Vad är DemokratiAkademin? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad är DemokratiAkademin? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad är DemokratiAkademin?

play fullscreen
1 / 9
Vad är DemokratiAkademin?
169 Views
Download Presentation
adin
Download Presentation

Vad är DemokratiAkademin?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vad är DemokratiAkademin? • ett fristående nätverk som syftar till att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter, för att människor och organisationer utifrån egna drivkrafter och erfarenheter ska kunna söka efter en demokratisk kultur.

  2. DemokratiAkademin • vi identifiera behov och utvecklar nyaverktyg för att omsätta de orden och tankarna om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet till praktisk handling. • är m.a.o en länk mellan teori och praktik

  3. MR-dagarna syftar till att bredda och fördjupa det offentliga samtalet att lyfta de mänskliga rättigheterna högre upp på den politiska dagordningen att utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och de myndigheter som har ett särskilt ansvar för mänskliga rättigheter

  4. MR-dagarna syftar till att erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna att lyfta fram utmaningar inom MR-området att möjliggöra skapandet av nätverk

  5. Ander & Lindström Partners AB ABF ABF Stockholm Farsta Gymnasium ABF Västbergslagen Dramapedagogbyrån Stiftelsen Skeppsholmsgården Farsta stadsdelsförvaltning fritiden KANSLI Teologiska högskolan Forsa folkhögskola Fritidsforum Storytelling & Demokratiutveckling Föreningen Ordfront Skarpnäcks folkhögskola Gamleby folkhögskola Rädda Barnen Gubbängsskolan Handikappförbunden Kvickentorpskolan SIPU Hyresgästföreningen region mitt Långholmens folkhögskola Härryda kommun Ljungskile folkhögskola Hökarängsskolan Ingesunds folkhögskola Latinamerikagrupperna Kreaktiviteter Jakobsbergs folkhögskola Orionteatern SFHL SAMVERKANDE HT 2010

  6. Vill du veta mer? • info@demokratiakademin.se • www.demokratiakademin.se • www.democracy.se • www.mrdagarna.se