Identifikátor materiálu: EU - 22- 49 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Identifikátor materiálu: EU - 22- 49 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Identifikátor materiálu: EU - 22- 49

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Identifikátor materiálu: EU - 22- 49
180 Views
adin
Download Presentation

Identifikátor materiálu: EU - 22- 49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Identifikátor materiálu: EU -22- 49

 2. Andské státy Ekvádor, Peru, Bolívie

 3. Andské země • Nejčastěji označovány Peru, Ekvádor a Bolívie • Pro oblast And typická výšková stupňovitost • Výrazné zastoupení indián a mestici • Hospodářství málo vyspělé, závislé na exportu nerostných surovin • Mají značné nerostné bohatství • Bolívie – antimon, cín, zinek, stříbro , wolfram • Peru – stříbro, olovo, měď, zinek • Ekvádor – ropa, zemní plyn

 4. Ekvádor(doplň dle atlasu a učebnice tyto údaje) • Hlavní město: • Rozloha: • Počet obyvatel: • Státní zřízení: • Úřední jazyk: • Sousední státy:

 5. Ekvádorsprávné řešení • Hlavní město: Quito • Rozloha:284 000km² • Počet obyvatel: 12 mil. • Státní zřízení: republika • Úřední jazyk: španělština • Sousední státy: Kolumbie, Peru

 6. Bolívie(doplň dle atlasu a učebnice tyto údaje) • Hlavní město: • Rozloha: • Počet obyvatel: • Státní zřízení: • Úřední jazyk: • Sousední státy:

 7. Bolívie • Hlavní město: Sucre • Rozloha: 1 100 tis. km² • Počet obyvatel: 8mil. • Státní zřízení: republika • Úřední jazyk: španělština, angličtina, kečuánština • Sousední státy: Peru, Brazílie, Paraguay, Argentina, Chille

 8. Peru(doplň dle atlasu a učebnice tyto údaje) • Hlavní město: • Rozloha: • Počet obyvatel: • Státní zřízení: • Úřední jazyk: • Sousední státy:

 9. Peru • Hlavní město: Lima • Rozloha:1 290 tis. km² • Počet obyvatel:25mil • Státní zřízení: republika • Úřední jazyk: španělština, kečuánština • Sousední státy: Chille, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Kolumbie

 10. Použitá literatura • ANDĚL, Jiří; MAREŠ, Roman . "Nový svět" Amerika, Austrálie a Oceánie. 1. vydání. Olomouc : Olomouc, s.r.o., 2000. 283 s. ISBN 80-7182-113-6. • KUHNLOVÁ, Hana. Zeměpis světa : Kontinenty. 1. vydání. Praha : Nakladatelství české geografické společnosti s.r.o., 2004. 40 s. ISBN 80-86034-59-3. • HOLEČEK, Milan ; JÁNSKÝ, Bohumír a kol. Zeměpis světa 2 : Amerika - Asie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství české geografické společnosti s.r.o., 1996. 72 s. ISBN 80-86034-03-8. • Všechny obrázky [cit. 2012-1-31]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi ... cz&CTT=114) na WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.

 11. Metodický list • Pedagog se řídí pokyny autora v prezentaci. • Obrázky je možné využívat k dokreslení tématu. • Správné řešení vždy na následujícím slide • Všechny údaje na slide žák opíše