1 / 18

Video montage

Video montage. Eerst iets over de verhaalopbouw. Goed, nu gaat het beginnen. De stappen. Spotten. Elk verhaal dat je wilt vertellen heeft een kop, en een staart. Dit geldt ook voor het verhaal dat je met je film wilt vertellen. Capture het ruwe materiaal.

akira
Télécharger la présentation

Video montage

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Video montage

 2. Eerst iets over de verhaalopbouw Film- videoclub De Rondevenen

 3. Film- videoclub De Rondevenen

 4. Film- videoclub De Rondevenen

 5. Film- videoclub De Rondevenen

 6. Film- videoclub De Rondevenen

 7. Goed, nu gaat het beginnen Film- videoclub De Rondevenen

 8. De stappen Film- videoclub De Rondevenen

 9. Spotten Elk verhaal dat je wilt vertellen heeft een kop, en een staart. Dit geldt ook voor het verhaal dat je met je film wilt vertellen. Film- videoclub De Rondevenen

 10. Capture het ruwe materiaal • Je kan er voor kiezen al het ruwe materiaal op je machine te zetten • Of, alleen die delen die wilt gaan gebruiken Film- videoclub De Rondevenen

 11. Montage • Gebruik alleen overgangen als ze functioneel zijn • Het zelfde geldt voor een camera beweging (zoom, tilt, pan) Film- videoclub De Rondevenen

 12. Montage de insert Film- videoclub De Rondevenen

 13. Montage variatie op de insert • Of omgekeerd het geluid van de volgende scène onder de huidige laten beginnen Film- videoclub De Rondevenen

 14. Montage extra geluid Naast het originele geluid kun je extra geluid toevoegen Film- videoclub De Rondevenen

 15. Montage de titel De titel is het visitekaartje van je film. Is je begin pakkend, dan zal de kijker benieuwd zijn naar wat gaat komen Film- videoclub De Rondevenen

 16. Montage de aftiteling • AAls het uitkomt kun je ook de gebruikte muziek noemen Film- videoclub De Rondevenen

 17. Opslaan Als je film klaar is kun je deze opslaan in het formaat waarin je het wilt bewaren Film- videoclub De Rondevenen

 18. Film- videoclub De Rondevenen

More Related