Arkki Varustamo Raamattukoulu - PowerPoint PPT Presentation

arkki varustamo raamattukoulu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arkki Varustamo Raamattukoulu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arkki Varustamo Raamattukoulu

play fullscreen
1 / 9
Arkki Varustamo Raamattukoulu
74 Views
Download Presentation
anana
Download Presentation

Arkki Varustamo Raamattukoulu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arkki Varustamo Raamattukoulu Seurakunta syntisen kaupungin keskellä 1. Kor 1:1-9 Risto Vappula

  2. Kuppikuntainen yhteisö Hillitöntä menoa ! Ehtoollinen Avioliitto? Vapauden väärinkäyttöä Epäjumalien palvontaa Armolahjat Kristuksen ylösnousemus!

  3. 1. Korinttilaiskirjeen pääteema • Seurakunnan yhtenäisyys • Paavali halusi ohjata seurakuntaa kaikkien vaikeuksien, epäkohtien ja ongelmien läpi, kohti tervettä kehitystä!

  4. Paavalin toinen lähetysmatka • http://www.luterilainen.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=104&Itemid=474 • Klikkaa yllä olevaa linkkiä

  5. Korintti – monikulttuurinen kaupunki • Rooman vallanajan kolmanneksi tärkein kaupunki • Vapautettu orjat, juutalaiset, kreikkalaiset ja sotaveteraanit • Huvittelukeskus -Afroditen temppeli! • Tärkeä satamakaupunki

  6. 1. Kor1:1-9 Alkutervehdys ja kiitossanat 1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoliksi kutsuttu, ja veli Sostenes 2 tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me. 3 Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. 4 Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. 5 Hänen yhteydessään te olette saaneet kaikkea rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. 6 Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin, 7 ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. 8 Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä. 9 Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan.

  7. Jakeet 1-3 • Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä – eli ihmisiä, jotka on asetettu yhteyteen Jumalan kanssa Jeesuksen sovitusuhrin kautta. • Jumalan kutsumia pyhiä – eli ihmisiä, jotka Jumala on kutsunut yhteyteen. • Jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä – eli ihmisiä, jotka kaikki kuuluvat samaan yhteyteen Kristuksen kanssa.

  8. Jakeet 4-9 • Paavalin kiitos armosta ja lupauksista, jotka ovat täyttyneet Kristuksen yhteydessä, • Paavali iloitsee siitä, että heillä on armolahjojen koko rikkaus. • Paavali muistuttaa, että on tulossa päivä jolloin Kristus palaa takaisin.

  9. Kysymyksiä ryhmäkeskustelua varten • Millaiset arvot ohjaavat suomalaista yhteiskuntaamme? • Miten ne näkyvät paikallisen seurakunnan elämässä, ja miten omassa henkilökohtaisessa elämässäni? • Suomalainen yhteiskunta Korintin tavoin on yhä monikulttuurisempi – miten voisimme huomioida sen seurakunnan toiminnassa? • Miten suhtaudut maahanmuuttajiin? Voimavara vai uhka? • Miten voisimme seurakuntana vaikuttaa enemmän Järvenpäässä?