Download
husitstv v obrazech a v ot zk ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Husitství v obrazech a v otázkách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Husitství v obrazech a v otázkách

Husitství v obrazech a v otázkách

273 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Husitství v obrazech a v otázkách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Husitství v obrazech a v otázkách http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Jaroslav_%C4%8Cerm%C3%A1k_-_Husit%C3%

 2. Václav IV. • Lucemburk • umírá roku 1419 • syn Karla IV. • přes 40 let na trůně Jaká událost v Praze mu přivodila srdeční selhání? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Bible_Vaclav4_1.jpg

 3. Mistr Jan Hus • kazatel • autor lit. děl • reformátor • zjednodušil pravopis Jaké povolání a funkce zastával? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Jan_Hus.jpg

 4. Kaple Betlémská Od kterého roku zde Hus vede svá kázání? Čeho se týkají? Jaký má názor na katolickou církev? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Betlem1.jpg/406px-Betlem1.jpg

 5. Papež • Hlava katolické církve • Jan XXIII. Co navrhl prodávat pro hříšníky? Jaké tresty uvalil na Husa? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Papez_Jan_XXIII_1415.jpg/403px-Papez_Jan_XXIII_1415.jpg

 6. V Kostnici Uveď přesný datum Husova upálení. Co má společného s 5. červencem? Jak bys výstižně pojmenoval obraz? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Muttich%2C_Kamil_Vladislav_-_Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg

 7. Město Tábor • založeno 1420 • zobrazeno Žižkovo náměstí v roce 1895 Jak zde husité žili? Co je obrazoborectví? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/T%C3%A1bor_%C5%BDi%C5%BEka_Square.jpg

 8. Jan Žižka • slavný vojevůdce • vítěz u Sudoměře • autorem obrazu je Mikoláš Aleš Vyhledej jeho významné bitvy, jakou taktiku používal? Kdo byl jeho nástupcem? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Mikolas_ales_zizka.jpg

 9. Čtyři artikuly pražské • přijaty v roce 1421 na sněmu v Čáslavi Který husitský požadavek symbolizuje právě kalich? Vyjmenuj ostatní požadavky, použij pojmy bible, tresty, majetek církve. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kalich.jpg

 10. Bitva na Vítkově • 14.7. 1420 • husité proti křižákům Kde se hora Vítkov nachází? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Adolf_Liebscher_-_Bitva_na_ho%C5%99e_V%C3%ADtkov%C4%9B_dne_14._%C4%8Dervence_roku_1420.jpg

 11. Prokop Holý • nástupce Jana Žižky • velí husitům od roku 1424 Kam dorazilo poselstvo v čele s ním roku 1433? Kde a kdy padl? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Prokop_Hol%C3%BD.jpeg

 12. Bitva u Domažlic • rok 1431 • 3. křížová výprava Co zde zachránilo a proslavilo husity? Došlo vůbec k boji? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Josef_Mathauser_-_Bitva_u_Doma%C5%BElic.jpg

 13. Bitva u Lipan rok 1434 Kdo stojí proti sobě? Bojují zde křižáci? Jaký byl výsledek bitvy? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Josef_Mathauser_-_Bitva_u_Lipan_roku_1434.jpg

 14. Kompaktáta: dohoda husitů s církví • vyhlášena v Jihlavě • v roce 1436 Co církev povolila husitům? Kdo byl vyjednavačem? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Jihlava_1899.jpg/572px-Jihlava_1899.jpg

 15. ZikmundLucemburský • nevlastní bratr Václava IV. • stál v čele křížových výprav Jaké panovnické tituly získal? Co pro jeho vládu v Čechách znamená rok 1421 a 1436? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/ZikmundLux.jpg

 16. Použitá literatura a zdroje: Čechura, J., V. Dudák, M. Ryantová a B. Neškudla. Dějepis pro 7. ročník: středověk a raný novověk. SPN, Praha 1998. ISBN 80-7235-002-1.