Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE

277 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE

 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Międzynarodowe stosunki polityczne Jednostka prowadząca: Katedra Nauk Politycznych

 3. Międzynarodowe stosunki polityczne Studia zajmujące się przebiegiem procesów rozwojowych i globalizacyjnych na świecie na przełomie XX i XXI wieku, znajdujących odzwierciedlenie m.in. w dynamicznych przemianach politycznych i gospodarczych sceny międzynarodowej.

 4. Przykładowe przedmioty: • Polska w stosunkach międzynarodowych • Problemy współczesnej dyplomacji • Zarządzanie międzynarodowe • Terroryzm międzynarodowy • Ekonomiczna rola państwa w gospodarce rynkowej • Administracja instytucji ponadnarodowych • Problemy współczesnej dyplomacji • Marketing polityczny

 5. Wybrani prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Kornaś Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz Prof. dr hab. Janusz Teczke Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski Dr hab. Joanna Dzwończyk Dr Stanisław Mazur Dr Agnieszka Latosińska Dr Rafał Lisiakiewicz Mgr Łukasz Danel

 6. Kwalifikacje absolwenta specjalności Międzynarodowe stosunki polityczne • Naszym celem jest wykształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych potrafiących nawiązywać kontakty o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym z naszymi partnerami.

 7. Perspektywy zatrudnienia po studiach • Organy administracji centralnej oraz lokalnej • Instytucje publiczne zajmujące się relacjami międzynarodowymi • Organizacje międzynarodowe i pozarządowe • Stowarzyszenia, ośrodki kultury • Fundacje krajowe i zagraniczne • Przedsiębiorstwa rozwijające współpracę międzynarodową • Biura handlu zagranicznego • Placówki dyplomatyczne i konsularne • Środki masowego przekazu

 8. Koła Naukowe afiliowane przy Katedrze NaukPolitycznych: Politologiczne KołoNaukowe „Homo Politicus” (opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kornaś) Azjatyckie Koło Naukowe (opiekun naukowy: prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz)

 9. Spotkania ze Wschodem: Cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu, dyplomacji, kultury i polityki Forma: wykłady, seminaria, dyskusje, wystawy Cel: przybliżenie studentom oraz osobom spoza uczelni praktycznej strony zagadnień związanych z szeroko rozumianym Wschodem

 10. Międzynarodowe stosunki polityczne - GRATULUJEMY DOBREGO WYBORU!!!

 11. Dziękujemy za uwagę!