Download
t c ekonom bakanli i hracat genel m d rl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞIİHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 2. SUNUM PLANI • YURT DIŞI FUAR MEVZUATI • FUARLARIN İZİNLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ • YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI • BİREYSEL KATILIM • DESTEK ÖDEME SÜRECİ • 2010-2012 YILI FUARLARINA GENEL BAKIŞ • 2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ • PRESTİJLİ FUARLAR • HEDEF ÜLKELER • KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 3. YURT DIŞI FUAR MEVZUATI 637 Sayılı KHK Madde-7…yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak… İhracat Rejimi Kararı Madde-3… Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye … İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı Madde-3Bu karar … Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları … kapsar. İhracat Yönetmeliği Madde-10Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

 4. YURT DIŞI FUAR MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5) VE UUE • Destek uygulamaları • Oranlar, azami destek miktarları YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/5) VE UUE • Fuar izinleri ve organizatörler • Fuarların takibi ve puanlarının hesaplanması

 5. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Türleri) • Milli Katılım :Yabancı ana organizatörün düzenlediği fuara görevli organizatör koordinatörlüğünde Türk firmalarının katılımıdır. • Genel • Sektörel • Türk İhraç Ürünleri Fuarları :Görevli organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinintanıtımı amacıyla düzenlenen genel nitelikli yurt dışı fuarlar. • Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları :Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları • Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar :Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sektörel yurt dışıfuarlara yabancı firmaların da katıldığı fuar türü.

 6. KATILIMCI SAYISINA İLİŞKİN LİMİTLER Asgari olarak; MK 10 Katılımcı TİÜ 30 Katılımcı STİÜF 20 Katılımcı YFKSF 20 Katılımcı veya yabancı katılımcı sayısı toplam katılımcı sayısının % 20’si Daha düşük ise aynı fuara ve organizatöre bir sonraki yıl izin verilmez. MK: Milli Katılım, TİÜF:Türk İhraç Ürünleri Fuarı, STİÜF :Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, YFKSF: Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar.

 7. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Türleri) • Şirketler • Kuruluşlar (İhracatçı Birlikleri, İTO)

 8. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Geçici Belge Düzenleme Şartları) • Bir milyon TL ödenmiş sermaye ve 500.000 ABD Doları teminat, • Ticaret Sicil Gazetesi, • TOBB tarafından verilen Yurtiçi Fuar Yetki belgesi, • Ticaret Odalarınca verilen Faaliyet Belgesi, • En az beş personelin yüksek okul mezunu olması, • En az üç personelin yabancı dil yeterliliğine sahip olması, • Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, • Şirketin son iki takvim yılındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi, • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, • Kuruluşlar için, • Yüksek Okul mezunu 5 personel, • Yabancı dil bilen 3 personel,

 9. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Belge Düzenleme Şartları) • Geçici Belge geçerlilik süresi içerisinde en az dört Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirilmesi • Organizatör Puanının 70 ve üzeri olması

 10. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yetki Belgesi İptalini Gerektiren Haller) • Gerekli şartları muhafaza etmeme, • Olumsuz ülke ve ürün imajı, • Ülke itibarını zedeleme, • Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi belge ibrazı, • Fuarcılık dışında faaliyet, • Başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek almak

 11. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Teminatlar) • Nakit veya Kat’i Teminat Mektubu • A Sınıfı 150.000 ABD Doları • B Sınıfı 250.000 ABD Doları • Geçici 500.000 ABD Doları

 12. 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Fuar Puanı) Katılımcı Formları Puan1, Puan2, Puan3, ..., Puan N Katılımcı Değerlendirme Formları Puan Ortalaması (%50) Fuar Puanı (%80) Gözlemci Değerlendirme Formu Puanı (%30) + =

 13. 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Puanı) Fuar Puanı 1, Fuar Puanı 2, ... ,Fuar Puanı N Organizatör Puanı (%100) Bakanlık Puanı (%20) Fuar Puanları Ortalaması (%80) + =

 14. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Başvuruları) ORGANİZATÖR; -Başvuru Formu, -Yer Tahsis Belgesi, -Tahmini Maliyet Tablosu Daire ve Genel Müdürlüğün Değerlendirmesi Ticaret Müşavirliğinin Görüşü Müsteşarlık Makam Onayı 14

 15. 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Gözlemci) • Bakanlık adına organizatörü, katılımcıları ve fuarı denetleme ve değerlendirme görevi bulunmaktadır. • Gözlemci Sertifikasına sahip olmak, • Merkez teşkilatında en az 2 yıl görev yapmış olmak, • KPDS C Belgesine sahip olmak,

 16. GÖZLEMCİRAPORU 17

 17. GÖZLEMCİRAPORU 18

 18. Puan Unvan Tablosu

 19. 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı) • Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı organizasyonu; • Şirketler • Sektörel Örgütlenmeler (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları Dernek vb. yapılar)

 20. BİREYSEL KATILIM • Bakanlık tarafından ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların doğrudan katılımlarıdır. • Halihazırda 3383 fuar, 2012 yılı için Bireysel Destek kapsamına alınmıştır.

 21. BİREYSEL KATILIM Destek limiti 15.000 ABD Doları’dır. • Boş/ Standart donanımlı stand kirasının %50’si • Nakliye harcamalarının % 50’si • 2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş masrafının % 50’si

 22. YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI Destek limiti fuar genel nitelikli ise 10.000 ABD Doları, Sektörel nitelikli ise 15.000 ABD Doları’dır. • Organizatörlere ödenen katılım bedelinin %50’si, • 2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş masrafının % 50’si.

 23. STAND ALANI LİMİTLERİ Stand alanı: • En az 9 m2 • En çok 50 m2 • Ürün yerine katalog, broşür vb. sergilenmesi halinde en çok 36 m2 olarak desteklenir. • Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar azami 50 m2’lik üst sınırdan muaftır. • Mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.

 24. İLAVE DESTEK ORANI Katılımcının, • Gen mühendisliği/biyoteknoloji, • Uzay ve havacılık teknolojileri, • İleri malzeme teknolojileri, • Nanoteknoloji, • Teknik tekstil, • Yenilenebilir enerji, • Donanım (hardware), yazılım (software), • Bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması halinde, % 50 destek oranına 25 puan ilave edilir.

 25. İLAVE DESTEK ORANI Katılımcının, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, • boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı • nakliye harcamalarının %75’i, • 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere desteklenir.

 26. İLAVE NAKLİYE DESTEĞİ Nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının %50’si; • Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayinde 10.000 $’ı geçmemek üzere, • Doğal taş, seramik,mobilya,otomotiv yan sanayi,elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat, halı sektöründe 6.000 $’ı geçmemek üzere, ilave olarak desteklenir.

 27. DESTEK ÖDEMELERİ MİKTARI(Yıllara göre) *

 28. DESTEK BAŞVURU SAYISI(Yıllara göre)

 29. Destek Miktarı ve Başvuru Sayısı • 2011 yılında ödenen destek miktarı 2010 yılına göre yaklaşık %44 artış gösterdi. • Destek başvuru sayısı ise yaklaşık %31 artış gösterdi.

 30. DESTEK ÖDEME SÜRECİ • 637 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 37 nci maddesi • 19/3/2011 tarihli ve 27879 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlananİhracata Yönelik Devlet YardımlarıKapsamındaDestekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 31. DESTEK ÖDEME SÜRECİ BİREYSEL KATILIM YURT DIŞI FUAR Başvuru (Katılımcı-Organizatör) 1 Hafta-3 Ay 1-3 Ay İnceleme (İBGS) 2 Hafta-1 Ay 3 Hafta – 1,5 Ay Ödeme Talimatı (İBGS-TCMB) 2 Hafta 2 Hafta Tahakkuk Listesi (Ekonomi Bakanlığı) 1 Hafta 1 Hafta Ödeme Emri (EB-TCMB – Hak Sahibi) 3 Hafta 3 Hafta TOPLAM 2,5 – 5,5 Ay 3,5 - 6 Ay

 32. YURT DIŞI FUAR SAYISI

 33. ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2010 Toplam: 228 Fuar

 34. ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2011 Toplam: 226 Fuar

 35. ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 282 Fuar

 36. SEKTÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2010 Toplam: 228 Fuar

 37. SEKTÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI 2011 Toplam: 226 Fuar

 38. SEKTÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 282 Fuar

 39. YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI 2010 Toplam: 228 Fuar

 40. YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI 2011 Toplam: 226 Fuar

 41. YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 282 Fuar

 42. ORGANİZATÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 226 Fuar

 43. ORGANİZATÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 282 Fuar

 44. 2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ • Prestijli Fuar Desteği uygulaması başlatıldı. • Eğitim ve sağlık sektöründen başlanarak hizmet sektöründe faaliyet gösteren katılımcılarımızın da desteklenmesi sağlandı. • 2temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşımmasraflarının %50’si de destek kapsamına alındı. • Ürünlerini kendi tercihleri ile sergilemeyen ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile iştirak sağlayan katılımcılar için uygulanan 9 m2 destek sınırı36 m2’ye yükseltildi.

 45. PRESTİJLİ FUARLAR Prestijli Fuarlara Katılım Desteği; -Takvim yılında bir defa -Destek sınırı 50.000 $ -Destek Oranı % 50 -50 m2 sınırlamasından muafiyet (Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.)

 46. PRESTİJLİ FUARLAR Destek Kapsamı; • Katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedeli, • Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirası, • Nakliye harcamaları, • 2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım bedelidir.

 47. PRESTİJLİ FUARLAR Bu fuarlar belirlenirken, • Sektörün ilgi odağı olan, • Sektörde gelecek dönemlerle ilgili trendlerin belirlendiği, • Sektöre ait yeniliklerin ve yeni ürünlerin ilk defa sergilendiği, • Sektörün önde gelen firmalarının genel olarak katılım sağladığı,

 48. PRESTİJLİ FUARLAR • Yoğun talep sebebiyle katılımcı olarak yer bulmanın zor olduğu veya sıra beklemenin gerektiği, • Sadece fuarın yapıldığı ülkeden değil bütün dünya ülkelerinden sektördeki üretici, alıcı veya satıcıların ziyaret etmek için çaba gösterdiği ve önem verdiği fuarlar tercih edilmiştir.

 49. PRESTİJLİ FUARLAR Ticaret Müşavirlikleri, TİM, İBGS ve İGEME’den gelen öneriler çerçevesinde, • Toplam katılımcı sayısı (600 ve üzeri) • Türkiye’den katılımcı sayısı • Ziyaretçi sayısı • Denetimli (Audit) olup olmadığı • Fuarın kaç yıldır yapıldığı