Download
de brusselse demografische groei en de ongelijke toegang tot de kleuterschool n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Brusselse demografische groei en de ongelijke toegang tot de kleuterschool PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Brusselse demografische groei en de ongelijke toegang tot de kleuterschool

De Brusselse demografische groei en de ongelijke toegang tot de kleuterschool

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De Brusselse demografische groei en de ongelijke toegang tot de kleuterschool

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vermeersch Cher 1BaSW b De Brusselse demografische groei en de ongelijke toegang tot de kleuterschool PerrineHumblet

  2. Inhoudstabel • Inleiding • Groei van de bevolking en van de schoolgaande in het kleuteronderwijs • Vraag en aanbod in de kleuterklas: een relatieve ruimtelijke ongelijkheid • Toegankelijkheid van kleuteronderwijs bij tekort aan plaatsen • Conclusie: wie kan zich inschrijven in de kleuterklas ? • Moeilijke woorden • bronnen

  3. Inleiding • Er is een bevolkingsaangroei • Kleuterschool gegarandeerd door beschikbaarheid • Kleuterschool toegangspoort tot onderwijssysteem • Kleuterschool en lager onderwijs = basisonderwijs • Kleuterschool is gratis en vanaf 2.5 jaar toegankelijk • Tekort aan plaatsen, negatieve invloed op gelijke toegang ? • Lange wachtlijsten • Families met laag studieniveau en migrantenfamilies zijn slachtoffers van een niet-bedoelde selectie.

  4. Groei van de bevolking en van de schoolgaande in het kleuteronderwijs • Franse en Vlaamse gemeenschappen, onderwijs systemen goed afgescheiden, • Demografische context: • Stijging geboortegraad • Emigratie van oudere personen • Geboorten niet geregistreerd in rijksregister: • Kinderen van kandidaat-vluchtelingen • Personen in een onwettige situatie • Aantal geboorten stijgen en bereikt een piek in 2023 • Toenemende aantal kinderen: • Extra klassen • Stijging aantal kinderen per klas

  5. Vraag en aanbod in de kleuterklas: een relatieve ruimtelijke ongelijkheid • Scholingsgraad: ingeschreven kinderen / totaal aantal kinderen in die leeftijdsgroep • De BGPschool is gestegen door de bevolkingsaangroei • Teller; niet correct: door geen rekening te houden met privé-en internationale scholen • Noemer; niet correct: onwettige situaties en niet-geregistreerd kinderen • BGPkindverlaagd door illegale kinderen

  6. Toegankelijkheid van kleuteronderwijs bij tekort aan plaatsen • Vele scholen zijn verzadigd • Tasten pedagogische kwaliteit aan: • Sanitair, Eetlokaal • Tasten pedagogische situaties aan: • Speeltijd, psychomotoriek, slaapplaatsen • Als er meer kleuterklassen worden gemaakt, heb je een tekort aan klassen in het lageronderwijs en zo door • Er zijn al hele inschrijvingsprocedures vooraleer je kleuter naar school kan • Reglementen voor inschrijvingen 3 criteria : • De leeftijd • Het broeder- of zusterschap • De woonplaats

  7. 2 criteria eigen aan onderwijs in Vlaamse gemeenschap • Sociaal criterium • Ouders met een diploma, studiebeurzen, rondtrekkende mensen, geplaatste kinderen • Taalcriterium • Nederlandstalig zijn

  8. Conclusie: wie kan zich inschrijven in de kleuterklas ? • Belangrijk om op gezinsniveau te beschikken over de juiste informatie • Positief antwoord • Goede kennis van het onderwijssysteem • Goede kennis administratie • Voldoende kennis Frans of Nederlands • De context speelt een belangrijke rol • Je pas op 3 jaar en ouder naar de kleuterschool dus moet men langer naar de kinderopvang  veel duurder want de kleuterschool is gratis

  9. Moeilijke woorden • BPGschool: Bruto prescholingsgraad  naargelang de gemeente waar de school is ingeplant • BPGkind: Bruto scholingsgraad  naargelang de woonplaats van het kind • Verzadigde school: een school waar alle klassen volzet zijn en geen plaats meer is voor nieuwe klassen

  10. bronnen • Humblet, P.(2011). De Brusselse demografische groei en de ongelijke toegang tot de kleuterschool. Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel, 51, 1-13. Geraadpleegd via http://opac.libis.be/F/37IJH1F9DRFJ7CKRS3FK9GER3NA1UCI8DMG2TDY1SSNCLL5SU2-14182?func=full-set-set&set_number=072416&set_entry=000001&format • http://www.google.be/imgres?q=perrine+humblet • ://www.passwerk.be/nl/onderwijs-van-de-vlaamse-gemeenschap