Download
presentationsteknik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentationsteknik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentationsteknik

Presentationsteknik

284 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Presentationsteknik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentationsteknik Josef Hallberg josef.hallberg@ltu.se

 2. Om mig • Josef Hallberg • Doktor i Medieteknik • Forskningsintressen: • Smarta hem • Sociala nätverk • Teknik för hälsovård • Stor erfarenhet av att presentera

 3. Mål med denna presentationen • Att få en förståelse för: • Varför är bra presentationer viktiga? • Vad är en bra presentation? • Hur ger man en bra presentation?

 4. Varför är bra presentationer viktiga? • Varför inte bara ge ut skriftligt material?

 5. Varför är bra presentationer viktiga? • Personlig närvaro • Fångar uppmärksamheten • Möjlighet till dialog • Oförutsägbar natur • Intressantare och roligare • Materialet förmedlas • Skriftligt material läses inte alltid

 6. Vad är en bra presentation? • Engagerar • Informerar • Interagerar • Rätt innehåll • Rätt språk • Röd tråd ”Konsten att tråka ut är konsten att säga allt” Voltaire

 7. Hur gör man en bra presentation? Det är INTE tillåtet att använda sprinkler systemet för att hålla åhörarna vakna

 8. Hur ger man en bra presentation? • Typ av presentation (målgrupp) • Företagspresentation? • Konferenspresentation? • Akademisk presentation? • Mål/Syfte • Vad är viktigast att förmedla?

 9. Uppmärksamhetskurvan • Störst uppmärksamhet i början • Använd visuella hjälpmedel i mitten • Summera Procent av åhörarna som ger full uppmärksamhet Tid (minuter)

 10. Upplägg av presentation • Löpsedelstekniken (rekommenderas) • Redaktionell modell • Tiden räcker alltid till • Tål frågor • Kräver god förberedelse • Logisk-Historiska modellen (rekommenderas inte) • Risk att man inte kommer till skott • Tål inte att avbrytas

 11. Löpsedelstekniken • Upplägg • Rubriken • Översikten • Detaljerna • Djupet • Sammanfattningen • Väsentligaste först • Sammanfatta inte för länge

 12. Hur gör man en bra presentation? • Knep • Interaktion • Närvaro • Förberedelser

 13. Knep 1 - Interaktion • Interaktion / Öka intresset • Kasta ut en fråga till åhörarna • Bikupan (diskussion i små grupper) • Berätta exempel • (Provocera) • Pauser, Tystnad, Dynamik, Bilder, Humor • Undvik färdigskrivet manus, använd stolpar

 14. Knep 2 - Närvaro • Placering i rummet • Göm dig inte i ett hörn • Sök personlig kontakt med åhörarna • Tala till publiken • Håll lagom tempo • Klä dig så du passar in

 15. Knep 3 – Förberedelser • Öva framför någon (eller framför spegel) • Behärska ditt område • Var håller du armar/händer? Vart håller du blicken? • Förbered frågor • Svara på åhörarnas frågor, även de som inte ställs • Var tydlig • Överlåt inte till någon annan att dra slutsatser • Åhörarna kan då kritiskt ifrågasätta och granska • Lär dig utrustningen, kolla rummet • Plan B

 16. Att bemöta kritik • Bemöt kritik med att bejaka den • ”Ja, det var bra att du tog upp just det…” • ”Ja, jag förstår att du kan tycka så…” • ”Ja, jag förstår din tanke…” • ”Ja, det kan se ut så…” • Dialog är viktig • Skräm inte åhörarna • Bjud in till frågor

 17. AV-hjälpmedel PowerPoint etc.

 18. Vad är bäst? Bill Gates - Microsoft Steve Jobs - Apple

 19. ”Less is more” • Kommunikation genom enkelhet • Innehåll på bildmaterial • Max effekt med få medel • Bra kroppsspråk Steve Jobs - Apple

 20. Material • [6x6] regeln • Högst 6 ord i en rad • (högst 6 kolumner i en tabell) • Högst 6 rader • En illustration per bild (max 2) • Läsbarhet av text • Numrera bilderna

 21. Vart riktas uppmärksamheten? • Prata framåt • Peka när du vill att åhörarna skall läsa • Undvik störande animeringar • Pausa presentationen (svart bild) • När du vill att all uppmärksamhet skall riktas mot dig • Tryck ”b” i PowerPoint

 22. Kontaktinformation • Vad heter du? • Vilken organisation tillhör du • Förslag: organisation på varje bild • Hur får man tag i dig? • Förslag: mejl på varje bild

 23. Sammanfattning

 24. Sammanfattning • Vem/vilka vänder jag mig till? • Referensramar, åsikter, attityder • Vad vill jag dem? • Syfte, mål, tillgänglig tid • Vad tror jag de skulle vilja veta? • Skriv frågor, rangordna i intresseordning, ta fram svaren • Röda tråden med det viktigaste först

 25. Frågor?