Download
w i f i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W I F I PowerPoint Presentation

W I F I

170 Views Download Presentation
Download Presentation

W I F I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WIFI

 2. Frekvencie 802.11 • 2.4 GHz 13 kanálov - Európa; (11 kanálov – USA) < 2.4122.472 > [GHz]

 3. Modulácia • FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum802.11 (1997 - BreezNet, max. 2 mbps) EEE 802.15.1 - Technologie Bluetooth • DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum802.11 (1997 - 2 mbps, 1999 - HR/DSSS, 11 mbps) • IR - Infra Red • OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing802.11a (1999) a 802.11g (2003) • PBCC - Packet Binary Convolution Coding802.11b+ (2002)

 4. topológie: IBSS; BSS; ESS Ad-hoc (resp. IBSS „Independent Service Basic Set“)

 5. Infrastructure hoc (resp. BSS „Basic Service Set“)

 6. ESS „Extended Service Set“

 7. Rozdelenie a administrácia staníc

 8. Max.100 [mW]

 9. Zisk (Útlm)[dB] [dBm] [W]

 10. Koaxiálne káble

 11. Prostredie(vzduch)

 12. Všesmerové antény Vyžarovací diagram z boku Vyžarovací diagram zhora

 13. Sektorové antény Vyžarovací diagram z boku Vyžarovací diagram zhora

 14. Smerové antény Vyžarovací diagram z boku Vyžarovací diagram zhora

 15. Polarizácia • Lineárna • kruhová horizontálna vertikálna pravotočivá ľavotočivá

 16. Konektory

 17. dvojcestné útlumové členy

 18. Bleskoistky

 19. 2 x DWL-900AP+ v režime bridge; 1,5 km Typické údaje o citlivosti DWL-900AP+ -85 dBm (11 Mbit/s) -88 dBm (5,5 Mbit/s) -89 dBm (2 Mbit/s) -92 dBm (1 Mbit/s)

 20. Koordinácia prístupu k médiu Použité správy protokolu CSMA/CA: (Carrier Sense Multiple Access /with Collision Avoidance) RTS – Request to Send CTS – Clear to Send ACK – Acknowledge [NAV (Network Allocation Vector)]

 21. Bezpečnosť • MAC filtrácia • WEP(64; 128) (Wired Equivalent Privacy) rotácia kľúčov • WPA (WiFi Protected Access)

 22. Šifrovací algoritmus RC4(prúdová symetrická šifra) KSA – Key Scheduling Algorithm PRGA – Pseudo Rangom Generator Algorithm XOR – eXclusive OR

 23. WEP proces