Download
katar na kram rov katar na m kov 3 f n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematické perličky Katarína Kramárová, Katarína Múková 3.F

 2. Úvod • Radi by sme vám ukázali, že matematika je aj hravá a zábavná, a nie len zložitá. • Začneme trošku históriou a potom vám odhalíme „tajomstvá“ ľahkého počítania bez kalkulačky ☺

 3. Čo to vlastne matematika je? • Štúdium zákonitosti štruktúry, zmeny a priestoru • Skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia • Matematika = „kráľovná vied“

 4. Vznik matematiky • (grec.) „mathematikós“ – „milujúci poznanie“ • Kamenná doba – pojem číslo (uzly, zárezy na paliciach) • Egyptská matematika – desiatkový systém, kmeňové zlomky, vzorce na výpočet kruhu a trojuholníka • Mezopotámska matematika – pozičný systém, kvadratické a kubické rovnice, vzorce na objemy, Pytagorova veta

 5. Vznik a vývoj čísla • u starých národov názov čísla „päť“ bol totožný s názvom ruky • samostatný pojem čísla • prirodzené, racionálne, reálne a komplexné číslo • Teoretická matematika sa stala náukou o týchto číslach a operáciách • Arabské číslice - India

 6. Je to naozaj také ťažké? • Naše „zjednodušováky“ vás presvedčia, že nie....

 7. 632= ? 32= 9 602= 3600 9+3600= 3609 3x2= 6 ; 6x60= 360 3609+360= 3969 632= 3969 1122= ? 122= 144 1002= 10000 144+10000= 10144 12x2= 24 ; 24x100= 2400 10144+2400= 12544 1122= 12544 Druhá mocnina

 8. 25x9= ? 2+1= 3 ; 25-3= 22 2+2= 4 ; 9-4= 5 Najprv 22 a potom 5 →225 25x9= 225 203x9= ? 20+1= 21 ; 203-21= 182 1+8+2=11 ; 18-11= 7 203x9= 1827 Násobenie deviatkoudvojciferné trojciferné čísla

 9. 51236x11= ? 051236 xxxxxx xxxxx6 xxxx96 (3+6) xxx596 (3+2) xx3596 (2+1) x63596 (5+1) 563596 51236x11= 563596 115386x11= ? xxxxxx6 xxxxx46 xxxx246 xxx9246 xx69246 x269246 1269246 115386x11= 1269246 Násobenie jedenástkou

 10. 15x13= ? 15 15 ; 3 15+3= 18 za výsledok 0→180 5x3= 15 180+15= 195 15x13= 195 19x16= ? 19 19 ; 6 19+6= 25 250 9x6= 54 250+54= 304 19x16= 304 Veľká násobilka

 11. Súčet čísel • Súčet všetkých čísel od 1 po 10 • Klasický výpočet: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 55 • Vzorec: x= 1 ; y= 10 [5-(0)]x(11)= 55 • 50+...+100= ? • [50-(24,5)]x(150)= 3825

 12. √24,6= ? odhad – 5, lebo 52= 25 24,6/5= 4,92 nový odhad z intervalu (4,92;5) napr. 4,95 24,6/4,95= 4,96 4,96 sa približuje k 4,9598 √71,3= ? 9; 92= 81 71,3/9= 7,92 (7,92;9); 8,4 71,3/8,4= 8,4881 Druhá odmocnina

 13. Piata odmocnina • posledná cifra čísla = posledná cifra odmocniny • odmyslieť posledných 5 cifier mocniny a podľa tabuľky • 130 691 232 • Cifra jednotiek – 2 • 1306 – 4 • 130 691 232=42

 14. Záver • Radi sme vás oboznámili o vzniku čísla a matematiky, predviedli sme vám zopár „zjednodušovákov“ , ktoré nie všade nájdete. • Dúfame, že ste si čo to odniesli z našej prezentácie, a že niekedy to aj vyskúšate a pomôže vám to.

 15. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný deň...