Download
soustavy smyslov stroj zrakov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soustavy smyslové Ústrojí zrakové PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soustavy smyslové Ústrojí zrakové

Soustavy smyslové Ústrojí zrakové

435 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Soustavy smyslové Ústrojí zrakové

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Soustavy smyslovéÚstrojí zrakové Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 2. Soustavy smyslové Ústrojí zrakové

 3. Ústrojí zrakové • nejdůležitější smysl člověka – 80-90% informací • viditelná vlnová délka 400-700 nm • Světlo, barvy, velikosti, tvar , vzdálenost • Orgánem zraku je oko • složeno s oční koule + přídatných orgánů • Přídatné orgány: • okohybné svaly, víčka, spojivka, slzní ústrojí Smyslové soustavy - oko

 4. Anatomie zrakového orgánu Oční koule: • uložena v obličejové části lebky • kulovitý tvar • v hrotu očnice: • Zrakový nerv, cévní zásobení Oko chráněno: • víčka, řasy, obočí... Smyslové soustavy - oko

 5. Zrakové ústrojí Stavba oční koule: • zevní vrstva vazivová - bělima(sclera) a rohovka(cornea) Bělima: • 4/5 povrchu oční koule, tuhá bílá vazivová blána • u dětí namodralá, ve stáří tmavne – tuk • tloušťka 0,4-2mm, na pření straně přechází v rohovku • upínají se na ni okohybné svaly, prostupuje zrakový nerv Rohovka: • zbývající 1/5 povrchu oční koule • není prostoupena cévami, je však inervována • je vyklenutější, při dotyku nepodmíněný reflex – sevření víček • nepravidelné zakřivení – předmět je rozmazaný Smyslové soustavy - oko

 6. Zrakové ústrojí • střední vrstva cévnatá: • cévnatka(chorioidea),řasnaté tělísko(corpus ciliare), duhovka(iris) se zornicí (pupila,pigment) Cévnatka – střední vrstva oční koule • přechází v předu v řasnaté tělísko – mění zakřivení čočky a duhovka • bohatě protkána cévami a pigmentové buňky – zabraňuje rozptylu světla Řasnaté tělísko – val z hladkého svalstva • na tenkých vláknech zavěšena čočka • z krve, protékající řasnatým tělískem, se tvoří komorový mok Duhovka – uprostřed kruhovitý otvor – zornice • rozšíření a zúžení zornice – zornicový reflex • upravuje množství světla působící na sítnici • obsažen pigment – různá barva očí – modré nejméně, hnědé a černé nejvíce Smyslové soustavy - oko

 7. Zrakové ústrojí Čočka: • dvojvypuklá spojka s větším zakřivením zadní plochy • zavěšena na vláknech z řasnatého tělíska • funkcí čočky je lámat parsky tak, že se sbíhají na sítnici • schopnost měnit svoje zakřivení = AKOMODACE Smyslové soustavy - oko

 8. Zrakové ústrojí • vnitřní nervová vrstva: sítnice (retina) - vlastní světločivná vrstva • vnitřní vrstva oční koule • vlastní smyslové buňky - tyčinky a čípky • tyčinky – světlo, čípky – barvy (viz. dále) • slepá skvrna - bez tyčinek a čípků, vystup zrakového nervu • žlutá skvrna - nejvíce čípků, nejostřejší vidění sklivec: • rosolovitá hmota vyplňující oční kouli Smyslové soustavy - oko

 9. Optická soustava oka Optická soustava oka je tvořena: Pokuste se podle obrázku popsat optickou soustavu oka? Jakou funkci plní jednotlivé části oka? Smyslové soustavy - oko

 10. Mechanismus vidění čípky: • barevné vidění • v centru sítnice (žlutá skvrna) • 5–7 miliónů • 3 druhy: vnímání základních barev (modrá, zelená, červená) tyčinky: • černobílé vidění, za šera a v noci, odstíny šedi • 120 miliónů • umístěny na periferii sítnice • obsahují barvivo rhodopsin: • schopný absorpce světla • ke vzniku rhodopsinu nutný vitamin A • koncentrace rhodopsinu se zvyšuje ve tmě • úplná adaptace na tmu trvá asi 20–30 minut  Smyslové soustavy - oko

 11. Choroby, onemocnění a poruchy • krátkozrakost: • obraz se promítá před sítnicí, korekce rozptylkami • dalekozrakost: • obraz se promítá za sítnicí, korekce spojkami • astigmatismus: • vadné zakřivení rohovky • zelený zákal • šedý zákal • barvoslepost (daltonismus): • porucha v rozlišování některých barev, většinou dědičná  • slepota: • poškození různých částí oka, může být i dědičná • šilhání • zánět spojivek , ječné zrno Jaké znáte choroby, onemocnění nebo poruchy zrakového ústrojí? Smyslové soustavy - oko

 12. Smyslové soustavy - oko

 13. Smyslové soustavy - oko

 14. Smyslové soustavy - oko

 15. Prevence onemocnění Vyhledejte si další informace důležité pro život? Jak chránit zrakové ústrojí a předejít onemocnění? Smyslové soustavy - oko

 16. Zdroje: použité zdroje viz. prezentace: Zdroje a literatura Smyslové soustavy - oko