Download
http server n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HTTP server PowerPoint Presentation
Download Presentation
HTTP server

HTTP server

247 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HTTP server

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HTTP server Apache, PHP, MySQL Lukáš Masopust 2008

  2. Web server Apache • Aplikace schopná zpracovat HTTP požadavek • Nejpoužívanější Web server • Vytváří ho TheApache Software Foundation • Určený pro linux (portovaný i na jiné OS) • Použití zdarma • Rozšiřitelný pomocí modulů • mod_autoindex – výpis obsahu adresářů • mod_rewrite– pro „hezskáurl“ • mod_php, mod_python … a další

  3. PHP (Hypertex preprocesor) • dynamicky generuje stránky (zdrojový kód) • Současná verze 5.x – podporuje objetky • První verze interpretu byla napsána v PERLu a určená pro domácí použití • Použitelná pro malé a střední aplikace • Velmi pomalé – nutnost použití akcelerátorů – caching byte kódu • Syntax inspirována C/C++, Javou, Perlem

  4. PHP II. • Mnoho kontrukcí lze zapsat 2 formami syntaxe: „klasická“: if (podm) {příkazy} „PHTML“: if (podm): příkazy endif; • Na běh skriptu je obvykle vyhražen čas 30s • Mnoho doplňkových knihoven (práce s obrázky, šifrování, spolupráce s db, kompresní alg.) • OOP přidáno až od verze 4 (dosti nešikovně) • Velmi rozšířené – uživatelsky přívětivé

  5. MySQL • Velmi rozšířený typ databáze spolu s Postgre • Podporuje jen část SQL standardu – rychlá • Slouží k ukládání a zpřístupňování dat

  6. Jak to vše souvisí? DB

  7. Děkuji za pozornost „You affect the world by what you browse. „ Tim Berners-Lee