Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти PowerPoint Presentation
Download Presentation
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

259 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 91031 м. Луганськ, вул. Славянская 1 б, 8(0642) 50-52-18, lippo@mageal.net, www.loippo.lg.ua Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 2. Теорія та практика професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти ТАМАРА МИХАЙЛІВНА СОРОЧАН РЕКТОР , ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

 3. СЕНС ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ створення цілісної системи професійного розвитку педагогів

 4. Журнал «Освіта на Луганщині»– фахове видання ВАК України (видається з 1996 року)

 5. ОСОБЛИВОСТІРЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ППО • Створює передумови для забезпечення наступності в розвитку професіоналізму педагогів шляхом підвищення кваліфікації на курсах і в системі науково-методичної роботи в міжкурсовий період • Інститути ППО по вертикалі взаємодіють із методичними кабінетами і методичними об’єднаннями вчителів • В інститутах ППО поєднується науковий потенціал професорсько-викладацького складу з практичним досвідом методистів • Цілеспрямовано здійснюється апробація різних нововведень, узагальнюється досвід і виробляються практичні рекомендації щодо їх подальшого впровадження

 6. МІСІЯ ІНСТИТУТУ • реалізація завдань державної політики в сфері освіти • розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівників • забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах реформування освіти • модернізація системи освіти дорослих

 7. СТРАТЕГІЯ ІНСТИТУТУ • розробка наукових основ варіативних моделей післядипломної педагогічної освіти • розробка та апробація андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей • впровадження інноваційних технологій «Технопарк для освітян» у систему науково-методичного супроводу розвитку освітніх систем базових навчальних закладів та закладів, які мають статус експериментальних регіонального рівня • запровадження в систему післядипломної педагогічної освіти проектного підходу до розвитку професіоналізму педагогічних працівників • науково-методичний супровід різних видів моніторингу якості загальної середньої, післядипломної педагогічної освіти та управління освітою на регіональному рівні • організаційно-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю

 8. План інституційного розвитку – план дій Напрям 1. Менеджмент • Організаційно-педагогічні заходи щодо реалізації державних та обласних програм • Маркетинг освітніх послуг інституту • Робота з керівними кадрами системи загальної середньої освіти • Матеріально-технічне забезпечення діяльності інституту • Сприяння у проведенні масових заходів Напрям 2. Безперервна освіта • Навчально-методична діяльність. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області • Проекти професійного розвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період • Професійний розвиток андрагогів (викладачів і методистів інституту, тренерів, тьюторів, експертів, консультантів)

 9. ПЛАН ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ – ПЛАН ДІЙ Напрям 3. Інноватика • Науково-методичний супровід ЗНО та моніторингу якості освіти • Аналіз, узагальнення та апробація педагогічного досвіду • Науково-методичний супровід базових навчальних закладів • Науково-методичний супровід експериментів регіонального рівня • Науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня • Апробація нових підручників, програм Напрям 4. Наука • Дисертаційні дослідження • Конференції • Семінари • Творчі групи • Методологічні семінари Напрям 5. Комунікації • Розвиток інформаційних ресурсів інституту • Участь у міжнародних проектах • Видавнича діяльність • Діяльність бібліотеки

 10. ЛОІППО Є ГЕНЕРАТОРОМ ІННОВАЦІЙ У ГАЛУЗІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 1. Розробка та прийняття плану інституційного розвитку ЛОІППО як складової програми розвитку освіти області 2. Проведення всеукраїнського експерименту за проблемою «Структурно-функціональна модель системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня» 3. Перехід до кредитно-модульної системи в організації курсів підвищення кваліфікації 4. Запровадження проектів професійного розвитку та створення цілісної системи професійного розвитку педагогів у міжкурсовий період 5. Сертифікація тренерів, тьюторів, консультантів, експертів для організації міжкурсового періоду в методичних кабінетах та методичних об’єднаннях 6. Створення бази даних – персоніфікованого обліку педагогічних кадрів 7. Маркетингові дослідження запитів керівників шкіл щодо змісту професійного розвитку педагогічних кадрів 8. Організація, яка навчається

 11. ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ, ЯКІ ОБҐРУНТОВУЮТЬСЯ НАУКОВЦЯМИ ІНСТИТУТУ В ХОДІ ЕКСПЕРИМЕНТУ • професійний розвиток • професіоналізм • освітня практика • функції андрагога • андрагогічний цикл • моделі післядипломної освіти (компетентнісна, пролонгована, диференційована, диверсифікована, особистісно орієнтована) • науково-методичний супровід • проект професійного розвитку • професійні компетентності вчителя та керівника

 12. ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ • здійснюємо вивчення державного, соціального, регіонального запитів, а також професійних потреб педагогів. • опрацьовуємо цілісні програми професійного розвитку, які мають поєднати зміст курсів підвищення кваліфікації із міжкурсовим періодом, і дадуть змогу більш широко використати можливості дистанційної освіти

 13. В ІНСТИТУТІ РОЗРОБЛЕНІ, АПРОБОВАНІ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: • опорний конспект • технопарк для освітян • науково-методичний супровід • проект професійного розвитку • організація, яка навчається

 14. МИ ВИБУДОВУЄМО НОВУ ВЕРТИКАЛЬ ВЗАЄМОДІЇ: • ЛОІППО • методичний кабінет • методичне об’єднання • школа – організація, яка навчається • керівник • учитель

 15. АНДРАГОГ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ В НАШОМУ ІНСТИТУТІ • Має банк даних про педагогічних працівників області. • Готує для вчителів індивідуальну інформацію, запрошення на науково-методичні заходи • Організує навчання за всіма формами • Розробляє програми професійного розвитку, навчально-тематичні плани, навчально-методичні комплекси, програми семінарів, проекти професійного розвитку, рекомендації із самоосвіти • Розробляє нові методики та технології професійного розвитку вчителів, вивчає та використовує досвід колег у системі ППО • Забезпечує варіативність та безперервність професійного розвитку вчителів • Здійснює науково-методичний експериментів, запровадження інноваційних технологій, моніторинг за певним напрямом. • Координує взаємодію в мережах за певним напрямом або категорією педагогічних працівників • Узагальнює педагогічний досвід

 16. Післядипломна педагогічна освіта під впливом соціально-економічних змін, які відбуваються в суспільстві, виявляє тенденцію орієнтації не лише на вимоги держави, а й на особистісні та професійні запити самих педагогів