du og politikken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Du og politikken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Du og politikken

play fullscreen
1 / 9

Du og politikken

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Du og politikken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Du og politikken Ungdommens Bystyre 21 januar 2011 Erlend Jordal (Høyre)

  2. Hva gjør politikerne? • Vi vedtar saker • Vi fremmer forslag • Vi tar opp spørsmål • Vi fremmer interpellasjoner • Vi kvalitetssikrer forslag fra administrasjonen • Vi tar opp problemer innbyggerne har • Vi besøker kommunens skoler, sykehjem osv • Vi vedtar budsjetter og prioriteringer • Vi svarer på høringer fra regjeringen

  3. Når vi tar opp saker politisk • Ofte i forbindelse med: • Egne opplevelser • Kontakt fra innbyggerne • Erfaringer fra andre byer - kommuner • Saker i media • Klager som er fremmet • Punkter i partiprogrammene • Ofte starten på en sak • Be om en ny sak • Oversendelsesforslag

  4. Hvordan tar dere opp en sak selv? • Hvordan jobbe for å få det til? • Ta opp saken med politikere • Fremme forslag i UB • Ta opp saken i UB • Svare på høringer i Stavanger • Kjøre det som en mediasak • Hva er dere opptatt av? • Metropolis • Idrett • Skole • Nærmiljøanlegg • Ungdomstilbud • Uteplasser • Festivaler • kulturskolen

  5. Hva er en god sak? • Nesten alle  • Sett dere nøye inn i saken • Sjekk om det har blitt foreslått før • Er det eksempler fra andre steder? • Står det noe om det i kommunens planer? • Står det i et partiprogram? • Er det en sak media skriver om? • Er den relevant for ungdom? • Kan dere engasjere mange med dere?

  6. Lobby – lobby – lobby! • Bli kjent med politikerne • Ta et møte og en kaffe/brus og snakk… • Finn ut hvem som kan mye og bestemmer mye • Følg med på kommunalstyrene • Se hvem som får flertall oftest • Når du skal overbevise • Vær forberedt! • Ha med et kort!!... notat om saken • Vær positiv • Tenk på løsninger • Vær gjerne 2 stk

  7. En regel : TTT • I politikken: Ting Tar Tid! • Lange prosesser • Mange skal delta i beslutningene • Må forankres politisk • Må utredes av administrasjonen • Ofte behandles det i flere runder • Noen ganger skal det inn i større planer • Andre forslag står gjerne foran i ”køen” • Ofte må ting legges inn i HØP’en • Andre ganger må saker ut på høring

  8. Politikk er gøy! • Folk er med fordi de er engasjert • Noen vil redde verden • Noen vil redde skaterampen • De vil alle gjøre en forskjell • De har alle ideer • Ungdomspartiene • Mange har vært med • Våre ”skoler” for politikk Husk: politikere er vanlige folk! De fleste har en vanlig jobb ved siden av, politikken er bare en hobby.

  9. Bruk oss – ta kontakt! Ungdommens Bystyre er et nytt organ – tar litt tid å finne sin ”plass” i systemet.