Download
b yod zel hammaddeler ret m ve s zle mel tarim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM

BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM

212 Views Download Presentation
Download Presentation

BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BİYODİZEL HAMMADDELERİ ÜRETİMİ ve SÖZLEŞMELİ TARIM Prof. Dr. Fikret AKINERDEM S.Ü. Ziraat Fakültesifakiner@selcuk.edu.tr

 2. GENELDE • Ülkemiz, tarımsal potansiyeli. • Bitkisel ve hayvansal üretim değerleri, • Tarımda 2 avantaj: • Enerji de dâhil olmak üzere ihtiyaç duyduğu her türlü konuyu kendi içinde çözebilir, • Çok sayıda konu kendi içinde kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

 3. HEDEF • Petrole olan bağımlılığı azaltmak ve kriz dönemlerinde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynakları, • kolay ve ucuz kaynak olduğu için bitkisel yağların kullanılması görüşü (ENERJİ TARIMI) ağırlık kazanmaktadır.

 4. 2003 – 2005 yıllarında ham yağ ve yağlı tohumlara ödenen miktar: YAĞ BİTKİLERİ İTHALAT MİKTARI • 2003 yılı için TOPLAM 852 milyon $, • 2004 yılı için TOPLAM 985 milyon $, • 2005 yılı için 1.1 Milyar $ ödenmiştir

 5. YAĞ BİTKİLERİ ARTIŞI OLMAYIŞI • Alım garantisi yoktu, • Üreticiye getirisi yüksek değildi • Biyodizel bu 2 problemi ortadan kaldırmıştır

 6. Yağ bitkileri ekimi (dünya ha)

 7. Türkiye yağ bitkileri ekimi ve üretimi

 8. Türkiye yağ bitkileri ekimi ve üretimi (ha)

 9. TARIMSAL ÜRETİM VE BİYODİZEL • Ülkemizde 2 yıldır yapılan BİYODİZEL çalışmalarında bundan sonra ki gündemi Türk çiftçisi oluşturmalıdır. • Biyodizelin ve yağ bitkileri üretim felsefesinin bir milli, stratejik, yatırım, ekonomik ve yerli-yenilenebilir bir üretim programı olduğu iyi anlatılmalıdır.

 10. BİYODİZELİN YERİ • BİYODİZEL PROĞRAMINI BİR YAĞ BİTKİLERİNİN ÜRETİMİNİ ARTIRMA PROĞRAMI olmakla birlikte yeni bir üretim sistemi veya felsefesi ile ekonomik, stratejik, teknik sosyal ve kültürel boyutuyla da YERLİ ÜRETİME YÖNELİK OLMASI veya; • işletmeciyi yerli üretimle destekleme programı olarak bakılmasıdır.

 11. HEDEF BAŞARIDA • Sözleşmeli tarımla alım garantisi, • Çiftçiye yüksek getiri, • Biyodizelciye yerli ve ekonomik hammadde

 12. POTANSİYEL BİTKİLER • Türkiye'de kolza, aspir, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi bitkilerin enerji amaçlı tarımı • Tarımı sorunsuz ve maliyeti ayçiçeği ve buğdaydan az olan kolza ve aspir, • GAP Bölgesi'nde 1.8 milyon ha, KOP projesi ile 2 milyon ha sulu tarım ile; toplam 1 milyon ha yağ bitkileri üretimi • pamukla birlikte kolza, aspir ve soya üretilebilme imkanına sahip olacaktır. • 2 milyon ha yağ bitkileri üretimi 2 milyon ton yağ

 13. Desteklemeler • Kolza : 20.0 ykr/kg; artış % 54 • Ayçiçeği : 17.5 ykr/kg; artış % 30 • Soya : 24.0 ykr/kg; artış % 42 • Pamuk : 32.0 ykr/kg; artış % 40

 14. SÖZLEŞMELİ TARIM • Alım garantisi: • 1. üreticiye • 2. işletmeciye • Ürün planlaması. • Kaliteli ürün • Fiyat garantisi.

 15. İşletmeciye; • Garantili hammadde temini, • Kaliteli ve sağlam ürün

 16. üreticiye • Ürünün kontrolü • ÇKS sistemi • Desteklemeler • ÖRNEKLEMELER

 17. sonuç • Biyodizel programı tarımsal üretim programı içinde değerlendirilmeli • Bu programın enerji tarımı dahilinde ele alınması ve yerli hammadde üretimi • Buğday üretim fazlası yükü azaltılması • Bağımsız ve özerk BİYODİZEL ÜST BİRLİĞİNİN kurulması • 2 milyon ha alan= 2milyon ton üretim TOPLAM 4-5 MİLYAR $ YERLİ İSTİHDAM