Download
treigladau n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Treigladau ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Treigladau !

Treigladau !

1036 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Treigladau !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Treigladau!

 2. Arôl ‘yn’….. yn + T > ynNh… yn + C > yngNgh… yn + P > ymMh… yn + D > yn N… yn + G > yng Ng… yn + B > ym M…

 3. Lledachchi’nbyw?

 4. Trefor • Caernarfon • Pwllheli • Deganwy • Gwynedd • Bangor

 5. Dwi’nbywyn + Trefor Dwi’nbywynNhrefor

 6. Dwi’nbywyn + Caernarfon Dwi’nbywyngNghaernarfon

 7. Dwi’nbywyn + Pwllheli Dwi’nbywymMhwllheli

 8. Dwi’nbywyn + Deganwy Dwi’nbywynNeganwy

 9. Dwi’nbywyn + Gwynedd Dwi’nbywyng Ngwynedd

 10. Dwi’nbywyn + Bangor Dwi’nbywymMangor

 11. Da iawn chi!