Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Panelfelújítás - Energiatanúsítás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Panelfelújítás - Energiatanúsítás

Panelfelújítás - Energiatanúsítás

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Panelfelújítás - Energiatanúsítás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Panelfelújítás - Energiatanúsítás 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 2. Panelfelújítás- Energiatanúsítás 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 3. Panelfelújítás- Energiatanúsítás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/91/EK IRÁNYELVE (2002. december 16.) legfontosabb pontjai: - Az új épületek energiafogyasztását az ésszerűség határain belül korlátozni kell; - Az energiafogyasztást primer energiában kell kifejezni, értékének meghatározása során az épület működéséhez szükséges valamennyi rendszert (fűtés, használati melegvíz ellátás, hűtés, szellőztetés, világítás) figyelembe kell venni.(Kötelező érvényű rendelkezés!); - Meglévő 1000 m2-nél nagyobb épületek felújítása során ugyanazokat a követelményeket kell figyelembe venni, mint új épületek esetében (Kötelező érvényű rendelkezés!); -Valamennyi új épületet használatbavételekor, illetve valamennyi meglévő épületet tulajdonjogának változásakor energetikai minőségtanúsítvánnyal kell ellátni 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 4. Panelfelújítás- Energiatanúsítás Az 1000 m2-nél nagyobb nettó fűtött alapterületű, nagy közönségforgalmú épületekben az energetikai tanúsítványt közszemlére kell tenni. Az épületek energiateljesítményét olyan módszer alapján kell kiszámítani, amelyet regionális szinten differenciálni lehet; ez a hőszigetelésen kívül egyéb tényezőket is magában foglal, amelyek egyre fontosabb szerepet kapnak, mint például a fűtés és légkondicionáló berendezések, a megújuló energiaforrások alkalmazása, valamint az épület tervezése. 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 5. Panelfelújítás- Energiatanúsítás • 2002/91/EK direktíva nyomán, Magyarországon is kidolgozták a tervezésre vonatkozó előírásokat, követelményeket és számítási módszert: • 7/2006. (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról • háromszintű követelményrendszer • bevezeti a fajlagos hőveszteségtényező q [W/m3] és az összesített • energetikai jellemző Ep [kWh/m2a] fogalmát. • - energetikai szempontból jelentős előrelépés az • MSZ 04-140-2:1991-hez képest • nem fogalakozik páratechnikai, állagvédelmi kérdésekkel • egyszerűsített és részletes számítás is megengedett 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 6. Panelfelújítás- Energiatanúsítás A rendelet hatálya - az 1. § (2) bekezdés szerinti kivételekkel - a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak. A rendelet hatálya kiterjed az iparosított technológiával készült, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálybalépése előtti használatba vételi engedéllyel rendelkező lakóépültek felújítására is. 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 7. Panelfelújítás- Energiatanúsítás • Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet rendelkezik. • Az iparosított technológiával készült lakóépületek a tanúsítvány készítése szempontjából sajátosak, mert: • - alapterületük jellemzően 1000 m2-nél nagyobb • - számos azonos alaprajzú, tájolású lakóegység található bennük • a határoló szerkezetek rétegrendje, teljesítménye épületen belül • tipizált • a határoló szerkezetek és gépészeti megoldások alapján az • épületek jelentősen elmaradnak a 7/2006. (V. 24.) TNM • rendeletben rögzített követelményértéktől • - gépészeti megoldások tipizáltak • - jellemzően tisztán lakófunkciót hordoznak • - hőtároló tömeg szerint „nehéz” határoló szerkezetekkel készültek 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 8. Panelfelújítás- Energiatanúsítás 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 9. Panelfelújítás- Energiatanúsítás 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 10. Panelfelújítás- Energiatanúsítás • Az iparosított lakóépületek energiatakarékos felújítása folyamatá-ban az energiatanúsítványnak fontos szerepe lehet, mert: • a felújítás tervezése során kitűzi az elérendő célt • a tanúsítvánnyal rendelkező épületek felértékelődnek • - az energiatanúsítvánnyal kapcsolatosan számos olyan adat kelet-kezik, amely megfelelő koordináció esetén tudományos szempontból is hasznosítható • - kialakíthatók az ún. „Best Practice” ajánlások. • Jelenleg anomáliák tapasztalhatók 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 11. Panelfelújítás- Energiatanúsítás „E” „B” 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 12. Panelfelújítás- Energiatanúsítás Megállapítások: - Az energiatanúsításra vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet és a követelményeket, valamint számítási eljárást tartalmazó 7/2006. (V.24) TNM rendelet jelen formájukban nem adnak egyértelmű keretet a tanúsítás elkészítéséhez. A tanúsítás célszerű, műszakilag összehasonlítható, reprodu-kálható és statisztikailag értékelhető módjára konkrét javaslatokat dogoztunk ki. - az iparosított lakóépületek energiatanúsítását egységes keretek között, számításos alapon kell elvégezni. - a számításos eljárás egyes lépéseit, egyszerűsítéseit szintén pontosan meg kell határozni. Ezt az egységesített eljárást a felújítás tervezéséhez is fel lehet használni. 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 13. Panelfelújítás- Energiatanúsítás • A támogatott projektek energiatanúsításainak ellenőrzését vagy akár elkészítését központilag célszerű megoldani • Az államilag támogatott projektek épületeire vonatkozó eredmények és alapinformációk gyűjtését, tárolását és kiértékelését ugyancsak központilag meg kell oldani • a rendszerezett eredményeket interneten hozzáférhetővé kell tenni. 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 14. Panelfelújítás- Energiatanúsítás A nagypanelos építésre visszatekintve időszerű egy teljes csomóponti gyűjtemény összeállítása kézikönyv vagy CD-ROM formájában, mely a továbbiakban kötelezően általánosan figyelembe vehető. A különböző házgyárak eltérő szerkezeti megoldásokhoz tartozó (átlagos elemméretet, kapcsolóelemeket, a hőszigetelés vastagságát is tükröző) átlagos U értékek kidolgozása a tervező és tanúsító munkáját összehangolja, segíti. Erre reális lehetőség van a számítógépes adattár adatainak, tervlapjainak tudományos feldolgozása esetén. 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 15. Panelfelújítás- Energiatanúsítás Javasoljuk átfogó felmérés készítését a panelkapcsolatok korróziójának mértékéről. Ilyen felmérés 20 éve nem készült! 45 éves az ÉMI 2009. április 3.

 16. Panelfelújítás- Energiatanúsítás Köszönöm a figyelmet! 45 éves az ÉMI 2009. április 3.