1 / 7

381. Ki az, ki kész?

381. Ki az, ki kész?. 1. Ki az, ki kész megnyitni a Szívét szűkölködőnek? Ki az, ki kész, hogy segítsen Szegényt, árvát, özvegyet?. Refrén: Segítőkész lelkület Szólja: Istent szereted!. 2. Várod Isten segítségét Nehézségben, szükségben? Előbb légy te, aki segít Nélkülözőn, betegen!.

Télécharger la présentation

381. Ki az, ki kész?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 381. Ki az, ki kész?

  2. 1. Ki az, ki kész megnyitni a Szívét szűkölködőnek? Ki az, ki kész, hogy segítsen Szegényt, árvát, özvegyet?

  3. Refrén:Segítőkész lelkület Szólja: Istent szereted!

  4. 2. Várod Isten segítségét Nehézségben, szükségben? Előbb légy te, aki segít Nélkülözőn, betegen!

  5. Refrén:Segítőkész lelkület Szólja: Istent szereted!

  6. 3. Isten áldást ígér annak, Aki szívét megnyitja: Főképp ha Élet kenyerét, S Élet vizét osztotta!

  7. Refrén:Segítőkész lelkület Szólja: Istent szereted!

More Related