Download
det gode skolemilj ibc aabenraa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det gode skolemiljø IBC Aabenraa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det gode skolemiljø IBC Aabenraa

Det gode skolemiljø IBC Aabenraa

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Det gode skolemiljø IBC Aabenraa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Det gode skolemiljøIBC Aabenraa Mette Andersen rektor

  2. Elevtrivsel 2011 på IBC Handelsgymnasiet, Aabenraa Elevtrivsel landgennemsnit ETU 2011 (hhx+htx): 72 Elevtrivsel gennemsnit uddannelsesbenchmark, hhx: 75 IBC Aabenraa: 88 (8,77) + 16 ifht landsgennemsnit+ 13 ifhtUddannelsesenchmark, hhx Baseret på: Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?: 8,6 I hvilken grad vil du anbefale skole til andre?: 9,2 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?: 8,5

  3. IBC Ungdomsuddannelser Hvad har betydning for et godt skolemiljø? Et Bud… Autentiske og respektfulde relationer: Elever – lærere og ledelse • Det sociale sammenhold i klassen: 8,2 (+1,0) • Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats 83,6% (+13,9%) • Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst 86,9% (+13,6%) • Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 72,7%(+19,2%) Engageret og meningsfuld undervisning • Lærernes engagement i undervisningen: 8,3 (+0,7) • Variationen i undervisningsformer: 7,3 (+1,0) • Lærerne motiverer mig 78,2% (+12,3%) • Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 84,3% (+10,3%) Sociale aktiviteter og elev-elev relation • Skolens sociale miljø: 8,5 (+1,7) • Skolen laver gode sociale arrangementer 94,8% (+24,1%) Fysiske rammer • Der er mange hyggekroge på skolen 85,8% (+22%)

  4. IBC Ungdomsuddannelser Autentiske og respektfulde relationer: Elever – lærere og ledelse Bygger på: • Interesse i den enkelte elev og fællesskabet • Gensidig respekt og lydhørhed Lærer – elev relation: Kontaktlærere • Introforløb, opstart efter ferien, jule- og sommerafslutning, studieture…. • Læringssamtaler (alle klassens elever mindst to gange om året) • Klassens time (4-6 gange om året) • Læringsmiljøet i klassen (fagligt samarbejde, elevernes indbyrdes samarbejde, klassemøder….) • Årgangssamarbejde: kontaktlærermøder

  5. IBC Ungdomsuddannelser Autentiske og respektfulde relationer: Elever – lærere og ledelse Bygger på: • Interesse i den enkelte elev og fællesskabet • Gensidig respekt og lydhørhed Ledelse-elev relation: • Pædagogisk styring: Intro til nye forløb (Grundforløb, DO, DIO, SRP….) prøver, valg af studieretninger/fag osv • Elevråd og elevudvalg – fælles samlinger • Trivselsundersøgelse – og bearbejdning

  6. IBC Ungdomsuddannelser Bygger på: • Engagement • Variation • Sammenhæng og relevans God elev-lærer relation Meningsfuld og motiverende undervisning • Teamsamarbejde • Studieretningsklasser • Fysisk placering i teams • Studieplaner (laves på pædagogiske dage i maj) • Pædagogisk ledelseog struktur • Efteruddannelse og pædagogisk inspiration

  7. IBC Ungdomsuddannelser Sociale aktiviteter og elev-elev relation Bygger på: • Demokrati og blik for helheden • Involvering • Respekt, lydhørhed og sparring Elevudvalg – Skolen med de 100 VIP’er • Opbakning: • Lærere + leder/koordinator tilknyttet hvert udvalg, men eleverne kører det for det meste selv.Andre personalegrupper inddrages • Møder må holdes i skoletiden • Kommunikation og synlighed: • Fronter (hvert udvalg har eget rum, som udvalgte kan skrive i) • Fællessamlinger • Elev-elev: • Elevseminar (skoleårets start) • VIP-middag (sidste skolefest i foråret) • Udvalgsudflugt ved skoleårets slutning(Bowlingtur…)