Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alapszövetek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alapszövetek

Alapszövetek

270 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Alapszövetek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alapszövetek Ez az előadás döntően Dr. Benis Szabolcs előadási anyagára támaszkodik.

 2. A szövetek vizsgálatának módszerei Fénymikroszkóp (feloldóképesség: 0,2-0,3 µm) Elektronmikroszkóp (feloldóképesség: 0,1-0,2 nm)

 3. Hisztotechnika • mintavétel • szövettani metszet készítése (fixálás, beágyazás, metszés, festés, víztelenítés) • ultravékony metszetek készítése (elektronmikroszkóp) • hisztokémia (pl. PAS-reakció: szénhidrátok) ill. immunhisztokémia reakciók (specifikus primer ellenanyag) • in situ hibridizáció (nukleinsavak kimutatása, komplementer nukleinsavláncok) • általános vizsgálódásra alkalmas, „hagyományos” festések (hematoxilin- eozin)

 4. Sejt, szövet Sejtek morfológiai jellemzői: méret; alak; sejtmag alakja, elhelyezkedése, színe; cytoplasma színe Sejtek közötti kapcsolatok: mechanikus, ECM Szövetek Egymáshoz hasonló sejtek magasabb szintű társulása, amely egy funkció keresztülvitelére jött létre.

 5. Alapszövetek • Hámszövet • Kötő- és támasztószövet • Izomszövet • Idegszövet

 6. Hámszövet szorosan illeszkedő sejtek igen kevés sejtközötti állomány sejtkapcsoló struktúrák polarizáció: apikális és bazális felszín folytonos megújulás, germinatív réteg membrana basalis „alaphártya” a kötőszövet felé Fajtái • Fedőhámok • Mirigyhám • Érzékhám • Pigmenthám

 7. Fedőhámok • osztályozás: sejtrétegek száma szerint (egyrétegű, többrétegű) • sejtek alakja szerint (laphám, köbhám, hengerhám, átmeneti hám) többrétegű hámok esetén elnevezés a legfelső réteg szerint

 8. Egyrétegű fedőhámok laphám köbhám hengerhám

 9. Többmagsoros hengerhámok

 10. Többrétegű fedőhámok többrétegű elszarusodó laphám (bal oldalon) többrétegű el nem szarusodó laphám (lent)

 11. Átmeneti hám

 12. Mirigyhám Külső elválasztású mirigyek merokrin, apokrin, holokrin összetétel (nyákos, savós) Belső elválasztású mirigyek (vérbe ürít) H A Mirigyvégkamra alakja szerint M

 13. Kötő- és támasztószövetek • bőséges intercelluláris állomány • ECM (extracelluláris mátrix) mechanikai jellegzetességei - szövetek típusa Sejtek: - fix (pl.: fibrocyta, zsírsejt) - mobil (pl.: makrophag, lymphocyta, granulocyta) Sejtközötti állomány (ECM): -rostok (kollagén, rugalmas, rács) -amorf alapállomány (proteoglikánok, adhéziós molekulák)

 14. Kötőszövetirostok

 15. A kötőszövet osztályozása Embrionális kötőszövet -mesenchyma, köldökzsinór Érett kötőszövet -sejtdús -rostdús (laza rostos, tömött rostos)

 16. Zsírszövet fehér zsírszövet (mechanikai védelem, hővédelem, tárolás) barna zsírszövet (hőtermelés)

 17. Vér Vér alakos (sejtes) elemei: • vörösvérsejt (4-6x106/μl) • vérlemezke • fehérvérsejtek (4-11x103/μl) :granulocyták, monocyta, lymphocyta Vérplazma Vérképzés magzati vérképzés (szíkhólyag, máj, lép) vörös csontvelő

 18. Porcszövet Különböző szilárdság és ellenállóképesség (az amorf alapállomány szerkezetétől függően) Gyakorlatilag hiányzó vérellátás - rossz gyógyhajlam • hyalinporc • rostos porc • rugalmas porc

 19. Csontszövet Csontsejtek Intercelluláris állomány szerves (kollagénrostok dominálnak) szervetlen (kalcium-hidroxiapatit) Szerveződési egysége az osteon (Havers-rendszer) Igen jó vérellátás - szöveti szerveződés, gyógyhajlam Állandó, dinamikus átépülés (remodeling)

 20. Chondralis csontosodás

 21. Izomszövet • harántcsíkolt izom • szívizom • simaizom

 22. Harántcsíkolt izomszövet Szövettani és funkcionális egysége a harántcsíkolt izomrost (óriássejt) Összhúzékony elemek: myofibrillumok (fonálszerű, harántcsíkolatot mutató kontraktilis elem) Szövettani egység: sarcomer (2,2- 2,5 μm) Myofilamentumok: vékony (aktin) és vastag (miozin)

 23. Szívizomszövet Egysége: szívizomsejt (elágazódó, nexusok) Syntitiumot képez Saját ingerületképző- és vezető rendszer (módosult szívizomsejtek)

 24. Simaizomszövet Szövettani egysége a simaizomsejt Akaratunktól függetlenül műkődik (autonóm idegrendszer kontrollja alatt áll) Előfordulása:bélcsatorna, genitális rendszer, vizeletelvezető utak, légutak, erek, szem, bőr

 25. Idegszövet Inger felvétele, tovavezetése és más sejtnek való átadása Idegsejtek közötti kapcsolatok: synapsisok • idegsejtek (neuronok), neurontan • gliasejtek

 26. Idegsejt (neuron) Sejttest (perikaryon) Dendrit (több is lehet, afferens nyúlvány) Axon (tengelyfonál) - efferens nyúlvány

 27. Gliasejt Támasztó funkció Idegsejtek speciális anyagcseréjének biztosítása Myelinhüvely - ingerületvezetés