Download
subjekt pogovarjanja v sodobni sln kratki prip prozi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUBJEKT POGOVARJANJA V SODOBNI SLN KRATKI PRIP. PROZI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUBJEKT POGOVARJANJA V SODOBNI SLN KRATKI PRIP. PROZI

SUBJEKT POGOVARJANJA V SODOBNI SLN KRATKI PRIP. PROZI

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SUBJEKT POGOVARJANJA V SODOBNI SLN KRATKI PRIP. PROZI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SUBJEKT POGOVARJANJA V SODOBNI SLN KRATKI PRIP. PROZI

 2. POSTMODERNISTIČNI SUBJEKT • KOMENTATOR HIPNIH DOGODKOV • AVTOREFLEKSIVNI SUBJEKT (FOUCAULT) • PARANOIDNI SUBJEKT (DERRIDA) • LIBERALNI IRONIST (RORTY)

 3. POSTMODERNIZEM • Federico de Onís (1934): špa. lit. zgod.: posmodernismo (specifična raba za obdobje v špa. lit. vedi 1905–1914) • Dudley Fitts (1942) • Randall Jarrel (1946) • Pojem prevzame John Berryman • Arnold Toynbee: A Study of History (post-moderna doba naj bi se začela okrog leta 1875)

 4. POSTMODERNISTIČNA RESNIČNOST • IZČRPANA EKSISTENCA • NI ENE SAME AVTORITETE • RESNICE JE VEČ • DESUBJEKTIVIZACIJA, INDIVIDUALIZACIJA SUBJEKTA

 5. POSTMODERNISTIČNA RESNIČNOST Individuum mora zaupati vase, v svoje sposobnosti, se boriti zase (brani se pred svetom: pred brezposelnostjo, inflacijo, cenejšo delovno silo …): oropanost subjekta v modernistično zgodbo posameznikove svobode.

 6. (METAFIZIČNA) AVTORITETA T. Virk: V ideološkem smislu metafizike volje do moči si postmoderna ne prizadeva uničiti avtoritet, ampak je do njih brezbrižna.

 7. (METAFIZIČNA) AVTORITETA Maks Kubo: Odprto pismo Bogu. V: T.Virk (ur.): Čas kratke zgodbe, 1998. »Najbolj tuj sem si prejkone jaz sam. Kaj ali kdo sem sploh? In ali jaz lahko vpraša po jazu? Zadnjič sem bral od nekega filozofa, da se tako vprašujejo tisti, ki se začenjajo malo resneje poglabljati v filozofska vprašanja, potem ko vedo nekoliko več, pa spoznajo, da taka vprašanja v tem primeru ne pridejo v poštev. Ampak boli za to mene patka. Jaz se to vprašujem že petsto let. In ti povem, da nisem edini. Občutek imam, da se tisti bolj izobraženi filozofi slepijo, ker drugače ne bi mogli nikamor naprej in bi ti vsi pisarili pisma. Bog, povej, ali ti veš, kdo si? /…/ Tako je to. Mislim, da si ti res edini, ki bi mi morda lahko ne bil tuj, in edini, ki mi morda lahko pokažeš, kaj je res smrt. Bog, bódi, da te bom ljubil!« (1998: 16–17)

 8. HUMANISTIKA • Konec subjekta, izginotje subjekta, kriza subjekta, smrt subjekta, prazni prostor subjekta. • Descartes: subjekt=razum. • Kant: subjekt ima status objektivnega (sebe in okolico razume in spoznava kot objekt).

 9. KRATEK STIK (avtorjev poseg v literarni izmislek) Igor Bratož: O prevrnjenih spominih, spozaba avtorja (Pozlata pozabe, 1988) »- oprosti, bralec, - na tem mestu in v tem trenutku teksta dovoljujem majhno nevljudnost, da pridam še par besedí, vsaj enakovrednih formalnemu koncu in rečem patetično: Strah me je, sanjam, trpim, strelci dobili vzorec, ki mi ga morajo vtisniti v prsi in se prekričim z besedami: Pet minut – čas za zadnji požirek zapisa, kar šepetaje podnaslovim z GENESIS« (1988: 130)

 10. J. L. Borges • Človek ne more vplivati na potek časa, kaj šele, da bi ga ustavil. Čas je reka, ki nikoli ne teče nazaj. Jutri bo neizpodbitno drugače. • “Čas je reka, ki me odnaša, toda ta reka sem jaz. Čas sem.” /neizbežnost usode/ • V času delamo tudi ponovitve: beg pred grožnjo smrti in iluzija, da je nov začetek mogoč: nostalgija po večnosti.

 11. A. Blatnik • Šopki za Adama venijo (1983) • Biografije brezimenih (1989) • Menjave kož (1990) • Zakon želje (2000) • Saj razumeš? (2009)

 12. BLATNIKOV SUBJEKT • Ujet v mrežnico časa, beg ni mogoč, utesnjenost, nemoč. • Se zaveda hitrega menjavanja časa in ob tem nezadostnosti časa, da bi lahko razumel in pojasnil svet in resničnost. • Prikazani banalni časovni izseki/trenutki, ki navidez ne odločajo o ničemer, a prikazujejo minevanje, v katerega je vpet S. • Človek je obsojen na bivanje. • Osamljeni S (motiv samomora – lažni občutek nadzora).

 13. RESNICA IN RESNIČNOST • Ni absolutne resnice. • Blatnikov S: išče resnico, je ne najde: ne more najti resnice, ker ta ne obstaja. Posledice: utrujenost, razočaranost, izčrpanost. • Ne z besedo ne z molkom ni mogoče ničesar povedati in ničesar zamolčati. • Blatnikov S ne more molčati, veliko se pogovarja, česar ne more izraziti z besedami, izrazi z glasbo (Billie Holliday).

 14. PM SUBJEKT Ogrožajo ga: • negotovost, • neobvladljivost, • nestabilnost.