1 / 1

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ (Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelliler Merkezi İşbirliği)

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ (Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelliler Merkezi İşbirliği). *SERTİFİKA verilecektir. *Ücretsiz ders materyali sağlanacaktır. *İşaret dili ile ilgilenen ve bu tekniği öğrenmek isteyen herkes bu kursa başvurabilir.

anila
Télécharger la présentation

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ (Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelliler Merkezi İşbirliği)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. İŞARET DİLİ EĞİTİMİ (Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelliler Merkezi İşbirliği) *SERTİFİKA verilecektir. *Ücretsiz ders materyali sağlanacaktır. *İşaret diliile ilgilenen ve bu tekniği öğrenmek isteyen herkes bu kursa başvurabilir. *İşaret dili; işitme engelli kişilerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. *Eğitim Konuları: İşaret Dili Genel Özellikleri, İşaret ve Beden Dili İlişkisi, İletişim ve Günlük Konuşma Dili, Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma, İşaret Diliyle Çevirmenlik . *Kayıtlar 27 Ocak - 28 Şubat 2014 tarihleri arasında kabul edilecektir. *Ücret: 200 TL (50 TL’si peşin, kalanı 2 taksit şeklinde Mart-Nisan aylarının 7’si ile 20’si arasında aşağıda belirtilen hesaba yatırılacaktır). *Kurs peşinatı ve taksitlerZiraat Bankası Diyarbakır ŞubesiTR 73 0001 0000 9163 3429 2750 01nolu hesabına“İşaret Dili Eğitimi Kurs ücreti”adıyla yatırılacaktır. *Kursun adı dekonta yazılmak zorundadır. *Kurs süresi: 01 Mart -27 Nisan 2014 tarihleri arasında toplam 72 saat olacaktır. *Kurs Cumartesi-Pazar 13-17 saatleri arasında Sürekli Eğitim Merkezi 2.Kattaki dersliklerde yapılacaktır. * Grup 20 kişilik olacaktır. İletişim : Edip DERE ( 0412. 248 80 30 / 53 53 )

More Related