Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Тарашанська ЗОШ І – ІІІ ступенів PowerPoint Presentation
Download Presentation
Тарашанська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Тарашанська ЗОШ І – ІІІ ступенів

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Тарашанська ЗОШ І – ІІІ ступенів

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Тарашанська ЗОШ І – ІІІ ступенів Презентація досвіду роботи шкільного бібліотекаря Герман Доріни Аурелівни .

 2. Якщо книга виходить із серця самої людини, то вона віднайде собі доступдо сердець інших людей.Карлейн

 3. Бібліотекар – Герман Д. А. Бібліотекарем працює з 1999 року. Освіта середня спеціальна. У 1984 році закінчила Ліпканське педагогічне училище. В школі має навантаження: 0,5 ст. – бібліотекаря, 11 год. – трудового навчання.

 4.  Головна мета школи – забезпеченнявсебічногорозвиткуособистості шляхом навчання та виховання. • Проблемна тема школи: «Використанняінноваційнихтехнологій в навчально – виховномупроцесі» • Шкільнабібліотеказдійснюючибібліотечно-інформаційнезабезпеченнянавчально-виховногопроцесу,відповіднометішколи та проблемнійтемі, над якою школа працює, разом з педадогічнимколективомвиконуєєдину для школидержавнупрограмунаціональноїосвіти та вихованняучнів. • Свою діяльність бібліотека здійснює відповідно до плану роботи та керуючись законодавчо-нормативними документами: •  -Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»; •  -Законом України «Про освіту»; •  -«Положенням про шкільну бібліотеку» •  -«Інструкцією про порядок доставки, комплектування та облік літератури». Роль бібліотеки в навчально-освітньому процесі школи

 5. Проблема над якою працюю:“Удосконалення роботи шкільного бібліотекаря шляхом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп,через особистісно-зорієнтоване навчання та виховання” Актуальність теми:Особистісноорієнтованамодель навчанняі виховання ставить сьогодні у центр увагиучня як особистість, у формуванніякої немала роль відведенакнизі.З книг дітичерпаютьінформацію про оточуючийїхсвіт, всесвіт, уявлення про добро і зло, про правила поведінки в соціумі, книга має великий виховнийвплив на формуваннядуховноїкультуриособистості. Самешкільнабібліоте в тіснійспівпраці з педагогами належитьвелика просвітницька робота у прилученніпідростаючогопокоління до духовноїспадщини через вихованняінтересу до книги.

 6. Наша бібліотека як центр духовного становлення особистості: Розвиває творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, Сприяє успішному засвоєнню учнями навчальних програм Формує духовну культуру школярів, духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної та духовної культури.

 7. володітивмінням співвідносити форми і методироботи з моральними потребами і мотивами поведінкиучнів володіти вмінням через книгу формувати творчу особистість В своїй роботі над проблемною темою бібліотекар працює над завданнями: залучати кожного до різностороньоїдіяльності звертати посилену увагу до особистості кожного учня

 8. Аналітична довідка • Бібліотека розташована на першому поверсі будинка культури. • Займає ізольоване приміщення. • Загальна площа -34,2кв.м • Читальний зал поєднаний з абонементом Кількість читальних місць у читальному залі - 8 • Бібліотечне оснащення: стелажі –2 кафедра –1 столи –3 книжкові шафи –5 • Освітлення відповідає санітарно – гігієнічним вимогам

 9. Фонд бібліотеки Фонд бібліотеки укомплектовано літературою: основний бібліотечний фонд - 5545  примірників художня література - 1252 підручники - 3819 методична література – 474 Режим збереження фонду дотримується. До фонду відкритий доступ. Всі видання технічно оброблені.

 10. Напрямки співпраці шкільної бібліотеки і педагогічного колективу.

 11. Масова робота шкільної бібліотеки Результативність співпраці бібліотеки з педагогічним колективом залежить від того, на скільки майстерно шкільний бібліотекар разом з педагогами школи, прилучає дитину до книжки вчить оволодівати мистецтвом літературного читання, активно популяризує книжку, закріплює читацькі навички, розвиває художній смак і самостійність суджень, розширює діапазон читацького досвіду та знань, формує національну свідомість, характер, моральні якості. Навчити дитину любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань і мудрості народної - головне завдання нашої шкільної бібліотеки. Велику роль у розв'язанні цього завдання займає масова робота шкільної бібліотеки.

 12. Книжкові виставки

 13. В конкурсі «Живи, книго!» беруть участь учні всіх класів, класні керівники, вчителі – предметники, бібліотекар. В класах діють «Пости бережливих», книжкові лікарні. У проведенні акції особлива роль належить бібліотечному активу. Разом з бібліотекарем він готує та проводить рейди перевірки стану збереження підручників, бесіди, інформаційні години В школі працює “Книжкова лікарня”. Бібліотекар намагається як можна більше дітей залучити до цієї справи. Акція "Живи, книго!"

 14. . Класні куточки і бібліотечки

 15. Традиційно на початку вересня проводиться екскурсія для учнів 1 класу. Перші кроки до бібліотеки

 16. Перший урок “На Тарасовій горі”

 17. Вибір форм спільної роботи бібліотекаря і вчителя залежить від виховної мети, різноманітності книг, які бібліотека може запропонувати читачам, від вікових та психологічних особливостей читачів. • У своїй роботі наша бібліотека у тісній співпраці з педколективом використовує різні форми масової роботи. Цікаво проводяться літературні ранки для учнів 1-4 кл, літературні брейн-ринги, вікторини, конкурси, години спілкування, свята до ювілеїв видатних письменників та ін. Діти із задоволенням приймають участь у заходах, спілкуються з бібліотекарем на перервах та після уроків; у бібліотеці є багато книжкових виставок, які допомагають читачам у підборі літератури, розкривають книжковий фонд бібліотеки.

 18. Результатом співпраця бібліотекаря і вчителя у формуванні особистісно – орієнтованого учня є:

 19. Не оминайте наш поріг,Беріть скарби нетлінні в руки.Нема прекрасніших доріг,Ніж, в цей вселюдський храм науки.