Download
cloud computing voor pz vera ondersteunt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cloud computing voor PZ VERA ondersteunt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cloud computing voor PZ VERA ondersteunt

Cloud computing voor PZ VERA ondersteunt

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Cloud computing voor PZ VERA ondersteunt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cloudcomputing voor PZVERA ondersteunt Stefan Wuyts ICT Coördinator VERA

 2. VERA ondersteunt AMOW • VERA werkt voor AMOW en niet voor COLT • AMOW neemt af op contract VERA-COLT • VERA houdt toezicht op dienstverlening (via service manager) • Coördinatie, ook met derde partijen • Indienen van radioscopiedocument bij DST en toezien op correcte implementatie • Eerstelijns helpdesk • Offertes, (bij)bestellingen en opvolgingen

 3. DAAS : de onderdelen • DAAS zelf, de citrix sessies en de configuratie • De connectiviteit naar COLT • De connectiviteitsvoorwaarden voor DST • De hosted server(s) indien gewenst voor speciale applicaties • Begeleiding bij opstart • Continuering na oplevering

 4. 1. DAAS zelf, de Citrix sessies en config • Hoeveel gebruikers, optimalisatie • De set-up van de desktops bespreken en opleveren • De gebruikte applicaties in kaart brengen • Welke office onderdelen (t.e.m. zaken als Visio , …) • VERA bezorgt een spreadsheet die moet ingevuld worden en waarin de config van het domein in voorzien kan worden (t.e.m. achtergrondfoto…)

 5. 2. De connectiviteit naar COLT • VERA raadt aan: leasedline van COLT tot bij PZ • Capaciteit: # gelijktijdige gebruikers x 50 Kbit (gouden regel) • Vb: 20 gelijktijdige sessies x 50 Kbit = 1000 Kbit of 1 Mbit !! => een 2 Mbit product zou hier wenselijk zijn • COLT kan in heel België een connectie aanbieden

 6. Screenshot Citrix gebruik Maandagochtend 9u12: 0,162 Mbit!! Voor 17 medewerkers!

 7. 3. Connectiviteitsvoorwaarden DST • Tussen het ISLP netwerk en het administratief netwerk slechts 3 netwerkpoorten • Een eenvoudige firewall moet dit kunnen doenPoort TCP 1494: Citrix ICAPoort TCP 2598: CitrixsessionreliabilityPoort 32348 (te bepalen): CitrixPnagent XML • Per PZ een radioscopiedocument • Firewall tussen administratief netwerk en internet verplicht (ander merk)

 8. 4. Bijkomende server(s) speciale applicaties • De gebruikers huisvesten op de Citrix (DAAS) • Bepaalde applicaties kunnen niet op Citrix draaien of nemen er relatief veel geheugen in • Vb: Boekhouding, GIS applicatie, Intranet…. • Advies : • virtuele Linux server (verschillende versies) • Virtuele Microsoft server (verschillende versies)

 9. 5. Begeleiding bij opstart • VERA voorziet de nodige mensen /projectleiders om een project te begeleiden • VERA is de communicatielijn tussen COLT en het bestuur

 10. 6. Continuering na oplevering • VERA beschikt over een helpdesk • Gebruik van een online ticketing systeem • Ondersteuning

 11. Aandachtspunten • Migratie van data van de lokale fileserver kan zelf gedaan worden • Minimale afname van 30 gebruikers per zone! • Volledige medewerking/inzet vanuit zone is noodzakelijk (dit moet voorzien worden)

 12. Demo http://daas.vera.be de gebruikerskant http://admin.daas.vera.be de beheerderskant