slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tussentijdse Thesis Presentatie Bart Bottu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tussentijdse Thesis Presentatie Bart Bottu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Tussentijdse Thesis Presentatie Bart Bottu

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tussentijdse Thesis Presentatie Bart Bottu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tussentijdse Thesis Presentatie Bart Bottu

 2. Proceduraal Modelleren • Proceduraal genereren van 3D modellen • Meest gebruikt voor • Planten • Landschappen • Steden • Belangrijk concept: wederkerende structuur • Gebruikersinteractie • Instellen van parameters • Afbeeldingen • Schetsen

 3. Proceduraal genereren van facades op basis van afbeeldingen

 4. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen

 5. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen • Moeilijkheden

 6. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen • Moeilijkheden

 7. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen • Moeilijkheden

 8. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen • Moeilijkheden

 9. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen • Moeilijkheden • Weinig structuur (stoelen, bedden...) • Ruis door andere objecten (spullen op meubilair) • Meer afhankelijkheid van diepte

 10. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen • Uitbreidingen • Van zijkant trekken (rekening houden met vluchtlijnen of user input)

 11. Proceduraal genereren van meubelen op basis van afbeeldingen • Uitbreidingen • Van zijkant trekken (rekening houden met vluchtlijnen of user input) • Werken met meerdere afbeeldingen

 12. Huidige Vooruitgang • Uitwerking 1ste stap van het algoritme

 13. Huidige Vooruitgang • Gelijkaardigheid van afbeeldingen: • Pixel-per-pixel vergelijken van intesiteitswaarden • Mutual Information: • concept uit de informatie theorie • meet hoeveel van een set gekend zou zijn, als we de andere set weten. • twee afbeeldingen worden in hun geheel met elkaar vergeleken • Insight Segmentation and Registration Toolkit (ITK) “suite of software tools for image analysis”

 14. Huidige Vooruitgang Referentie- afbeelding

 15. Huidige Vooruitgang MI = 4.006750 MI = 0.355423 MI = 0.220854 MI = 0.356203

 16. Verdere Planning • Volgende week: symmetriedetectie afwerken • Dit semester: volledige pipeline uitwerken • Volgend semester: optimalisatie

 17. U kan mijn vooruitgang volgen op bart.bottu@wordpress.com Vragen?

 18. Referenties • Müller, Pascal, Gang Zeng, Peter Wonka, and Luc Van Gool. 2007. Image-based procedural modeling of facades. ACM Transactions on Graphics 26, no. 3: 85. • Jiang, N, P Tan, and Loong-Fah Cheong. 2009. Symmetric architecture modeling with a single image. ACM Transactions on Graphics 28, no. 5: 1. • Xiao, J., Fang, T., Tan, P., Zhao, P., Ofek, E., and Quan, L. (2008). Image-based façade modeling. ACM Transactions on Graphics 27, 1.