

Gwers 23/9/13 Uned 17 Trafod Y Dyfodol /Discussing The Future

217 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gwers 23/9/13 Uned 17 Trafod Y Dyfodol /Discussing The Future

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gwers23/9/13 Uned17Trafod Y Dyfodol/Discussing The Future Cyrsiau - Courses Dyddiad - Date Tywydd Newyddion Personol/Cynlluniau – Personal News/Plans Marcio Gwaith Cartref– Marking Homework Trafod Y Dyfodol/ Discussing the Future Crynhoi - Summary

 2. Cyrsiau learnwelsh.coleggwent.ac.uk/events

 3. Gwefan gwent.ybont.org

 4. Dyddiad Dydd Llun Mis Medi dau ddeg tri (Y Trydydd ar Hugain) Rhif Dydd Mawrth Medi Y Pedwerydd ar Hugain Yfory? Dydd Sul Medi Yr Ail ar Hugain Ddoe?

 5. Sut mae’r Tywydd? Sut roedd yTywydd? Sut bydd y Tywydd? Mae hi’n.......... gymylog, braf, wyntog, fwyn,gynnes, hyfryd, wlyb, oer, eitha oer, heulog, bwrw glaw, niwlog

 6. Newyddion Personol Ble est ti dydd ..? Dydd Llun Siopa Dydd ...es i i Dydd Mawrth. Parti Dydd Mercher ‘r Parc Dydd Iau Dros yr haf ‘r gwaith Dydd Gwener ‘r Eisteddfod Dydd Sadwrn ‘r Tafarn ar wyliau i..... ‘r Caffi Dydd Sul ‘r gampfa Yn .... Tescos/Sainsburys/Morrisons Casnewydd/Caerdydd.....

 7. Cynlluniau Personol Ble wyt ti’n mynd dydd .....? Dydd Llun Dydd Mawrth. Dydd ...dw i’n mynd i Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn ‘r Caffi Dydd Sul Heddiw ‘r Tafarn Yfory nofio Siopa Tescos/Sainsburys/Morrisons Parti ‘r gwaith Yn .... ‘r Parc ‘r gampfa Casnewydd/Caerdydd.....

 8. Marcio Gwaith Cartref -1 i Fyddi Fyddwch oes gorwedd Beth byth na

 9. Marcio Gwaith Cartref -2 Bydda i yn y dosbarth nos Fercher. Fyddi/fyddwch di/chi yn y gwaith yfory? Os bydd amser gyda fi. Byddwn ni’n mynd ym mis Gorffennaf. Bydd e yn y gwaith yfory. Bydd hi’n dod i’r cyfarfod. Fydda i byth yn gyfoethog Beth os na fyddan nhw’n barod?

 10. Trafod Y Dyfodol - 1‏ I’ll make tea, if you make supper. Gwna i’r te, os gwnei di’r swper. I’ll do the dishes, if you do the cleaning. Gwna i’r llestri, os gwnei di’r glanhau. I’ll do the painting, if you do the papering. Gwna i’r peintio, os gwnei di’r papuro. I’ll do the forms, if you do the photocopies. Gwna i’r ffurflenni, os gwnei di’r lluncopïau. I’ll do the homework, if you do everything else. Gwna i’r gwaith cartref, os gwnei di bopeth arall.

 11. Trafod Y Dyfodol - 2‏ I’ll get up early. Coda i’n gynnar. I’ll phone in the morning. Ffonia i yn y bore. I’ll catch the bus at seven. Dala i’r bws am saith. I’ll arrive at eight. Cyrhaedda i am wyth. I’ll pick up the children late on. Coda i’r plant nes ymlaen. I won’t forget. Anghofia i ddim. What will you (pl) do tomorrow? Beth wnewch chi yfory? What will you (s) do tomorrow? Beth wnei di yfory?

 12. Trafod Y Dyfodol - 3‏ We’ll pay tomorrow. Talwn ni yfory. We’ll call by later. Galwn ni heibio nes ymlaen. We’ll arrive at eleven o’clock. Cyrhaeddwn ni am un ar ddeg. We’ll see everyone at ten. Gwelwn ni bawb am ddeg. We’ll telephone at eleven. Ffoniwn ni am ddeuddeg. When will you pay? Pryd talwch chi? When will you call? Pryd galwch chi?

 13. Trafod Y Dyfodol - 4‏ When will you arrive? Pryd cyrhaeddwch chi? When will you see everyone? Pryd gwelwch chi bawb? When will you telephone? Pryd ffoniwch chi? You won’t see anything. Welwch chi ddim byd. You won’t buy anything. Phrynwch chi ddim byd. You won’t learn anything. Ddysgwch chi ddim byd. You won’t sleep. Chysgwch chi ddim.

 14. Negyddol - Negative

 15. Enw (noun) 1 Berf (verb) 1 Rhif 1 Lle (place) 1 Dydd Enw (noun) 2 Berf (verb) 2 Rhif 2 Lle (place) 2