Download
xi mrtt v ndorgy l s kaposv r 2013 november 21 22 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XI. MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22. PowerPoint Presentation
Download Presentation
XI. MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22.

XI. MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22.

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

XI. MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Munkaerő vándorlás vizsgálata a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön Weber Erika Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola XI. MRTT vándorgyűlésKaposvár, 2013. november 21-22. „A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg”

 2. A munkaerő vándorlás • Befolyásoló tényezők: • Bérszínvonal • Munkahelyek száma • A gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödése és a tőke koncentrációja is előidézi • Globalizáció • Jelentős befolyás a gazdasági fejlődésre, valamint a térbeli különbségekre • Egyéni mozgás: életkor, képzettségi és kulturális szint • Társadalmi mozgás: történelmi, kulturális és gazdasági szempontok • A legnagyobb tömegeket érintő mozgások: • Kényszermozgások • Kedvezőbb életfeltételek, jobb gazdasági, jövedelmi pozíció elérése • Mindig megfigyelhető - eltérő intenzitás • A vidéki (mezőgazdasági) régióból a városi (ipari) régióba történő vándorlás: • Elégedetlenség (munka- , életkörülmények), regionális különbségek térbeli mobilitás

 3. Hatása a regionális fejlődésre • Külön kell választani a periférikus és fejlett régiók esetében • Szoros összefüggés a szakképzettséggel • A fejlett régiók esetében: • Minél magasabban képzett a munkaerő, annál fejlettebb technológiát, magasabb teljesítményt lehet realizálni • Az ilyen tényezők azonban megnövelik a bevándorlás intenzitását és kumulatív hatásokhoz vezethetnek • A fejlett régiók fiatalodása, a fejletlen régiók elöregedése

 4. Ingázás • Városok magas száma, de a kapcsolatrendszer nem kiforrott • Az új városok nem rendelkeznek még városi funkciókkal • Népességmegtartás, munkahelyteremtés probléma • Jelentős hatása van a tanyáknak • A közlekedési infrastruktúra jelentős befolyásoló tényező a munka- és lakóhelyválasztásban. • A közlekedési viszonyok nem megfelelőek

 5. A két régió jellemzői Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés • Vidék problémái: • Népesség fogyása • Elöregedés • Elvándorlás • Falvak, tanyák kiürülése

 6. Munkavégzés helye Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 7. Helyben és más településen dolgozók aránya a két régióban 2001 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 8. Helyben dolgozók aránya 2001 0.0410 – 0.2667 0.2668 – 0.4500 0.4501 – 0.6333 0.6334 – 0.8167 0.8168 – 1.0000 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 9. Más településre dolgozni járók aránya 0.0700 – 0.2000 0.2001 – 0.4000 0.4001 – 0.6000 0.6001 – 0.8000 0.8001 – 1.0000 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 10. Iskolai végzettség 0,10-0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 0,81-1.00 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 11. Vándorlási egyenleg (2001-2005) -2269 – -1105 -1104 – -167 -166 – 112 113 – 471 472 – 1173 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 12. Vándorlási egyenleg (2006-2011) -5550 – -4115 -4114 – -273 -272 – 89 90 – 370 371 – 955 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

 13. Összegzés • A munkaerő mobilitása kulcsfontosságú tényezővé vált • Komoly kihívások a gazdaság, a társadalom és a környezet számára • Probléma az elvándorlás a régióban • Kevés munkalehetőség, alacsony a foglalkoztatási kapacitás, nem megfelelő közlekedési infrastruktúra • Népességfogyás, fiatalok elvándorlása • A falvakba beköltöző népesség döntő többsége is az idősebb korosztályból származik • Városokból, sok esetben Budapestről is leköltöznek vidékre a könnyebb megélhetés reményében • Lehetőség: • Egy-egy nagyvállalat megtelepedése • A városi térségben történő munkahelyteremtés azonban nem jelent feltétlen megoldást a falvak számára • A helyi gazdaságfejlesztésre kell koncentrálni

 14. Köszönöm a figyelmet!Weber ErikaPhD hallgatóPTE KTK RPHDwebere@ktk.pte.huFelhasznált irodalom:Statisztikai Hivatal honlapja: http://www.ksh.hu/Népszámlálás 2001 honlapja: http://www.nepszamlalas2001.hu/Népszámlálás 2011 honlapja http://www.ksh.hu/nepszamlalas/Florida, Richard (2008): Who’s your city. Basic Books. New York. Lengyel Imre – Rechnitzer János (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs.Nemes Nagy József (2009): Terek, helyek, régiók. Akadémia Kiadó. Budapest.