Riiklik pensionikindlustus 2006.aasta - PowerPoint PPT Presentation

riiklik pensionikindlustus 2006 aasta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riiklik pensionikindlustus 2006.aasta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riiklik pensionikindlustus 2006.aasta

play fullscreen
1 / 19
Riiklik pensionikindlustus 2006.aasta
223 Views
Download Presentation
artan
Download Presentation

Riiklik pensionikindlustus 2006.aasta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riiklik pensionikindlustus2006.aasta

 2. 2006.aasta pensionitõus • Indeks on tarbijahinnaindeksi aastase kasvu ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa aastase kasvu aritmeetiline keskmine. 2005 aasta indeks: ( 1,041 + 1,153 ) / 2 Indeks 1,097 1. aprillist: Rahvapensioni indekseerimine 1156,38 x 1,097 = 1268,55 Aastahinde indekseerimine 42,83 x 1,097 = 46,98 Baasosa indekseerimine 858,17 x 1,097 = 941,41 1. aprillist täiendavalt: Aastahinde tõstmine pärast indekseerimist 1,53 krooni võrra 46,98 + 1,53 = 48,51 Baasosa tõstmine pärast indekseerimist 60 krooni võrra 941,41 + 60 = 1001,41

 3. Keskmised pensionid 2006. a

 4. Pensionärid, kelle pensioni suurus ei ole tõusnud alates riikliku pensionikindlustuse seaduse jõustumisest

 5. Pensionäride arv, kelle pension on üle 3000 krooni

 6. Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (ISM RP) seos pensioni suurusega ISM RP • Aastakoefitsient = ISM P keskmine suurus ISM RP 2005. aasta koefitsient = 17 300 • Pensioni suurus sõltub pensionikindlustatu aastakoefitsientide summast. • Pensioni kindlustusosaku arvutamisel korrutatakse pensionikindlustatu aastakoefitsientide summat aastahindega ( 01.04.2006.a - 48,51 krooni ). • Aastakoefitsiendi 1 saab 2005. a eest isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek oli 2005.a keskmiselt 7 208 krooni kuus ( kui ei olnud ühinenud II sambaga).

 7. Pensionikindlustatute jaotus 2005. a aastakoefitsientide järgi

 8. Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide lõikes aastatel 1999 - 2005

 9. Keskmised aastakoefitsiendid

 10. 2005. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti ja keskmine pensionikindlustuse koefitsient

 11. Töötavad pensionärid maakonniti

 12. Töötavate pensionäride jaotus 2005. aastal

 13. Kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikud

 14. Pensionikindlustatute seos sünniaastaga

 15. Pensionikindlustusstaaž • Ühe aasta pensionikindlustusstaaži saab isik, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (ISM P) oli vähemalt võrdne miinimumpalga aastasummalt makstavaga: 2005. aastal (12 kuud x 2690 x 20%) = 6 456 krooni. • Isikule, kelle eest maksis sotsiaalmaksu riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse §6 alusel (700 kroonilt kuus), arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži, kui isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa oli: 2005.aastal (12 kuud x 700 x 20%) = 1 680 krooni. • Ühe kalendriaasta eest on võimalik saada maksimaalselt üks pensionikindlustusstaaži aasta. • Pensionikindlustusstaaži aasta arvutatakse kümnendmurruna, kolm kohta pärast koma. • Pensionikindlustusstaaž on oluline pensioniõiguse kindlakstegemisel, aga seda ei kasutata pensioni arvutamisel. Pensioni suurus sellest ei sõltu.

 16. Kuidas saan teatise kätte? • Kasutan Internetti, vaatan e-teatist X-tee Kodanikuportaalis, soovi korral trükin selle ka välja. Selleks on vaja: • omada ID-kaarti ja juurdepääsu ID-kaardi lugejaga arvutile või • olla mõne internetipanga klient (Hansapank, Ühispank, Sampo Pank, Krediidipank, Nordea Pank) 2. Lähen pensioniameti (Sotsiaalkindlustusameti) klienditeenindusse ja lasen teatise välja trükkida. 3. Esitan taotluse teatise saamiseks kirja teel. Sel juhul saadetakse teatis rahvastikuregistris näidatud aadressil.

 17. E-teatis – kuidas leian? Juurdepääs e-teatisele internetipanga kliendi jaoks: • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee • Seejärel vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule • Vali internetipankade loendist sobiv, autendi ennast, sisestades internetipanga koodid • Vali Kodanikuportaali päringute loendist Pensionikindlustuse registri teatis • Vali aasta, mille kohta soovid andmeid detailsemalt näha ( 1999...2005) ning kuupäev, mille seisuga andmeid soovid • Vajuta Päring

 18. Juurdepääs e-teatisele ID-kaardi kaudu (vajalik on ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti!): • Sisesta ID-kaart ID kaardi lugejasse (pildiga osa jääb nähtavale) • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee • Vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule • Sisesta oma ID kaardi kood (PIN 1) • Vali Kodanikuportaali päringuteloendist Pensionikindlustuse registri teatis • Vali aasta, mille kohta kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2005) ning kuupäev, millise seisuga andmeid soovid. • Vajuta Päring