Download
ps hholoogia ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psühholoogia ajalugu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psühholoogia ajalugu

Psühholoogia ajalugu

264 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Psühholoogia ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Psühholoogia ajalugu Elisabeth Altroff Liisa Saks Anette Suviste

  2. Antiikaja psühholoogia Aristoteles`e teost “Hingest” peetakse esimeseks psühholoogiaraamatuks. Hinge astmed Aristotelese järgi: Vegetatiivne hing Meeleline hing Mõistuslik hing Hippokrates arendas välja õpetuse kehamahladest.

  3. Galenos liigitas inimesed loomuomaduste põhjal: • Koleerik – kergesti ärrituv, tundlik, äge • Melanhoolik – kurvameelne, murelik, aeglane • Sangviinik – keevavereline, tormakas, seltsiv • Flegmaatik – tuim, loid, kannatlik 18. saj. rajas austria arst Franz Joseph Gall frenoloogia ehk koljuõpetuse.

  4. 1800 psühholoogia kui teadusharu • Assotsionism • Psühhofüüsika • Wilhelm Wundt • William James

  5. Kiire psühholoogiateaduse areng • Freud • Psühhiaatria • Hüpnotism • Neuroloogia • Alateadvus • Biheiviorims • Gestaltpsühholoogia

  6. Psühholoogia ajalugu Eestis

  7. Alguseks loetakse aastat 1632 • Academia Gustaviana (1632-1656) • Gottlob Benjamin Jäsche • Ludwig Strümpelli unenägude teooria • Emil Kraepelin algatas Tartus eksperimentaalsete uuringute programmi

  8. Rudolf Kallase “Mäluõpetuse süsteem” • Jakob Johann Uexküll- biheivioristlik uurimissuund psühholoogias • Aleksander Kaelas- TÜ esimene psühholoogiaprofessor • 1986 sai psühholoogia TÜ-s eraldi erialaks

  9. Täname tähelepanu eest