Download
ill standardiseringen iso n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ILL-standardiseringen ISO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ILL-standardiseringen ISO

ILL-standardiseringen ISO

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ILL-standardiseringen ISO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ILL-standardiseringen ISO FORFRA - Majmøde 2014 Middelfart 22. maj 2014 Leif Andresen Chefkonsulent Det Kongelige Bibliotek

 2. Oversigt Baggrund for dansk initiativ til international standardisering Kort om processen i ISO ISO 18626 – indhold ISO 18626 – format /teknik / transport Dansk profil ISO 20775 Dansk profil ISO 18626 Nye muligheder Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 3. Baggrund: hvad gør vi nu Det danske lånesamarbejde – set med standardbriller • Søgning i bibliotek.dk / DanBib • Bestilling som slutbruger Bagved: • Z39.50 søgning med Holdings Schema som responseformat (i praksis: søgeopslag på ID-nummer) • I formatet indgår det svarende biblioteks eget interne systemnummer • Bestilling: det interne systemnummer bruges til en bestilling, som sendes som Z39.50 extended service i et særligt XML format byggende på ISO 10160/10161 Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 4. Bibliotekets egne interne systemnummer Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 5. ILL bestilling Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 6. Baggrund: status for Z39.50 • Z39.50 er en veletableret og velfungerende standard for maskin-til-maskin søgning • Z39.50 er i Danmark er en veletableret og velfungerende metode til udveksling af beholdningsoplysninger og bestillinger • MEN: Z39.50 har toppet og der er ingen nyudvikling • MEN: Vores brug af Z39.50 til udveksling af beholdningsoplysninger og bestillinger er ikke slået igennem udenfor Danmark • OG: Z39.50 til søgning sker oftere og oftere som en påhæftet funktion (uden mulighed for at udvide med Z39.50 Holdings Schema og slet ikke Z39.50 extended service til transport af bestillinger) • OG: SRU er endnu mere søgefokuseret end Z39.50 Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 7. Baggrund: hvad gør vi • Opsamling: se: • Forberedelse af migration fra Z39.50 • http://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htm • Robustificere søgning ved at lave parallel version af danZIG-profilen (om søgning) i SRU miljø • Anvender ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information til udveksling af beholdningsinformation • Initieret udvikling af ISO 18626 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions • Profilere disse to standarder for brug i Danmark Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 8. ISO 20775 Beholdning • Ved udviklingen 2007-2008 af ISO 20775 sikrede vi (danske deltagere i ISO arbejde), at denne standard kunne dække de danske behov. • ISO 20775 er brugt i Guidelines for exchange of bibliographic data and holdings information between a library acquisitions client and local library systems in Danish libraries (danZIG-specification 09) fra 2011. • Behovet er uændret: der skal kunne overføres: •  Et internt systemnummer •  Tilgængelighed (ja eller nej) •  Forventet leveringsdato • ISO 20775 dækker dette – og er er lavet en profil: • Danish ISO 20775 profile for holdings requests Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 9. ISO 18626 udviklingsforløb • 2012 maj: Møde ISO TC46/SC4 om ILL  flere interessenter: aftalt at Danmark laver projektforslag • 2012 oktober: New Work Item Proposal indsendt med editorer Leif Andresen Clare Mackeigan (Relais International) og Ed Davidson (OCLC). • 2013 februar: NWIP vedtaget • 2013 maj: CD (Committee Draft) vedtaget • 2013 juni: DIS (Draft International Standard) afstemning igangsat + nye bilag på web site • 2013 december: DIS vedtaget • 2014 februar: færdigredigeret standard til ISO • 2014 juni: udgivelse af ISO 18626 •  alle vedtagelser uden NEJ stemmer Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 10. ISO 18626 hovedpunkter • Dækker kun udveksling af transaktioner – i modsætning til ISO 10160/10161 • Enkel standard • Transport: som NCIP – http eller https • XML schema omtalt i standarder, men udenfor • Kodelister og use cases som informative bilag  opdateres udenfor standarden • Obligatorisk elementer – kun et fåtal • Dækker mange use cases Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 11. ISO 18626 - dansk profil Bestilling • Generelle elementer •  Y/N til Any Edition •  Serviceniveau Normal eller Urgent •  Need before Date •  Preferred Format • Normal dansk bestilling •  Bibliotekets eget interne systemnummer • Bestilling af dele af materiale •  Plus: År, volume, sider etc. • SKAF bestillinger •  Uden eget interne systemnummer •  Titel, forfatter m.m.m.m. Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 12. ISO 18626 - dansk profil i øvrigt • Supplying Agency Message: •  Notification (fri tekst): bruges normalt ikke •  Kvitteringer (RequestReceived, CopyComplete, Loan Complete): bruges normalt ikke •  Item ID (stregkode / RFID kode) anbefalet •  Gemme info i 12 måneder, så der kan gives statussvar på afsluttede reserveringer • Requesting Agency Message: •  Notification (fri tekst): bruges normalt ikke •  Kvitteringer (ShippedReturn, ShippedForward, Loan Complete): bruges normalt ikke • Generelt: transport: •  Der bruges htpps a.h.t. sikkerhed Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 13. ISO 18626 - hvad sker nu? • Danish ISO 20775 profile for holdings requests er udgivet marts 2014 • ISO 18626 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions udgives juni 2014 • Danish ISO 18626 profile for ILL transactions udgives juni 2014 • International Pressemeddelese til bibliotekstidsskrifter og ILS og ILL leverandører juni/juli 2014 • Indbydelse til deltagelse i internationalt implementørforum m.v. medio efteråret 2014 • Indsamling af erfaringer  minor revision 2015 • Anvendes i folkebibliotekernes nye fælles bibliotekssystem 2015/16 Er Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 14. ISO 18626 – nyheder for Danmark • Mangel i nuværende danske model: •  Forespørgsel på status på bestilling • ISO 18626 indeholder en statusforespørgsel • Mulighed for automatiseringer •  næste slide • Måske engang: • ”Stjernebestillinger”: ikke returnere efter aflevering, men sende til næste bestilling, der har bestilt Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 15. ISO 18626 – mulige anvendelser • Automatisk kontrol af reserveringer ikke opfyldt indenfor forventet tid: • Ud fra forventet modtagelse: status forespørgsel • Ny forventet leveringsdato modtages •  Hvis OK: kun opdatering lånerstatus •  Hvis ikke OK: bibliotekarhåndtering, f.eks. med valg af ny leverandør • D.v.s. kun bruge tid på problemer, ikke på trivialiteter Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 16. Henvisninger • Kulturstyrelsens site om specifikationer for Lånesamarbejde: http://biblstandard.dk/ill/dk/ • ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions: http://illtransactions.org/ • Danske specifikationer: • Danish ISO 18626 profile for ILL transactions • http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18626_profile_for_ILL_transactions.htm • Danish ISO 20775 profile for holdings requests • http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20775_profile_for_holdings_requests.htm Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

 17. Afslutning Kontakt: • Leif Andresen • Chefkonsulent – Nationalbiblioteks Stab • Det Kongelige Bibliotek • leif@kb.dk • Convener ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions • Editor ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions • Formand Dansk Standard S24 Information og Dokumentation • Tovholder danZIG ILL arbejdsgruppe Ny ISO ILL standard - Leif Andresen