Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

456 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. • Art Carolingi. • Art Asturià. • Art Mossàrab.

 2. ART PREROMÀNIC En un sentit molt ampli, s’utilitza el terme preromànic per designar totes les manifestacions artístiques de l’Europa occidental, des del final de l’Imperi Romà fins l’aparició de l’art Romànic. En aquest sentit, el període Preromànic abasta des de finals de segle V a començaments del segle XI.

 3. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. • Els visigots foren el poble germànic que s’instal·là a la península acabant amb la dominació romana. • Perdurà fins l’arribada dels àrabs al segle VIII (any 711). • Destacarem l’arquitectura.

 4. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. • Combinaren tant la planta basilical com la cruciforme. • El material més emprat va ser la pedra. • Com elements constructius destaca l’ús de l’arcde ferradura i la volta de canó.

 5. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. San Juan de Baños (Palència)

 6. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. San Juan de Baños (Palència)

 7. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. Planta de San Juan de Baños (Palència)

 8. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. Detall de finestra de San Juan de Baños (Palència)

 9. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. Interior de San Juan de Baños (Palència)

 10. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. San Pedro de la Nave (Zamora)

 11. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. San Pedro de la Nave (Zamora)

 12. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. Planta de San Pedro de la Nave (Zamora)

 13. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. Detall d’un capitell de San Pedro de la Nave (Zamora)

 14. ART PREROMÀNIC • Art Visigot. Santa Comba de Bande (Ourense)

 15. ART PREROMÀNIC • 2. Art Carolingi. • Carlemany (768 – 814) fou l’artífex de la fundació de l’Imperi Carolingi, • que va incorporar la major part d’Europa occidental i central. • La capital es va situar a Aquisgrà.

 16. ART PREROMÀNIC • 2. Art Carolingi. • L’art carolingi va ser un art bàsicament cortesà i eclesiàstic. • Va predominar la planta basilical, destacant el creuer més que a qualsevol etapa anterior. • També destaca l’oberturade deambulatoris per darrere l’altar. • Els absis prenen molta importància, com a l’art bizantí

 17. ART PREROMÀNIC • 2. Art Carolingi.

 18. ART PREROMÀNIC • 2. Art Carolingi. Capella Palatina d’Aquisgrà

 19. ART PREROMÀNIC • 2. Art Carolingi. Cúpula de la capella Palatina d’Aquisgrà

 20. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. • El regne d’Astúries va ser el que va començar la Reconquesta, i va ser l’únic territori peninsular no dominat pels àrabs. • Allí es va desenvolupar l’antecedent més clar de l’estil romànic.

 21. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. • El tret arquitectònic més important és l’ús de l’arc de mig punt i la volta de canó, a vegades peraltada. • També incorporaren els arcs faixons, que es recolzen interiorment en pilars adossats a la paret i exteriorment en els contraforts. • Altres elements constructius emprats foren els arcs de mig punt, sovint peraltats, deixant de banda els arcs de ferradura visigòtics. • Fan servir el carreu (pedra tallada amb forma de maó), donant exteriorment una sensació d’austeritat i sobrietat. • Aquesta sobrietat només es compensa amb l’ús de motllures o gelosies a les finestres. • Segueixen la tradició paleocristiana de plantes basilicals, però substituint les columnes per pilars, i fent rectangulars els absis.

 22. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. San Julián de Prados

 23. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Part posterior de San Julián de Prados

 24. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Planta de San Julián de Prados

 25. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Santa María del Naranco

 26. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Lateral de Santa María del Naranco

 27. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Planta de Santa María del Naranco

 28. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Dibuix de secció lateral de Santa María del Naranco

 29. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. San Miguel de Lillo

 30. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Santa Cristina de Lena

 31. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Santa Cristina de Lena

 32. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Planta de Santa Cristina de Lena

 33. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Interior de Santa María del Naranco

 34. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. San Salvador de Valdediós

 35. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Lateral de San Salvador de Valdediós

 36. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Planta de San Salvador de Valdediós

 37. ART PREROMÀNIC • 3. L’art asturià. Interior de San Salvador de Valdedios

 38. ART PREROMÀNIC • 4. L’art mossàrab. • Els mossàrabs eren els cristians que vivien en territori musulmà, tot i que també ho eren els cristians que abandonaven els territoris sota domini musulmà per anar a poblar les terres que anaven incorporant els reis cristians. • El més destacat arquitectònicament era: • l’arcde ferradura, més tancat que el visigòtic • ús de voltes amb nervis • volta gallonada • esglésies de dimensions reduïdes • plantes variades • parets gruixudes, fetes amb tot tipus de materials

 39. ART PREROMÀNIC • 4. L’art mossàrab. San Miguel de la Escalada (Lleó)

 40. ART PREROMÀNIC • 4. L’art mossàrab. Pòrtic lateral de San Miguel de la Escalada (Lleó)

 41. ART PREROMÀNIC • 4. L’art mossàrab. Planta de San Miguel de la Escalada (Lleó)