Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NH Ớ MÙA THU HÀ NỘI PowerPoint Presentation
Download Presentation
NH Ớ MÙA THU HÀ NỘI

NH Ớ MÙA THU HÀ NỘI

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NH Ớ MÙA THU HÀ NỘI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NHỚ MÙA THU HÀ NỘI Nhạc TRỊNH CÔNG SƠN VÕ TÁ HÂN soạn cho Guitar

 2. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng,

 3. cây bàng lá đỏ, nằm kề bên  nhau,

 4. phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu

 5. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió

 6. mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua

 7. Hồ Tây chiều thu. Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi

 8. Màn sương thương nhớ, bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời

 9. Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,

 10. sẽ có một ngày, trời thu Hà Nội, trả lời cho tôi,

 11. sẽ có một ngày, trời thu Hà Nội, trả lời cho tôi

 12. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,

 13. nhớ đến một người, để nhớ mọi người

 14. NHỚ MÙA THU HÀ NỘI Nhạc TRỊNH CÔNG SƠN VÕ TÁ HÂN soạn cho Guitar http://hanvota.com/nhac