Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מאסטר שף בכיתה PowerPoint Presentation
Download Presentation
מאסטר שף בכיתה

מאסטר שף בכיתה

276 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

מאסטר שף בכיתה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ? מאסטר שף בכיתה ? ? שירי תורן ויובל זיסו ו'2 (תבנית למבדק ידע מאת סהר ואורי אלון)

 2. 8X8 72 64 16 88 נסה שוב נסה שוב

 3. X98 64 72 16 88 נסה שוב נסה שוב

 4. 5X10 25 105 15 50 נסה שוב נסה שוב

 5. 3X5 25 105 50 15 נסה שוב נסה שוב

 6. 9X9 90 99 81 18 נסה שוב נסה שוב

 7. 9X10 81 99 90 18 נסה שוב נסה שוב

 8. 40:8 6 8 5 24 נסה שוב נסה שוב

 9. בקלמר של רון היו 6 תאים. בכל תא היו 2 מחקים. כמה מחקים בקלמר של רון? 32 12 15 62 נסה שוב נסה שוב

 10. אמא קנתה לרינת 4 חבילות מסטיקים. בכל חבילה יש 5 מסטיקים. כמה מסטיקים יש לרינת? 20 54 9 30 נסה שוב נסה שוב

 11. לשלי יש 3 בובות . לכל בובה יש 4 שמלות. כמה שמלות יש לבובות של שלי? 13 12 43 7 נסה שוב נסה שוב

 12. מחברת עולה 4 ₪ כמה יעלו 4 מחברות? 13 44 16 8 נסה שוב נסה שוב

 13. אמא קנתה לשאול 6 סוכריות מחיר סוכריה 2 שקלים כמה עלו הסוכריות? 14 8 12 62 נסה שוב נסה שוב

 14. 5X5 30 5 25 60 נסה שוב נסה שוב

 15. בחידון ענה בר על 6 שאלות כל שאלה זיכתה את בר ב3 נקודות כמה נקודות צבר בר? 81 18 36 63 נסה שוב נסה שוב

 16. בחידון ענה בר על 6 שאלות כל שאלה זיכתה את בר ב6 נקודות כמה נקודות צבר בר? 81 36 18 63 נסה שוב נסה שוב

 17. בחידון ענה בר על 9 שאלות כל שאלה זיכתה את בר ב9 נקודות כמה נקודות צבר בר? 18 81 36 63 נסה שוב נסה שוב

 18. 72:9 8 27 7 55 אמא קנתה? נסה שוב נסה שוב

 19. 3X9 8 7 27 55 אמא קנתה? נסה שוב נסה שוב

 20. כל הכבוד !!!! הכנתם פנקייקים נהדרים ♥ 2X6 14 26 62 12