Download
rozmno ovac soustava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozmnožovací soustava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava

813 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rozmnožovací soustava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozmnožovací soustava Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad

 2. Rozmnožovací soustava

 3. Rozmnožovací soustava • Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. • Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). • Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními žlázami. • Člověk má oddělené pohlaví, a proto jsou ženské pohlavní orgány jiné než mužské.

 4. Rozmnožovací soustava Ženské pohlavní žlázy • Nazývají se vaječníky. • V nich dozrávají ženské pohlavní buňky-vajíčka. • Děvčata se rodí s několika sty tisíci vajíček, ze kterých jich v průběhu života dozrává asi 400. Tvoří se ve vaječnících.

 5. Rozmnožovací soustava Ženské vajíčko

 6. Rozmnožovací soustava Vaječníky

 7. Rozmnožovací soustava

 8. Rozmnožovací soustava Mužské pohlavní žlázy • Jmenují se varlata. • Tvoří se v nich mužské pohlavní buňky-spermie. • U chlapců dozrávají spermie ve varlatech kolem třináctého roku. • Za život jich muž vyprodukuje kolem 12 bilionů.

 9. Rozmnožovací soustava Varlata

 10. Rozmnožovací soustava Spermie

 11. Rozmnožovací soustava Spermie

 12. Rozmnožovací soustava • Obě pohlavní buňky nesou dědičné informace, které se po oplození dostávají novému jedinci. • Spojením vajíčka a spermie vzniká nový život. • Tomuto spojení říkáme oplození. • Po oplození vzniká v těle matky zárodek člověka. • Ten se v jejím těle vyvíjí přibližně 9 měsíců. • Poté následuje porod.

 13. Rozmnožovací soustava Vajíčko a spermie

 14. Rozmnožovací soustava Splynutí spermie s vajíčkem

 15. Rozmnožovací soustava Vyvíjející se plod

 16. Rozmnožovací soustava Poloha dítěte před porodem

 17. Rozmnožovací soustava Změny v pubertě • V období puberty (12-19 let) dochází u chlapců i dívek k velkým změnám díky vlivu hormonů. • Hormony jsou látky, které vznikají v pohlavních orgánech a ovlivňují vzhled budoucího muže a ženy. • Dochází k dozrávání pohlavních orgánů a vzniká schopnost rozmnožovat se.

 18. Rozmnožovací soustava Kluci • Kluci se mění v muže. • Začínají jim růst vousy, chlupy a ochlupení. • Zvětšuje se hrtan, zhrubne hlas, kluci mutují. • Zvětšují se varlata a penis, vytvářejí se spermie.

 19. Rozmnožovací soustava Dívky • Dívky se mění v ženy. • Začínají jim růst chlupy a ochlupení. • Rozšiřují se boky. • Zvětšují se prsa. • Ve vaječnících začínají dozrávat vajíčka, která se usazují v děloze a čekají na oplodnění. • Jestliže k němu nedojde, nastává jednou za měsíc krvácení-menstruace.

 20. Rozmnožovací soustava Otázky: 1.Co umožňuje rozmnožovací soustava? 2.Co ji tvoří? 3.Jak se jmenují ženské pohlavní žlázy, co se v nich vytváří? 4.Jak se jmenují mužské pohlavní žlázy, co se v nich vytváří? 5.Jak dlouho se vyvíjí plod v děloze, než nastane porod?

 21. Rozmnožovací soustava Otázka pro bystré hlavy: Poznáš, co je na obrázku? Spermie Vajíčko

 22. Rozmnožovací soustava Zápis: • Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava. • Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními žlázami. • Člověk má oddělené pohlaví, a proto jsou ženské pohlavní orgány jiné než mužské. Mužské pohlavní žlázy • Jmenují se varlata. • Tvoří se v nich mužské pohlavní buňky-spermie.

 23. Rozmnožovací soustava Ženské pohlavní žlázy • Nazývají se vaječníky. • V nich dozrávají ženské pohlavní buňky-vajíčka. • Spojením vajíčka a spermie vzniká nový život. • Tomuto spojení říkáme oplození. • Po oplození vzniká v těle matky zárodek člověka. • Ten se v jejím těle vyvíjí přibližně 9 měsíců. • Poté následuje porod. Změny v pubertě • V období puberty (12-19 let) dochází u chlapců i dívek k velkým změnám díky vlivu hormonů.

 24. Rozmnožovací soustava Kluci • Kluci se mění v muže. • Začínají jim růst vousy, chlupy a ochlupení. • Zvětšuje se hrtan, zhrubne hlas, kluci mutují. • Zvětšují se varlata a penis, vytvářejí se spermie. Dívky • Dívky se mění v ženy. • Začínají jim růst chlupy a ochlupení. • Rozšiřují se boky. • Zvětšují se prsa. • Ve vaječnících začínají dozrávat vajíčka, která se usazují v děloze a čekají na oplodnění. • Jestliže k němu nedojde, nastává jednou za měsíc krvácení-menstruace.

 25. Rozmnožovací soustava Prameny: • http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovac%C3%AD_soustava • https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BwPTl_hpgtAJ:pomucky.ic.cz/clovek/clovek_12.pps+rozmno%C5%BEovac%C3%AD+soustava&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjF-LG1itKZ5qzhySv0xs0wsM-flGY0Ndp_AEYiQTEBgDjmmPBJy_XsQRrAZeXyRYGa8q41mN7pnwrgr1aR5SWctonjVfsOB8a1LQCOltrINrowHo1oX0dX4J_98VftbCJ81SWJ&sig=AHIEtbQXGkcOIKgfJvd5-bP7xOlPn-DpVA • https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:n9_BjREbyRsJ:janamodra.cz/tul/BIDM_rozmnozovaci_soustava.pdf+rozmno%C5%BEovac%C3%AD+soustava&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESgjdwbxmepfG0_MTd5ptCPVryhkmTJBjmGP8c7ZZzJFkZqZA-p8Mns4ndwSr410mBiyD8qqC_eo3_6_wlyYABG5VZf0snZs9Pr6ZOpcKbBJr5LN1Hc4fA0YuKL8btzLrVmjmxqM&sig=AHIEtbTdEfYZePxu8arrtHRgsxTtwHwH-A • Přírodověda pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Vše platné k 26.6.2012

 26. Rozmnožovací soustava Konec