Forretningsidé - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forretningsidé PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forretningsidé

play fullscreen
1 / 8
Forretningsidé
181 Views
Download Presentation
anka
Download Presentation

Forretningsidé

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Forretningsidé Vår forretningsidé er å drive journalistvirksomhet på oppdrag fra lokalavisen, samt opprette en webside for ungdom i Egersund/Dalane. Visjon Vår visjon er å gjøre ungdom og andre lesere av lokalavisen mer oppdaterte på ungdomssaker.

  2. Produkt • Tjeneste • Dalane Tidende • Webside • Kvantitative mål- Overskudd på 20 000,- • Kvalitative mål- Bli IA–sertifiserte- Nå høyt i konkurranser på fylkesmessa- Får god omtale av våre lesere Mål

  3. Nettverk

  4. IA Reduksjon/økning: • Dager: -31 % • Timer: +50 % Mål • Redusere fraværet med 30 % • Oppnå god trivsel og godt samarbeid • Ivareta alle i bedriften selv om de måtte ha en redusert funksjonsevne

  5. Økonomi- Per 12.01.09

  6. Takk for oss!