1 / 11

Zenuwstelsel

Zenuwstelsel. Gemaakt door: Nour, Fleur, Cheyenne, Robbie, Raphaël. Inhoud. 1. Waar bestaat het zenuwstelsel uit? 2. Wat is het zenuwstelsel? 3. Wat gebeurt er met je waarnemingen? 4. Prikkels 5. Proefje 6. Vragen. 1 . Waar bestaat het zenuwstelsel uit?.

arista
Télécharger la présentation

Zenuwstelsel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zenuwstelsel Gemaakt door: Nour, Fleur, Cheyenne, Robbie, Raphaël

  2. Inhoud • 1. Waar bestaat het zenuwstelsel uit? • 2. Wat is het zenuwstelsel? • 3. Wat gebeurt er met je waarnemingen? • 4. Prikkels • 5. Proefje • 6. Vragen

  3. 1. Waar bestaat het zenuwstelsel uit? • Het zenuwstelslel bestaat uit: Je hersenen Je ruggenmerg • Je zenuwen • Je hersenen bestaan uit: • - Grote hersenen • - Kleine hersenen • - Hersenstam

  4. 2. Wat is het zenuwstelsel? • - Zenuwbanen. • - Het zenuwstelsel bestuurt je lichaam. • - Via zenuwen kan je spieren bewegen. • - Met zenuwen voel je pijn. • - Met zenuwen hoor en kijk je. • - Impulsen <zenuwen • - http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081204_communicatie01

  5. 3. Wat gebeurt er met je waarnemingen? • Prikkels>bericht(impulsen) naar hersenen • Hersenen beslissen of er gereageerd wordt of niet.Hersenen reageren wel je naam, niet op tikken van klok. • Gereageerd?> Ja> impuls naar spieren via zenuwen

  6. Van prikkel naar beweging

  7. 4. Prikkels • Huid: • -warmtezintuigen, warmte • -koudtezintuigen, kou • -pijnzintuigen, pijn • -tastzintuigen, hoe een voorwerp aanvoelt • -ogen, licht • -oren (gehoorintuigen), geluid • -neus (reukzintuig), geuren • -smaakzintuigen (op tong), stoffen uit voedsel

  8. 5. Het proefje

  9. Vragen??? • Vraag 1: Hoe heten de berichten die je hersenen naar je spieren sturen? • Vraag 2: Waar bestaat jouw zenuwstelsel uit? • Vraag 3: Hoe werkt een reflex? • Vraag 4: wat zijn de zintuigen in je huid?

More Related