Download
l se tanitim sem ner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LİSE TANITIM SEMİNERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LİSE TANITIM SEMİNERİ

LİSE TANITIM SEMİNERİ

921 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LİSE TANITIM SEMİNERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LİSE TANITIM SEMİNERİ

 2. OKUL TANITIMLARI

 3. FEN LİSELERİ • Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar. • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. • Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. • Resmî fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.meb.gov.tr adresindeki “Okullarımız” butonu tıklanarak ulaşılabilir.

 4. Ankara Fen Lisesi

 5. Ankara Fen Lisesi

 6. Pursaklar Fen Lisesi

 7. Ankara’da Bulunan Özel Fen Liseleri

 8. Ankara’da Bulunan Özel Fen Liseleri

 9. SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ • Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. • Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. • Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde öğrenim süresi “4” yıldır. • Sosyal Bilimler Liseleriyle ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.meb.gov.tr adresindeki “Okullarımız” butonu tıklanarak ulaşılabilir.

 10. Ankara Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi

 11. ANADOLU LİSELERİ • Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar. • Anadolu liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Anadolu liseleriyle ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.meb.gov.tr adresindeki “Okullarımız” butonu tıklanarak ulaşılabilir. • Mezunların üniversitelere yerleşme oranı Fen liselerinden sonra ikinci sıradadır.

 12. Ankara’da Bulunan Anadolu Liseleri

 13. Ankara’da Bulunan Anadolu Liseleri

 14. Ankara’da Bulunan Anadolu Liseleri

 15. Ankara’da Bulunan Anadolu Liseleri

 16. Ankara’da Bulunan Anadolu Liseleri

 17. Ankara’da Bulunan Anadolu Liseleri

 18. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ • — Normal öğretim yapan, • — Yabancı dil ağırlıklı program uygulayan, • — Gündüzlü ve öğrencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunması kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek kontenjan nispetinde paralı parasız yatılı öğrenime imkân veren ortaöğretim kurumlarıdır. • Anadolu öğretmen liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. • Anadolu öğretmen liselerinde 1. yabancı dil İngilizcedir.

 19. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ • Mezunlarına Sağlanan Haklar: • 1. Bakanlıkça kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir. Bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir. • 2. Anadolu öğretmen liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır. • 3. Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır. Bu durum, gelişmiş ülkelerin konuya ilişkin uygulamalarıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenekleri bakımından aynı seviyedeki öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir. • Bu okullarla ilgili daha detaylı bilgiye http://oyegm.meb.gov.tr/aol_tanitim.doc adresinden ulaşılabilir.

 20. Ankara’da Bulunan Anadolu Öğretmen Liseleri

 21. Ankara’da Bulunan Anadolu Öğretmen Liseleri

 22. Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi

 23. Çankaya Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi

 24. Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesi