html5-img
1 / 34

Educaci Emocional

NUESTRA VIDA AFECTIVAES EL RESULTADODE UNA LARGA HISTORIADE CREACI?N SENTIMENTAL.JOS? ANTONIO MARINA. EDUCAR EL COR. ?S POSSIBLE I INDISPENSABLE EDUCAR LES EMOCIONSCAL APRENDRE A CANALITZAR-LES DE FORMA POSITIVAEL ADOLESCENTS SI NO VIUEN LES SEVES EMOCIONS ES REFUGIEN AL GRUP. ELS INEXPRESSIUS

aida
Télécharger la présentation

Educaci Emocional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Educaci Emocional

  2. NUESTRA VIDA AFECTIVA ES EL RESULTADO DE UNA LARGA HISTORIA DE CREACIN SENTIMENTAL. JOS ANTONIO MARINA

  3. EDUCAR EL COR S POSSIBLE I INDISPENSABLE EDUCAR LES EMOCIONS CAL APRENDRE A CANALITZAR-LES DE FORMA POSITIVA EL ADOLESCENTS SI NO VIUEN LES SEVES EMOCIONS ES REFUGIEN AL GRUP

  4. ELS INEXPRESSIUS HI HA NENS QUE NO SABEN EXPRESSAR LES SEVES EMOCIONS TENEN POR A SER AGREDITS EN LAULA PODEN PASSAR MOLT DESAPERCEBUTS

  5. UN SA INCONFORMISME NO HI HA FRASE MS ANTIEDUCATIVA QUE EL JO SC AIX͔ NO HI HA QUE DIR: S EL MEU GENI... SN COSES DEL MEU CARCTER.... CAL APROFITAR EL CONFLICTE I RECONDUIR-LO

  6. MANERES DE TRANSMETRE SENTIMENTS RAONAMENT ART, LECTURES COMPARTIDES IMITACI PER CONTRAST MISSATGES POSITIUS

  7. SENTIMIENT I LLIBERTAT NO SOM RESPONSABLES DEL QUE SENTIM, PER SI DEL QUE FEM AMB EL QUE SENTIM S POSSIBLE EDUCAR I MODELAR EL PROPI ESTIL SENTIMENTAL

  8. MECANISMOS DE AUTOENGANY I AUTOCOMPASI DESCANSAR UNA MICA MS DEM HO FAR QUAN ACABI EL PROGRAMA DE TELEVISI JO NO ESTIC ENGANXAT, QUAN VULL HO PUC DEIXAR

  9. NO SN LES COSES QUE ENS PASSEN LES QUE ENS FAN FELIOS O DESGRACIATS SIN LA MANERA COM LES ASSUMIM

  10. LHOME S LNIC ANIMAL QUE PENSA QUE POT PASSAR-HO MALAMENT I HO PASSA. Eduard Punset. El viatge a la felicitat

  11. REFLEXI LA MAJOR PART DE LES DEFICNCIES AFECTIVES PROCEDEIXEN DE LA IGNORNCIA SOBRE UN MATEIX LA MAJOR PART DELS CANVIS DUNA PERSONA PROCEDEIXEN DUNA MILLORA EN LA PERCEPCI DE SI MATEIX I DE LA REALITAT QUE LI ENVOLTA

  12. DE LA REFLEXI A LACCI CAL ESTAR DISPOSAT A PASSAR UNA MALA ESTONA SI S NECESSARI SI LA REFLEXI NO DNA PAS A LACCI, NO HI HAUR CANVI LEDUCACI DEL CARCTER REQUEREIX UN ESFOR EN LA REPETICI DELS ACTES POSITIUS

  13. ELS NOSTRES ANCORATGES EMOCIONALS: SOMRIURE, HUMOR, FER PLANS, INTERESSAR-SE CAL REDUIR EL TREBALL I INTENTAR PASSAR MS TEMPS AMB LA FAMLIA I MS TEMPS PER LA DIVERSI CAL EMPRAR LHUMOR EN TOTES LES NOSTRES RELACIONS TENIR PLANS DE FUTUR I FITES A CURT TERMINI CAL INTERESSAR-SE EN ELS ALTRES. PARLAR AMB LALUMNAT I DELS SEUS PROBLEMES

  14. PARLAR DELS SENTIMENTS LA CONVERSA SOL APAIVAGAR ELS CONFLICTES EXTERIORITZAR ELS NOSTRES SENTIMENTS T UN ALT VALOR EDUCATIU. EL DOLOR COMPARTIT S MENYS DOLOR I LALEGRIA COMPARTIDA MILLOR.

  16. Com millorar la intelligncia emocional?

  17. L'Enric s un alumne de 3er dESO que s'ha de presentar a un examen de matemtiques. Est fora angoixat perqu pensa: "Suspendr ! Error de lendev El Llus va a una festa i es troba malament ja que pensa que tothom l'observa. Creu ser el centre de les crtiques d'alguns dels convidats, Lectura del pensament Un pare pateix una depressi perqu se sent responsable que el seu fill sigui un drogoaddicte (tot i que l'ha educat tan b com ha pogut) Autoacusaci Com millorar la intelligncia emocional?

  24. Com millorar la intelligncia emocional?

  25. Lassertivitat s una manera dentendre la vida i segueix uns principis lgics Respectar-se a un mateix Respectar als altres Ser directe Ser honest Tenir control emocional Saber dir no Saber escoltar Ser positiu Manejar el llenguatge no verbal

  26. Models predominants en la relaci interpersonal Assertiu o hbil socialment Agressiu Passiu o no assertiu

  27. Model Assertiu

  28. Model passiu

  29. Model agressiu

  30. Estratgies per afrontar lasseritivitat Tenir un bon concepte de si mateix Planificar els missatges Ser educat Guardar les disculpes per quan siguin necessries No arraconar als altres No recrrer a les amenaces Acceptar la derrota quan sigui necessari

  31. Lassertivitat ha de ser utilitzada sempre com a ena de comunicaci i relaci interpersonal Permet: Frenar o desarmar a les persones que ens ataquen Aclareixen equvocs Els altres es senten respectats i valorats Vol ser considerada persona bona per no tonta

  32. Bibliografia

  33. Webs dinters

  34. Banc de recursos

More Related