Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zastoupen Zl nsk ho kraje v Bruselu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zastoupen Zl nsk ho kraje v Bruselu

Zastoupen Zl nsk ho kraje v Bruselu

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Zastoupen Zl nsk ho kraje v Bruselu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zlínský kraj na OPEN DAYS 2008 6.-9.10.2008 Dott. Martina Dlabajová Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

  2. OPEN DAYS 2008 Regions and cities in a challenging world Regiony a mesta ve stimulujícím svete

  3. OPEN DAYS 2008: Základní údaje Termín: 6. – 9. 10. 2008 Pres 216 regionálních partneru z celé Evropy Zástupci regionu, mest, institucí a soukromých subjektu z 32 zemí Pres 7.400 úcastníku 250 tématických semináru/workshopu 230 akcí v regionech – Evropa v našem kraji Cca 600 recníku Diskuzní fóra Experti na problémy a potreby regionálních politik

  4. Organizace OPEN DAYS 2007 Organizátori OPEN DAYS 2007 Generální reditelství pro regionální politiku EK Výbor regionu Regionální zastoupení v Bruselu ve spolupráci s dalšími institucemi, nove i významnými bankami a soukromými firmami

  5. OPEN DAYS 2008 Osobnosti: - Danuta Hubner – Komisarka pro regionální politiku - Luc Van den Brande – Predseda Výboru regionu - Pierre Simon – Predseda Eurochambre - Francois Fillon – ministerský predseda Francie - národní i regionální politici, ministri, EP poslanci, poradci, experti - zástupci soukromého sektoru, investori

  6. OPEN DAYS 2007

  7. Témata OPEN DAYS Témata OPEN DAYS 2008: Pracovní skupiny – 4 témata: Inovativní regiony: Podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací Udržitelný rozvoj: Regionální odezvy na klimatické zmeny Spolupráce a networking: Výmena dobré praxe pro regionální rozvoj Výhled do budoucnosti: Evropská kohézní politika zítrka

  8. Zlínský kraj na OPEN DAYS 2008 Hlavní události: Propagace v Kavárne Investoru Neformální setkání v Rose House Oficiální jednání se partnerským regionem Valencia Neformální setkání s dalšími partnerskými regiony Semináre (konglomerát BIRTH – téma zdravotnictví ) Seminár „Nemužeme nekomunikovat“

  9. Zlínský kraj na OPEN DAYS 2007

  10. Zlínský kraj na OPEN DAYS 2008 Vecer v Rose House Predstavitelé krajského úradu Olomouckého kraje Zástupci partnerských regionu Zástupci ceských kraju v Bruselu Ceská komunita žijící v Bruselu Novinári Akademici Experti na evropskou politiku

  11. Konglomerát BIRTH Konglomerát spojil 10 inovacních regionu v oblasti zdraví Strategie partnerství v rámci sektoru zdravotnictví

  12. Konglomerát BIRTH BIRTH – Bringing Innovative Regions Together for Health 10 clenu konglomerátu: West Midlans Hlavní mesto Brusel Eszak-Alfold Olomoucký kraj Opolské vojvodství Kraj Picardie Trencianský kraj Valencia Veneto Zlínský kraj

  13. Konglomerát BIRTH SEMINÁRE v rámci konglomerátu BIRTH: Téma: Maximalizace zdravotních výhod: nové financní modely a využití strukturálních fondu Regionální inovace pro zdravejší Evropu Re-engineering nemocnic Recník za ZK: Prof. Petr Sáha: Regionální inovace pro zdravejší Evropu

  14. Semináre v rámci konglomerátu BIRTH Maximalizace zdravotních výhod: nové financní modely a využití strukturálních fondu: Nápln workshopu: pozitivní dopad investic do sektoru zdravotnictví na ekonomický rust Využití strukturálních fondu na posílení investic do podpory zdraví Prezentace dobré praxe z oblasti investic na podporu zdravotní péce

  15. Semináre v rámci konglomerátu BIRTH Regionální inovace pro zdravejší Evropu: prehled projektových návrhu Nápln workshopu: Setkání expertu a kolegu z ruzných regionu Evropy Identifikace inovacních projektu, které mohou být predloženy Evropské komisy k možnému financování

  16. Semináre v rámci konglomerátu BIRTH Re-engineering nemocnic: prírucky pro realizaci nových zdravotnických infrastruktur Nápln workshopu: Prozkoumání inovacních rešení pri budouvání a efektivním rízení nemocnic pro budoucí generace pacientu

  17. Seminár „Nemužete nekomunikovat“ Seminár na téma „regionální branding a strategický teritoriální marketing“ Za ZK: Libor Friedel, UTB: Predstavení úspešného spojení celosvetove známé spolecnosti s územím „Zlín – Bata“ kulturní a ekonomické propojení mezi batovým dedictvím a dynamikou kraje Základní body Batovi marketingové kampane Nová prumyslová zóna ve Zlínském kraji

  18. Zlínský kraj na Open Days 2008 Smysl naší úcasti na OPEN DAYS - Signál pro partnery a instituce v Bruselu o cinnosti Zlínského kraje a Zastoupení ZK v Bruselu Dustojná prezentace regionu Pracovní cást (program politických zástupcu Zlínského kraje, úredníku Krajského úradu Zlínského kraje, zástupcu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne a Krajské nemocnice T.Bati, a.s.) Networking – kontakty Prostor pro spolupráci s evropskými regiony Semináre – sdílení zkušeností odborníku

  19. Dekuji za pozornost martina.dlabajová@zk-zlínský.cz szolonyová@sevenpartners.com